:: ECONOMY :: РЕФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ :: ECONOMY :: РЕФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
:: ECONOMY :: РЕФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 25

Термін подання матеріалів

29 вересня 2020

До початку конференції залишилось днів 54  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

РЕФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

 
10.12.2012 16:46
Автор: Мазун Ольга Костянтинівна, студентка Вінницького національного аграрного університету; Голишевська Лариса Віталіївна, асистент кафедри «обліку і аналізу» Вінницького національного аграрного університету
[Секція 6. Податкова система. Бюджетна система. Правові відносини в економічній системі;]
Бюджетна система є інструментом державного регулювання економічного розвитку. І структурною основою бюджетної системи України є бюджетна реформа, яка була започаткована ще за часів набуття Україною статусу незалежної країни, при чому ця реформа залишається актуальною і на сьогодні. Але , на превеликий жаль в Україні на теперішньому етапі ще не існує таких умов, за яких би дана бюджетна реформа мала ефективне застосування.
Дослідженням сучасного стану бюджетної системи і її регулювання в умовах сучасної ринкової економіки займалися такі учені-економісти, фінансисти як М. Азаров, В. Кравченко, Л. Лисяк , А. Мярковський, Ю. Пасічник, В. Федосов, Ф. Ярошенко , І. Лютий , А. Нечай, А. Соколовська , К. Павлюк , С. Юрій, В. Опарін  та інші.
«…У 2010 р. із прийняттям нової редакції Бюджетного кодексу в Україні  закладенні й законодавчо закріплені зовнішні умови для підвищення ефективності управління  бюджетними коштами, включаючи впровадження принципів бюджетування, орієнтованого на результат, програмно-цільового планування, середньострокового планування;поліпшення якості управління бюджетними коштами і стимулювання підвищення ефективності  функціонування бюджетного сектору. Зміни, що відбулися, вимагають іншої якості фінансового управління на рівні розпорядників і головних розпорядників бюджетних коштів. Таким чином, подальше реформування бюджетної системи має зосередитися на впровадженні в бюджетний процес сучасних процедур і методів фінансового й організаційного управління, насамперед на інноваційній основі, та стимулювати інноваційний розвиток економіки України…[3.-c.93]».
На превеликий жаль, на сьогодні Україна, здійснюючи ринкову трансформацію економіки і фінансової системи, не досконало визначає цілеспрямованість і координованість реформ, що є досить значним недоліком. «…Податкова система та система розподілу податкових надходжень між державним і місцевими бюджетами не відповідають базовим міжнародним принципам закріплення податків за різними рівнями бюджетів, окрім того, відсутнє основне джерело надходжень до місцевих бюджетів – податок на нерухомість. Тому наші місцеві бюджети не мають достатніх власних доходів і дуже залежать від міжбюджетних трансфертів…[3.-c.100-101]».
«…Чинному бюджетному устрою властиві надмірна централізація та неефективна модель розподілу бюджетних повноважень. Видаткові повноваження не враховують реальної ресурсної спроможності територій  виконувати делеговані їм державні функції. Бюджетний процес є надмірно політизований, а використовувані методи планування бюджетних видатків призводять до нераціонального розподілу наявних фінансових ресурсів. Окрім того, не існує чіткої системи публічного фінансового контролю використання бюджетних коштів на місцях, що часто веде до порушень цільового використання наявних ресурсів. Оскільки, Конституція й Бюджетний кодекс України декларують правильні принципи побудови бюджетної сфери, тому залишається лише втілити їх у  життя. Для цього  реформування бюджетної сфери має узгоджуватися з податковою реформою та перетвореннями в соціальній сфері. В контексті адміністративної реформи пріоритетними напрямами реформи вітчизняних бюджетної і податкової систем є підвищення фінансової самостійності органів місцевого самоврядування шляхом удосконалення системи місцевих податків і механізмів розподілу загальнодержавних фінансових ресурсів між державою, органами регіонального й місцевого самоврядування…[3.-c.101]».
Отже, бюджетна система є основною ланкою економіки країни. Зокрема, бюджет виступає дієвим інструментом державного регулювання економічного розвитку. Тому, на нашу думку, реформування бюджетної системи в Україні має передбачати не тільки зміну ролі й місця бюджету  у фінансовій системі, структурні зміни в доходах і видатках, нові підходи до бюджетного дефіциту і джерел його фінансування, а й удосконалення організаційної вертикальної побудови бюджету за рівнями влади. В сучасній державі бюджетна система охоплює сукупність досить сильних і фінансово незалежних бюджетів на всіх рівнях адміністративно-територіального поділу. Водночас побудова бюджетної системи та організація міжбюджетних відносин здійснюються в такий спосіб, аби забезпечувати у країні проведення єдиної бюджетної політики.

Список використаної літератури:
1. Конституція України: прийнята на V сесії Верховної ради України  28 червня 1996 року [Електронний ресурс]// Офіційний сайт Верховної ради України.–Режим    доступу:http://zakon.rada.gov.ua.
2. Бюджетний кодекс України (нова редакція) від 08.07.2010 5456-VI [Електронний ресурс]//Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу:http//zakon1.rada.gov.ua.
3. Реформування бюджетної системи України на інноваційних засадах: монографія/колектив авторів [заг. редакція Ф.О. Ярошенка].- К.: Міністерство фінансів України, 2010.-544 с.


допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ
30.11.2012 13:43
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ У ПОДАТКОВІЙ СФЕРІ
12.12.2012 01:15
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВИДАТКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
10.12.2012 17:42
АНАЛІЗ ОБСЯГІВ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ДО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ ЗА 2011–2012 РОКИ
05.12.2012 16:40
ПЕРСПЕКТИВИ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
05.12.2012 16:02
РЕФОРМУВАННЯ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ
05.12.2012 15:56
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.178 сек. / Mysql: 706 (0.149 сек.)