:: ECONOMY :: ОБЛІК В УПРАВЛІННІ  ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ :: ECONOMY :: ОБЛІК В УПРАВЛІННІ  ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ
:: ECONOMY :: ОБЛІК В УПРАВЛІННІ  ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 24

Термін подання матеріалів

25 червня 2020

До початку конференції залишилось днів 0  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ОБЛІК В УПРАВЛІННІ ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ

 
02.10.2013 20:02
Автор: Нікульникова Т.Г., кандидат економічних наук, доцент, Криворізький економічний інститут ДВНЗ «КНУ»
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]
Власний капітал є важливою і вагомою складовою всього капіталу підприємства, впливає на фінансовий стан та рівень фінансової незалежності.
Створення і нормальне функціонування підприємств будь-якої форми власностінеможливе без формування достатнього обсягу власного капіталу. Власний капітал утворюється за рахунок особистої участі власників у його формуванні. При цьому,створюючи капітал підприємства, власник частково втрачає прямий зв'язок з капіталом, який фактично стає власним капіталом підприємства, а не власника.
Важливим моментом діяльностібудь-якого підприємства є впровадження ефективної системи управління капіталом.
Управління капіталом - це вплив суб'єкта ринку (тобто підприємства) на об'єкт управління (тобто капітал) з метою ефективного та оптимального використання цього об'єкта для ведення господарської діяльності суб'єкта.
Управління капіталом підприємства скероване на вирішення таких основних завдань:формування достатнього обсягу капіталу, що забезпечить необхідні темпи економічного розвитку підприємства;оптимізація розподілу сформованого капіталу за видами діяльності та напрямами використання;забезпечення умов досягнення максимальної доходності капіталу при запланованому рівні фінансового ризику;забезпечення мінімізації фінансового ризику, пов'язаного з використанням капіталу, при запланованому рівні його дохідності;забезпечення достатнього рівня фінансового контролю над підприємством з боку його засновників;забезпечення достатньої фінансової гнучкості підприємства;оптимізація обороту капіталу.
Управління капіталом підприємства, як і весь процес управління, містить стратегію і тактику управління. Стратегія дає змогу сконцентрувати зусилля на тих варіантах рішень, що не суперечать обраному напрямку управлінської діяльності. Тактика управління — це конкретні методи і прийоми досягнення поставленої мети у визначеній ситуації й у визначений момент часу.
Визначення оптимальної структури капіталу вимагає вибору компромісу між ризиком та дохідністю, що ґрунтується на положенні того, що:зростання частки позикового капіталу підвищує фінансовий ризик підприємства;підвищення частки позикового капіталу забезпечує більше значення доходності на власний капітал, підвищує рентабельність власного капіталу підприємства і величину прибутку, що отримується.
Необхідність забезпечення власного капіталу на визначеному рівні знайшла своє відображення у міжнародних стандартах бухгалтерського обліку у вигляді концепції збереження власного капіталу, що орієнтована на забезпечення безперервностідіяльності підприємства.
Результатом управління капіталом повинна бути розроблена підприємством на основі власного досвіду із врахуванням теоретичних узагальнень, наведених в економічній літературі, система показників стану і використання капіталу, наприклад:співвідношення власного, позиченого і залученого капіталу;норматив власного оборотного капіталу;плече фінансового важеля  тощо.
В умовах ринкової економіки в Україні процеси, що пов'язані з вдосконаленням системи управління капіталом підприємства, зокрема, його формування та використання, набувають особливого значення, оскільки створення та розвиток необхідної фінансової ресурсної бази є важливою умовою сталого економічного зростання.

Список використаної літератури :
1.    Матлага Л.О. Перспективи, оптимізації управління власним капіталом банків в Україні // Сталий розвиток економіки/- 2011. - С. 327- 331.
2.    Кіндрацька Г.І., Білик М.С., Загородній А.Г. « Економічний аналіз» : теорія і практика : Підручник /за ред. проф. А.Г. Загороднього. – Вид. 2-е, перероб. і доп. – Львів: «Монополі 2006, 2012. – 440с.


допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ОСНОВНI ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ АУДИТУ В УКРАЇНI
26.09.2013 16:25
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ БЮДЖЕТУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
26.09.2013 15:46
ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
05.10.2013 17:58
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.441 сек. / Mysql: 695 (0.363 сек.)