:: ECONOMY :: ОБЛІК В УПРАВЛІННІ  ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ :: ECONOMY :: ОБЛІК В УПРАВЛІННІ  ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ
:: ECONOMY :: ОБЛІК В УПРАВЛІННІ  ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 19

Термін подання матеріалів

20 грудня 2019

До початку конференції залишилось днів 11  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ОБЛІК В УПРАВЛІННІ ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ

 
02.10.2013 20:02
Автор: Нікульникова Т.Г., кандидат економічних наук, доцент, Криворізький економічний інститут ДВНЗ «КНУ»
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]
Власний капітал є важливою і вагомою складовою всього капіталу підприємства, впливає на фінансовий стан та рівень фінансової незалежності.
Створення і нормальне функціонування підприємств будь-якої форми власностінеможливе без формування достатнього обсягу власного капіталу. Власний капітал утворюється за рахунок особистої участі власників у його формуванні. При цьому,створюючи капітал підприємства, власник частково втрачає прямий зв'язок з капіталом, який фактично стає власним капіталом підприємства, а не власника.
Важливим моментом діяльностібудь-якого підприємства є впровадження ефективної системи управління капіталом.
Управління капіталом - це вплив суб'єкта ринку (тобто підприємства) на об'єкт управління (тобто капітал) з метою ефективного та оптимального використання цього об'єкта для ведення господарської діяльності суб'єкта.
Управління капіталом підприємства скероване на вирішення таких основних завдань:формування достатнього обсягу капіталу, що забезпечить необхідні темпи економічного розвитку підприємства;оптимізація розподілу сформованого капіталу за видами діяльності та напрямами використання;забезпечення умов досягнення максимальної доходності капіталу при запланованому рівні фінансового ризику;забезпечення мінімізації фінансового ризику, пов'язаного з використанням капіталу, при запланованому рівні його дохідності;забезпечення достатнього рівня фінансового контролю над підприємством з боку його засновників;забезпечення достатньої фінансової гнучкості підприємства;оптимізація обороту капіталу.
Управління капіталом підприємства, як і весь процес управління, містить стратегію і тактику управління. Стратегія дає змогу сконцентрувати зусилля на тих варіантах рішень, що не суперечать обраному напрямку управлінської діяльності. Тактика управління — це конкретні методи і прийоми досягнення поставленої мети у визначеній ситуації й у визначений момент часу.
Визначення оптимальної структури капіталу вимагає вибору компромісу між ризиком та дохідністю, що ґрунтується на положенні того, що:зростання частки позикового капіталу підвищує фінансовий ризик підприємства;підвищення частки позикового капіталу забезпечує більше значення доходності на власний капітал, підвищує рентабельність власного капіталу підприємства і величину прибутку, що отримується.
Необхідність забезпечення власного капіталу на визначеному рівні знайшла своє відображення у міжнародних стандартах бухгалтерського обліку у вигляді концепції збереження власного капіталу, що орієнтована на забезпечення безперервностідіяльності підприємства.
Результатом управління капіталом повинна бути розроблена підприємством на основі власного досвіду із врахуванням теоретичних узагальнень, наведених в економічній літературі, система показників стану і використання капіталу, наприклад:співвідношення власного, позиченого і залученого капіталу;норматив власного оборотного капіталу;плече фінансового важеля  тощо.
В умовах ринкової економіки в Україні процеси, що пов'язані з вдосконаленням системи управління капіталом підприємства, зокрема, його формування та використання, набувають особливого значення, оскільки створення та розвиток необхідної фінансової ресурсної бази є важливою умовою сталого економічного зростання.

Список використаної літератури :
1.    Матлага Л.О. Перспективи, оптимізації управління власним капіталом банків в Україні // Сталий розвиток економіки/- 2011. - С. 327- 331.
2.    Кіндрацька Г.І., Білик М.С., Загородній А.Г. « Економічний аналіз» : теорія і практика : Підручник /за ред. проф. А.Г. Загороднього. – Вид. 2-е, перероб. і доп. – Львів: «Монополі 2006, 2012. – 440с.


допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ОСНОВНI ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ АУДИТУ В УКРАЇНI
26.09.2013 16:25
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ БЮДЖЕТУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
26.09.2013 15:46
ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
05.10.2013 17:58
© 2010-2019 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.139 сек. / Mysql: 638 (0.105 сек.)