:: ECONOMY :: УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ НА РІЗНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ РІВНЯХ ПІДПРИЄМСТВА :: ECONOMY :: УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ НА РІЗНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ РІВНЯХ ПІДПРИЄМСТВА
:: ECONOMY :: УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ НА РІЗНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ РІВНЯХ ПІДПРИЄМСТВА
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 30

Термін подання матеріалів

25 березня 2021

До початку конференції залишилось днів 18  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ НА РІЗНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ РІВНЯХ ПІДПРИЄМСТВА

 
04.06.2013 23:25
Автор: Повшедний Сергій Володимирович, слухач магістратури Одеської державної академії будівництва та архітектури
[Секція 1. Економіка та підприємництво; ]
Більшість сучасних підприємств, основною організаційною структурою яких є виробництво, належать до категорії складних систем. Ця обставина має бути врахована в аналізі бізнес-процесів підприємства, оцінці його економічної ефективності та управління.
Поняття «система» передбачає цілісність об’єкта, що складається з багатьох взаємопов’язаних та взаємодіючих елементів. Функціонування цього об’єкта визначається сформульованими місією та цілями.Окрім цілісності система характеризується структурою, певними параметрами, зв’язками між її елементами та із зовнішнім середовищем. Більшість підприємств належить до багаторівневих ієрархічних структур з такими характерними рисами:
- автономність окремих підсистем;
- пріоритет вищих за рівнем підсистем порівняно з нижчими;
- керованість нижчих за рівнем підсистем з боку вищих.
З умови пов’язаності підсистем підприємства між собою, а також із системою-резидентом, випливають певні вимоги до відносин між підсистемами, що суттєво впливають на ефективність управління підприємством:
- необхідність чіткого узгодження цілей між рівнями підсистем та системою загалом;
- забезпечення інформаційної сумісності підсистем, можливості оперативної обробки та передавання даних у наступні ланки системи;
- застосування єдиної формалізованої структури інформації для
документування, обліку та контролю функціонування підсистем і підприємства
загалом;
- обробка інформації, що надходить у режимі реального часу.
Організація управління підприємством залежить від складності його структури, масштабу і виду діяльності, наявності зв’язків з іншими суб’єктами господарської діяльності. Для більшості підприємств характерні три основні види управління їх діяльністю: виробниче, організаційне та економічне.
Вуправління підприємством виокремлюють таки основні процеси:
- планування – визначення мети діяльності підприємства;
- організація – визначення і розподіл серед виконавців окремих завдань, повноважень та відповідальності;
- мотивація – створення умов, за яких виконавці зможуть і бажатимуть виконувати пропоновану їм роботу якнайкраще;
- аналіз і контроль – вимірювання та порівняння результатів наміченої діяльності із запланованими показниками, коригування діяльності у разі виявлених відхилень від плану.
Таким чином, управління підприємством відображає сукупність взаємопов’язаних процесів планування, організації, мотивації та контролю, які забезпечують формування і досягнення цілей підприємства.
Методи управління на підприємстві – це способи впливу на окремих виконавців та трудовий колектив загалом, необхідні для досягнення цілей підприємства. Оскільки методи управління спрямовані на людей, то основою класифікації цих методів є внутрішній зміст мотивів, якими керується людина у процесі виробничої діяльності. Розрізняють економічні, соціально-психологічні  та адміністративно-правові методи управління.
Система управління підприємством складається з певних елементів, структурованих по вертикалі і горизонталі залежно від взаємовідносин та взаємопідпорядкованості суб’єктів управлінського впливу. Удосконалення управління підприємством має відбуватися за такими основними напрямками:
- удосконалення організаційної структури управління підприємством;
- оптимізація організації менеджменту і бізнес-процесів через поліпшення системи планування, обліку і контролю за основними показниками діяльності підприємства;
- удосконалення управління виробничими ресурсами і запасами;
- підвищення ефективності управління інноваційними процесами на підприємстві, поліпшення якості продукції.
Удосконалення оргацізаційної структури підприємства означає насамперед встановлення оптимальної чисельності управлінського персоналу, а також чисельності працівників виробничих підрозділів згідно з виробничими завданнями та діючими нормативами.
Поліпшити сиcтему планування, обліку і контролю за основними показниками діяльності підприємства можна за допомогою широкого і всебічного впровадження обчислювальної техніки, розвитку комп’ютерних мереж зв’язку, застосування сучасних програмних засобів: інформаційних технологій та технологій управління. Насамперед це стосується системи організації фінансового менеджменту, бюджетування, управління фінансовими потоками та витратами.
Удосконалення управління виробничими ресурсами і запасами має рухатися у напрямку більш раціональнішого використання всіх видів матеріальних ресурсів, застосування енергозберігаючих технологій, регулювання виробничих запасів згідно з прогресивними нормами.

Список використаних джерел:
1. Гринчуцький В. І., Карапетян Е. Т. Економіка підприємства – К. : Центр учбової літератури, 2010. - 304 с.
2. Економіка підприємства. 3а ред. Покропивного С.Ф. – К.: Хвиля-Прес, 2000.
3. Економіка підприємства: пошук шляхів розвитку: Посібник / МАУП. – К.: МАУП, 2005 – 80 с.
4. Козловський В. О. Організація виробництва. Навчальний посібник. - Вінниця: ВНТУ, 2005. - 154 с.


допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ОЦІНКА СУКУПНИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ВИТРАТ ТА ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА
04.06.2013 22:25
СУТНІСТЬ ТА СКЛАДОВІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
04.06.2013 15:13
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
04.06.2013 13:14
ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
04.06.2013 12:33
АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ІНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
03.06.2013 22:54
УПРАВЛІННЯ ВНУТРІШНІМИ РЕЗЕРВАМИ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
03.06.2013 21:48
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.731 сек. / Mysql: 752 (0.68 сек.)