:: ECONOMY :: ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ У ПОДАТКОВІЙ СФЕРІ :: ECONOMY :: ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ У ПОДАТКОВІЙ СФЕРІ
:: ECONOMY :: ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ У ПОДАТКОВІЙ СФЕРІ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 25

Термін подання матеріалів

29 вересня 2020

До початку конференції залишилось днів 51  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ У ПОДАТКОВІЙ СФЕРІ

 
12.12.2012 01:15
Автор: Троцька Вікторія Миколаївна, студентка інституту економіки та менеджменту Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
[Секція 6. Податкова система. Бюджетна система. Правові відносини в економічній системі;]
На сучасному етапі ступінь використання інформаційного простору та інформаційних технологій (ІТ) стає безпосереднім чинником економічного зростання, соціально-політичної стабільності та розвитку демократичних засад в управлінні державою. У податковій службі впроваджена автоматизована інформаційно-аналітична система (АІАС), яка спрямована на підтримання оперативності, достовірності та підвищення її ефективності й досягнення якісно нового рівня прийняття управлінських рішень з питань організування податкової діяльності в Україні [1, с. 185].
Дослідженням даних питань присвячено праці науковців І.В.Алєксєєва, Є.І.Бойка, О.Є.Кузьміна, А.І.Крисоватого, Ю.Б.Іванова, А.М.Поддєрьогіна, і ін.
АІАС податкової служби є багаторівневою організаційно-технічною системою, побудованою за територіальним і функціональним принципами. Вона складається з трьох рівнів: 1) центрального (стратегічного) – ДПС України; 2) регіонального (тактичного) – ДПС в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі; 3) територіального (оперативного) – ДПС у містах, районах міст, районах [2].
Основними елементами інтегрованої АІАС ДПС України є корпоративна телекомунікаційна мережа органів ДПС; комплексна система захисту інформації; система оперативної обробки даних; система підтримки ухвалення рішень; автоматизована система управління документами; корпоративний портал; інформаційно-довідковий центр; система обміну інформацією з органами влади [1, с. 185].
Відповідно до програми модернізації, ДПC України здійснює закупівлю інформаційної системи «Податковий блок». У 2012 р. планується розпочати експлуатацію системи в загальнонаціональному масштабі [3].
Для забезпечення виконання Стратегічного плану розвитку ДПС України на період до 2013 р. розроблено Детальний план дій за Проектом, згідно з яким визначено сім напрямів робіт. Одним із напрямів і завдань Плану є створення високопрофесійної, інформаційно розвиненої ДПС в Україні шляхом розроблення та впровадження програми повної комп’ютеризації та максимальної автоматизації всіх процесів адміністрування податків [4].
Модернізація податкової служби покликана наблизити українську податкову систему до світових стандартів.
Таким чином, створення сучасної ІС ДПС дасть змогу здійснити повну автоматизацію процесів адміністрування податків і нових форм обслуговування платників податків з використанням новітніх технологій, надасть можливість на якісно новому рівні інформаційного обслуговування проводити як повсякденну оперативну роботу, так і системний аналіз стану та перспектив діяльності податкової служби в цілому, ухвалювати науково обґрунтовані рішення щодо реалізації податкової політики України. Створення та впровадження сучасної інтегрованої АІАС ДПС України та її інтеграція в єдину систему органів державної влади сприятиме більш якісному обслуговуванню платників податків і зменшить витрати на утримання органів державної податкової служби.

Список використаної літератури:
1. Крисоватий А. Діалектика трансформації податкової політики України в контексті європейської інтеграції / А. Крисоватий, Т. Кощук // Журнал європейської економіки. – 2007. – Т. 3. – № 1.
2. Про державну податкову службу в Україні : Закон України від 14.12.1994 р. № 287/94-ВР.
3. Про реалізацію Програми модернізації ДПС України. – К. : Департамент розвитку та модернізації державної податкової служби.
4. Проект Концепції формування та функціонування інформаційно-аналітичної системи органів державної влади та органів місцевого самоврядування [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/ publish/article?art_id=34783


допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ
30.11.2012 13:43
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВИДАТКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
10.12.2012 17:42
РЕФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
10.12.2012 16:46
АНАЛІЗ ОБСЯГІВ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ДО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ ЗА 2011–2012 РОКИ
05.12.2012 16:40
ПЕРСПЕКТИВИ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
05.12.2012 16:02
РЕФОРМУВАННЯ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ
05.12.2012 15:56
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.163 сек. / Mysql: 706 (0.135 сек.)