:: ECONOMY :: ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ :: ECONOMY :: ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ
:: ECONOMY :: ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 25

Термін подання матеріалів

29 вересня 2020

До початку конференції залишилось днів 52  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

 
30.11.2012 13:43
Автор: Підцерковний Богдан Васильович, студент інституту економіки та менеджменту Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
[Секція 6. Податкова система. Бюджетна система. Правові відносини в економічній системі;]
Протягом багатьох років Україна перебувала в умовах жорсткої ієрархії та централізації влади. Після розвалу СРСР перед незалежною державою закономірно постало питання організації та створення сприятливих умов для ефективного розвитку місцевого самоврядування, що означає здатність територіальних громад самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції та законів України.
Питання покращення системи місцевого самоврядування знайшли відображення в працях багатьох вітчизняних науковців, зокрема В. Б. Арев’янова, Р. П. Безсмертного, М. І. Долішнього, Б. А. Руснака, Т. О. Свиди, М. А. Хвесика.
Метою цього дослідження є характеристика основних проблем і напрямів вдосконалення системи місцевого самоврядування в Україні.
У розвинутих країнах світу місцеве самоврядування відіграє провідну роль у реалізації інтересів населення та здійсненні соціально-економічних перетворень. В Україні на двадцятому році незалежності функціонування органів місцевого самоврядування залишає бажати кращого. Серед проблем, які стримують розвиток місцевого самоврядування, потребують вирішення такі:
1. Відсутність чіткого розмежування самоврядних прав різних самоврядних громад, що співіснують у межах однієї адміністративно-територіальної одиниці. Йдеться про розташування на території певних міст інших міст, сіл, селищ як окремих адміністративно-територіальних одиниць, існування анклавів.
2. Збереження всупереч Конституції України серед адміністративно-територіальних одиниць таких категорій, як селище міського типу, сільрада, селищна рада, міська рада.
3. Відсутність визначених меж багатьох адміністративно-територіальних одиниць або встановлення значної частини меж таких одиниць без урахування місцевих природних, історичних та інших факторів, перспектив розвитку регіонів і населених пунктів. Це породжує постійні компетенційні суперечки між органами місцевого самоврядування й місцевими органами державної влади, зокрема, щодо права власності на землю, податків.
4. Відсутність достатньої правової бази для розмежування сфер компетенції органів виконавчої влади та місцевого самоврядування й розподілу повноважень між органами місцевого самоврядування різного рівня, що призводить до дублювання функцій і збільшення безвідповідальності [1].
5. Значне зростання чисельності органів управління. Так, з 2002 до 2011 р. кількість посадових осіб місцевого самоврядування зросла із 67660 до 99204 осіб, або на 32 % [4].
6. Відсутність достатнього фінансового забезпечення територіальних громад. Понад 90 % усіх бюджетів в Україні є дотаційними, що підриває ідею фінансового вирівнювання.
Виходячи з перерахованих вище проблем, пропонуємо такі напрями вдосконалення системи місцевого самоврядування в Україні:
По-перше, створення й ухвалення Муніципального кодексу України. Цей документ є необхідністю, оскільки в Україні з місцевим самоврядуванням у той чи інший спосіб пов’язані близько 700 законів, а велика кількість нормативно-правових актів ще не прийнята.
По-друге, надання більшої самостійності органам місцевого самоврядування. Необхідно передати максимум повноважень органам місцевого самоврядування, перетворивши їх у власні, а не делеговані. Закон України «Про місцеве самоврядування» перенавантажений переліком «власних» і «делегованих» повноважень місцевих рад [2]. Також варто утворити виконавчі органи обласних і районних рад.
По-третє, удосконалення структури адміністративно-територіального устрою України. Необхідно провести укрупнення сільських і селищних рад, районів з метою зниження диспропорційності між адміністративно-територіальними одиницями одного рівня.
По-четверте, підвищення фінансової самодостатності територіальних громад. Зокрема, потребує перегляду порядок збирання місцевих податків і зборів, зміщення акцентів на майнові податки, які в країнах Європи формують 40–70 % дохідної частини місцевих бюджетів (у нас – до 10 %), побудова бюджетної системи за принципом «знизу – вгору» [3].
Отже, питання розвитку місцевого самоврядування в Україні охоплює широке коло різних проблем. Вони потребують вирішення задля забезпечення покращення якості суспільних послуг, підвищення темпів розвитку економіки регіонів, зростання рівня життя кожного члена суспільства.

Список використаної літератури:
1. Кузнєцова Н. Реформа місцевого самоврядування в Україні: організаційно-правовий аспект [Електронний ресурс]. – Режим доступу : soskin.info/newsfoto/file/Djankoy/Kuznecova.doc
2. Свида Т. О. Про реформування місцевого самоврядування в Україні / Т. О. Свида // Митна справа. – 2011. - №4. – Ч. 2. – С. 420–426.
3. Удосконалення системи розвитку місцевого самоврядування в Україні в контексті європейської інтеграції [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pravdozor.com.ua/publications/opinion/opinion_26.html
4. Хавронюк М. З чого складається держава? [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dt.ua/POLITICS/z_chogo_skladaetsya_derzhava-105042.html


допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ У ПОДАТКОВІЙ СФЕРІ
12.12.2012 01:15
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВИДАТКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
10.12.2012 17:42
РЕФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
10.12.2012 16:46
АНАЛІЗ ОБСЯГІВ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ДО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ ЗА 2011–2012 РОКИ
05.12.2012 16:40
ПЕРСПЕКТИВИ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
05.12.2012 16:02
РЕФОРМУВАННЯ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ
05.12.2012 15:56
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.193 сек. / Mysql: 706 (0.162 сек.)