:: ECONOMY :: МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДОМОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ :: ECONOMY :: МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДОМОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ
:: ECONOMY :: МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДОМОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 1

Термін подання матеріалів

27 лютого 2018

До початку конференції залишилось днів 39  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДОМОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ

 
06.06.2013 10:03
Автор: Євтушенко Ганна Валентинівна, викладач кафедри маркетингу та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна; Об’єздова Олександра Володимирівна, студентка Харківського національного університету іменіВ.Н.Каразіна
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]
Останні роки характеризуються стрімким зростанням промисловості, розширенням торгівельних відносин і економічного співробітництва між державами. Всі ці процеси неможливі без торговельних марок – одного із найважливішого інструментів ведення господарської діяльності. На цей час в світі зареєстровано більше 30 мільйонів торговельних марок і їх число збільшується кожний рік приблизно на 1 мільйон [1].
Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (ст. 1) свідчить про те, що товарним знаком є позначення, завдяки якому товари й послуги одних осіб відрізняються (виокремлюються з ряду) від товарів і послуг інших осіб. Дане визначення вказує й на особу, що є власником товарного знака і окреслює функціональне призначення товарного знака [2]. Торгова марка є важливим чинником конкуренції, оскільки: забезпечує захищеність товару від нападів конкурентів і зміцнює позиції відносно товарів-замінників; зміцнює довіру партнерів, полегшує доступ фірми до фінансових, інформаційних, людських та інших ресурсів; формує прихильність покупців до марочних товарів, що може знижувати їхню чутливість до ціни, гальмувати проникнення на ринок товарів конкурентів, тим самим створювати додаткові ринкові переваги підприємства[3]. Тому дуже практично сьогодні здійснювати маркетингові дослідження відомості торговельної марки.
Популярність визначається здатністю споживача ідентифікувати торгову марку на рівні, достатньому для її ідентифікації та обрання [4].Інформацію про рівень популярності легко одержати в ході опитування потенційних покупців про відомі їм товарні марки у рамках досліджуваного класу.Виокремлюють такі типи відомості [4]:
- «Популярність-впізнання» – марка випереджує потребу та призводить до неї (споживач впізнає марку і розуміє, що потребує товару цього типу). Це мінімальний рівень популярності, має особливе значення в місцях продажу в момент вибору набору необхідних товарів.
- «Популярність-пригадування»– потреба передує вибору марки і призводить до неї (споживач відчуває потребу в товарі цього типу і купує впізнану марку). Здатність пригадати є важливою в момент вибору конкретного товару.
- «Пріоритетна обізнаність» посідає першочергове місце у свідомості споживача і забезпечує виняткові позиції марки в процесі купівлі товарів певної категорії.
Інформація, отримана в ході аналізу популярності торгової марки, використовується для [4]:
- визначення позиції марки у свідомості покупців, тобто частки потенційних покупців;
- встановлення «трійки» найбільш відомих марок, які є прямими конкурентами у свідомості потенційних покупців (кількість разів, коли в тесті на спонтанну популярність марка розміщується на першій, другій та третій позиції);
- зіставлення спонтанної популярності та популярності з підтримкою (деякі марки та компанії-виробники погано запам'ятовуються, хоча вони легко впізнаються, в тесті на спонтанну можливість згадати вони одержують низький бал порівняно з тестом на популярність з підтримкою);
- порівняння співвідношення між показником відомості та часткою ринку кожної марки з середнім співвідношенням для даного ринку (деякі марки реалізують свою відомість краще за інших);
-побудова одномірної шкали інтервалів, заснована на законі порівняльних суджень, цей метод використовують для виміру відстані між марками по шкалі популярності;
- ідентифікації споживчої зони з найнижчою популярністю (порівнюють показники спонтанної популярності та популярності з підтримкою для різних груп споживачів)[4].
Можна виділити показники, які характеризують торговельну марку на споживчому ринку:  рівень відомості серед споживачів; лояльність до торговельної марки ; репутація компанії-виробника; якість, яка сприймається та поширеність у системі збуту. За виділеними показниками підприємство має можливість визначити рівень сформованості торговельної марки, тому потребує постійного моніторингу стану її конкурентоспроможності. Крім того, сьогодні торговельна марка є найціннішим нематеріальним активом підприємства. Отже, покращуючи зазначені маркетингові показники сформованості торговельної марки, за рахунок маркетингового інструментарію має збільшуватися і вартість торговельної марки.

Список використаних джерел:
1. Деякі практичні питання щодо визначення знака добре відомим в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kojarskiy.com.ua.
2. Махнуша С.М. Використання торговельної марки як інтелектуального активу в діяльності підприємства / С.М. Махнуша //Механізм регулювання економіки.– 2007. – № 4. – c. 127.
3. Бажеріна К. В.Діагностика конкурентоспроможності торгової марки/К. В.Бажеріна //Формування ринкової економіки: зб. наук.  пр. – К.: КНЕУ. – 2012.– 350 с.
4. Прокопенко О.В. Поведінка споживачів: навчальний посібник / Прокопенко О.В., Троян М. Ю. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 176 с.


допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНТРОЛІНГУ В ДІЯЛЬНІСТЬ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ
05.06.2013 12:51
БАНКІВСЬКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
04.06.2013 20:15
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ
04.06.2013 18:37
МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ЛОЯЛЬНОСТІ СПОЖИВАЧІВ
04.06.2013 16:21
ПРАЦЯ ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
04.06.2013 14:38
© 2010-2018 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.082 сек. / Mysql: 450 (0.06 сек.)