:: ECONOMY :: ОСНОВНI ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ АУДИТУ В УКРАЇНI :: ECONOMY :: ОСНОВНI ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ АУДИТУ В УКРАЇНI
:: ECONOMY :: ОСНОВНI ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ АУДИТУ В УКРАЇНI
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 25

Термін подання матеріалів

29 вересня 2020

До початку конференції залишилось днів 49  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ОСНОВНI ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ АУДИТУ В УКРАЇНI

 
26.09.2013 16:25
Автор: Шендригоренко Марина Трохимівна, кандидат економічних наук, доцент, Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет»; Турло Анжела Валерiївна, студентка Державного вищого навчального закладу «Криворiзький нацiональний унiверситет»
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]
В процесі розвитку діяльності суб’єктів господарювання різних форм власності  постає питання що до прийняття певних рішень, які повинні базуватись на об’єктивно обґрунтованих фактах і даних, що грунтуються на принципах повноти і достовірності. Відповідно до цих умов, виникає такий вид фінансового контролю як аудит, на який покладено завдання щодо здійснення аналізу показників фінансової стійкості підприємства, а також висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність[3].
Аудит в Українi є порiвняно новим видом дiяльностi, i тому процесс його розвитку супроводжується виникненням проблемних питань, що обумовленi впливом цiлого ряду чинникiв та обставин: недосконалість методичних та теоретичних розробок з аудиторського контролю; брак досвіду аудиторської діяльностi; недостатня кількість кваліфікованих аудиторських кадрів; недотримання аудиторами якості аудиторських послуг; недостатній контроль за видачею ліцензій аудиторам; відсутність чіткого механізму формування ціни аудиторських послуг та методичних рекомендацій з питань комп’ютеризації аудиту, тощо[1].
Однак iснують й iншi проблеми, якi заслуговують на увагу I потребують вирішення у найближчому майбутньому, а саме:
1. Корумпованість та кримінальність економічних відносин, що ускладнює практичну реалізацію етичних принципів аудиту.
2. Відсутність реального ринку фінансових послуг і ринку цінних паперів і, як наслідок, недостатня зацікавленість рядового власника у достовірності фінансової звітності та фінансових результатів.
3. Невпорядкованість термінології в сфері контролю, існування багатьох різновидів контрольних дій, що мають назву „аудит”. Це ускладнює для учасників господарських процесів визначення завдань, можливих наслідків і потенційних суб’єктів контролю.
4. Відсутність національної системи зовнішнього контролю якості аудиту,
Побудова якої має базуватися на всебічному вивченні міжнародного досвіду.
5. На рівні аудиту фінансової звітності залишаються проблемними питання щодо визначення критеріїв суттєвості, рівня аудиторських ризиків, ознак безперервності функціонування, застосування статистичних методів вибіркового дослідження в аудиті, особливостей організаціїі методики аудиту в умовах використання інформаційних технологій.
6. Не вирішеними також залишаються проблеми, пов’язані зі страхуванням ризиків аудиторської діяльності і визначенням механізму формування відповідних страхових резервів аудиторськими фірмами[2].
Таким чином, аудит в Україні має ряд недоліків, а точніше не сформованих умов функціонування, оскільки на теперішній час не існує встановлених українських стандартів щодо його функціонування, а черпання «правил» його розвитку з зарубіжних не є достатньо ефективним, оскільки не враховано ряд відмінностей національної економіки України з іноземними країнами.

Список використаної лiтератури:
1. Гуцаленко Л.В. Аудит в Україні: розвиток, проблеми та шляхи їх вирішення / Л.В.Гуцаленко, Н.В.Пришляк // Інноваційна економіка. Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2011. – №20. – С. 97-101.
2. Калiнська Т.А. Сучасний стан і проблеми вiтчизняного аудиту / Т.А.Калiнська// Бiзнес-навiгатор – 2010. – №3(20). – С.37 – 41.
3. Книш Б. Проблеми розвитку аудиту в Україні. [Електронний ресурс].— Режим доступу:http://naub.oa.edu.ua/2012/problemy-rozvytku-audytu-v-ukrajini/


допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ БЮДЖЕТУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
26.09.2013 15:46
ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
05.10.2013 17:58
ОБЛІК В УПРАВЛІННІ ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ
02.10.2013 20:02
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.232 сек. / Mysql: 706 (0.195 сек.)