:: ECONOMY :: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ БЮДЖЕТУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ :: ECONOMY :: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ БЮДЖЕТУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
:: ECONOMY :: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ БЮДЖЕТУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 25

Термін подання матеріалів

29 вересня 2020

До початку конференції залишилось днів 54  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ БЮДЖЕТУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

 
26.09.2013 15:46
Автор: Шендригоренко Марина Трохимівна, кандидат економічних наук, доцент, Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет»
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]
За сучасних умов господарювання впровадження системи бюджетування стає об’єктивною необхідністю, яка має підвищити конкурентоспроможність підприємства. Одночасно вона є невід’ємним елементом ефективного механізму управління фінансами.
Проведені дослідження дозволяють констатувати, що поняття «бюджетування» на рівні адміністрації підприємств залишається досі неузгодженим і тому по різному трактується економістами.
Ми поділяємо думку науковців, які зазначають, що бюджетування – це управлінська технологія, яка передбачає формування бюджетів для обраних об’єктів та їх використання з метою забезпечення оптимальної структури і співвідношення доходів та витрат, надходжень та видатків, активів та пасивів організації для досягнення встановлених цілей з урахуванням впливу середовища функціонування [1].
На практиці доведено, що впровадження бюджетування на підприємстві стикається з двома групами проблем: методичними та організаційними.
На нашу думку, найскладнішим у бюджетуванні є етап його впровадження на підприємстві, основними складовими якого є: вивчення внутрішньої та зовнішньої документації підприємства, його структури і взаємодії підрозділів, механізмів управлінського і оперативного обліку; пошук найменш складних шляхів залучення управлінської команди підприємства у процес бюджетування; розробка плану впровадження бюджетування; перегляд старих і розробка нових внутрішніх стандартів; створення інформаційної бази для бюджетування, яка передбачає розробку нових звітів за підрозділами , наближених до специфіки діяльності підприємства; створення нових підрозділів для здійснення процесу бюджетування; розробка або придбання програмного забезпечення; навчання персоналу [2].
Бюджетування як система, в якій реалізовані функції управління підприємством, має ряд переваг: підвищує мотивацію колективу на досягнення планованих фінансових результатів, спрощує координацію роботи підприємства за рахунок формування фінансової структури, конкретизує процес і результати аналізу бюджетів з метою виявлення чинників впливу, оптимізує процес розподілу ресурсів, дозволяє визначити цілі діяльності кожного з підрозділів фінансової структури та узгодити їх із метою діяльності підприємства в цілому.
Однак, бюджетування має й певні недоліки: певна складність системи бюджетування; необхідність ознайомлення із бюджетами працівників підприємства з метою мотиваційного впливу; чіткий контроль результатів роботи в системі бюджетування формує певне психологічне навантаження на працівників підприємства і керівників різних рівнів управління,  що може призвести до зниження ефективності праці.
Слід звернути увагу також на те, що бюджети самі по собі не мають управлінської цінності, але суттєво важливий саме аналіз відхилень від них та виявлення чинників, що до них призводять. Для своєчасного виявлення відхилень і відповідної реакції на них здійснюється бюджетний контроль.
В цілому, бюджетування спонукає плануванню діяльності підприємства на більш якісному рівні, дозволяє виробити контрольні критерії і покращити координацію.

Список використаної літератури:
1. Кузьмін О.Є. Бюджетування на підприємстві : навч. посібник / О.Є. Кузьмін, Мельник О.Г. – К.:Кондор, 2008. – 312 с.
2. Догадайло Я. В. Удосконалення бюджетування як управлінської технології / Я.В. Догадайло // Економіка транспортного комплексу. –2010. -№ 17. –С. 18.


допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ОСНОВНI ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ АУДИТУ В УКРАЇНI
26.09.2013 16:25
ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
05.10.2013 17:58
ОБЛІК В УПРАВЛІННІ ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ
02.10.2013 20:02
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.205 сек. / Mysql: 706 (0.177 сек.)