:: ECONOMY :: ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНТРОЛІНГУ В ДІЯЛЬНІСТЬ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ :: ECONOMY :: ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНТРОЛІНГУ В ДІЯЛЬНІСТЬ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ
:: ECONOMY :: ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНТРОЛІНГУ В ДІЯЛЬНІСТЬ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ
 
UA  RU  EN
         

Світ наукових досліджень. Випуск 28

Термін подання матеріалів

21 березня 2024

До початку конференції залишилось днів 18  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
Календар конференцій
Архів
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНТРОЛІНГУ В ДІЯЛЬНІСТЬ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

 
05.06.2013 12:51
Автор: Винниченко Наталія Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент, ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України»
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
На сучасному етапі економічного розвитку країни функціонування вітчизняних підприємств пов’язане зі значною кількістю непередбачуваних обставин, які суттєво впливають на результати його діяльності. Досить часто такий вплив призводить до виникнення додаткових витрат або до суттєвих відхилень від запланованих показників. Все це сприяє розробці нових та удосконаленню існуючих підходів в управлінні підприємством, серед яких особливе місце займає саме контролінг.
Питанням контролінгу в економічній літературі приділяється значна увага, проте окремі аспекти проблеми його впровадження залишаються не вирішеними. Так зокремаоднією із проблем залишається недосконалість існуючої концепції контролінгу, що в першу чергу нерозривно пов’язане з реалізацією закордонногодосвіду здійснення контролінгу. Виходячи з цих положень проблемним для використання  залишається   і понятійний апарат. Так, до сьогодні ведеться дискусія щодо співвідношення таких базових понять як: контролінг, управлінський облік, внутрішній контроль. Така неоднозначність в понятійному апараті викликає ряд труднощів і на практиці, зокрема, яку форму має набути модель контролінгу на вітчизняних підприємствах та як узгодити всі організаційні питання щодо її впровадження. Дискусійними при дослідженні зазначених питань залишаються зокрема питання визначення посадових обов’язків працівників служби контролінгу та взаємоузгодженості  цих посадових обов’язків з загальним розподілом обов’язків по підприємству. Досить часто виникають труднощі з вибором правильного інструментарію при впровадженні системи контролінгу в діяльність вітчизняних підприємств. Оскільки одним із інструментів, які використовуються при проведенні контролінгу на підприємстві, є система показників, то відповідно важливим при цьому є правильний їх вибір. Як зазначає С.Л. Виноградов «система показників слугує свого роду системою координат, в якій ставиться мета у вигляді цільових значень показників, а план дій відбивається як траєкторія руху до мети, розгорнута в часі».На сьогодні питання вибору таких показників залишається відкритим для багатьох вітчизняних підприємств.
Наступною проблемою з якою зустрічаються вітчизняні підприємства є проблема формування ефективного інформаційного забезпечення на підприємстві, яке б дозволило керівництву приймати своєчасні та виважені управлінські рішення. В свою чергу, чим більший ефект буде отриманий від  формування такого інформаційного забезпечення, тим більша буде ймовірність правильного сприйняття  системи контролінгу на підприємстві та її адаптації в його структурі. Крім того слід пам’ятати, що при впровадженні системи контролінгу окрім миттєвого слід очікувати і відстрочений ефект, який в свою чергу може впливати на загальну картину в діяльності підприємства. Якщо говорити про контролінг як складову системи управління підприємством, то слід відзначити, що він має бути реалізований і задокументований як перелік певних процедур, що в свою чергу на практиці викликає ряд труднощів.
Таким чином, розглядаючи досвід впровадження системи контролінгу в діяльність вітчизняних підприємств можна відзначити, що в більшості випадків вони не зовсім готові повністю використовувати її елементи, а впровадження її частково, не дозволяє в повній мірі оцінити всі переваги від її використання.

Список використаних джерел:
1. Виноградов С.Л. Еволюція поглядів на контролінг[Електронний ресурс] / С.Л. Виноградов //Контролінг. – 2002. – № 2. –Режим доступа: http://alls.in.ua/29463-kontroling-yak-tehnologiya-menedzhmentu-zamitki-praktika.html


Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДОМОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ
06.06.2013 10:03
БАНКІВСЬКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
04.06.2013 20:15
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ
04.06.2013 18:37
МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ЛОЯЛЬНОСТІ СПОЖИВАЧІВ
04.06.2013 16:21
ПРАЦЯ ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
04.06.2013 14:38
© 2010-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.165 сек. / Mysql: 1338 (0.129 сек.)