:: ECONOMY :: ПОРЯДОК СЕРТИФІКАЦІЇ АУДИТОРІВ ПІДПРИЄМСТВ І ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ :: ECONOMY :: ПОРЯДОК СЕРТИФІКАЦІЇ АУДИТОРІВ ПІДПРИЄМСТВ І ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ
:: ECONOMY :: ПОРЯДОК СЕРТИФІКАЦІЇ АУДИТОРІВ ПІДПРИЄМСТВ І ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 25

Термін подання матеріалів

29 вересня 2020

До початку конференції залишилось днів 48  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ПОРЯДОК СЕРТИФІКАЦІЇ АУДИТОРІВ ПІДПРИЄМСТВ І ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ

 
31.05.2012 09:11
Автор: Ковальчук Андрій Сергійович, студент Львівського національного університету імені Івана Франка
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]
«Аудитор – фізична особа, яка має сертифікат, що визначає її кваліфікаційну придатність на заняття аудиторською діяльністю на території України» [1; 2]. Саме таке визначення аудитору, як кваліфікованому фахівцю, дано в ст. 4 Закону України «Про аудиторську діяльність» та ст. 364 Господарського кодексу України. Для забезпечення дієвості цієї статті Аудиторська палата України рішенням від 31.05.2007 року №178/6 прийняла «Положення про сертифікацію аудиторів» (Положення) [3]. В свою чергу, три вищезгадані законодавчі акти забезпечують практичну реалізацію вимог МСКЯ 1 «Контроль якості для фірм, що виконують аудит та огляд історичної фінансової інформації, а також інші завдання з надання впевненості, та надають супутні послуги», який набув чинності з 15.06.2005 року.
Сертифікат аудитора – це офіційний документ, який засвідчує рівень професійних знань, необхідних для здійснення аудиту підприємств різних форм власності на території України. Право на отримання сертифіката мають кандидати, які мають повну вищу економічну або юридичну освіту, документ про здобуття якої визнається в Україні (не нижче освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста чи магістра), необхідні знання з питань аудиту, бухгалтерського обліку, фінансів, економіки, оподаткування та господарського права, досвід роботи не менше трьох років підряд на посадах ревізора, бухгалтера, юриста, фінансиста, економіста, асистента (помічника) аудитора та успішно склали письмовий кваліфікаційний іспит [3].
Особливості та порядок сертифікації аудиторів підприємств і господарських товариств у своїх працях неодноразово досліджували багато українських вчених: О.А. Андренко, З.Л. Бандура, О.Ю. Редько, В.Я. Савченко, Б.Ф. Усач. Проте постійне внесення змін до законодавчих актів, які регулюють порядок сертифікації  аудиторів, зумовлює застаріння попередніх досліджень та актуальність наступних.
Згідно з чинним законодавством України станом на 15.05.2012 фізична особа, яка має намір отримати сертифікат аудитора серії «А» (дає право здійснювати аудит підприємств і господарських товариств) повинна пройти такі етапи сертифікації:
1) Для отримання допуску до сертифікації кандидат подає до Аудиторської палати України (АПУ) або до регіонального відділення АПУ (РВ АПУ) заяву за встановленою формою (додаток № 2 до Положення), до якої додає: копію диплома, засвідчену нотаріально або за місцем роботи; копію трудової книжки, засвідчену нотаріально або за місцем роботи; копію першої сторінки паспорта; документ про внесення плати за проведення сертифікації [3]. З 26.04.2007 року до 15.05.2012 року плата за кожний етап проведення сертифікації зросла від 1440 грн. (в т.ч. ПДВ) до 3000 грн. (в т.ч. ПДВ) відповідно.
Подані документи Секретаріат АПУ реєструє у спеціальному журналі.
2) Документи, подані кандидатом, розглядає Комісія з сертифікації та освіти аудиторів АПУ (КСОА АПУ) протягом 20 робочих днів з дня їх надходження. У разі відсутності зауважень щодо поданих документів КСОА АПУ приймає рішення про надання дозволу кандидату на участь у кваліфікаційному іспиті, що оформлює протоколом засідання КСОА АПУ [3].
Секретаріат АПУ на підставі протоколу засідання КСОА АПУ готує допуски, що засвідчують дозвіл на складання кваліфікаційного іспиту, та формує групи із числа кандидатів для складання кваліфікаційного іспиту. Повідомлення про рішення із зазначенням дати іспиту вручається кандидату особисто.
3)  Кандидат, що прибув на іспит, повинен пред’явити документ, що посвідчує особу і бланк допуску, виданий АПУ. Після чого кандидат зобов’язаний ознайомитись з Правилами поведінки кандидатів під час складання іспиту (додаток № 3 до Положення) та засвідчити їх підписом [3].
Завдання на іспит формуються на основі Програми підготовки до складання кваліфікаційного іспиту для одержання сертифіката аудитора України, які затверджуються рішенням АПУ та викладаються у вільний доступ на сайті АПУ [4]. Кваліфікаційний іспит проводиться в два етапи [3]:
- перший – тестування. Результати складання першого етапу затверджує КСОА АПУ. До другого етапу допускаються кандидати, які набрали 70 або більше балів за результатами тестування;
- другий – письмове розв’язання ситуаційного завдання. Підсумки складання другого етапу оформлюють протоколом, який КСОА АПУ готує і подає на засідання АПУ. Такими, що склали кваліфікаційний іспит, є кандидати, які набрали 60 і більше балів за результатами другого етапу.
4) За результатами складання іспитів АПУ затверджує протокол КСОА АПУ та приймає рішення про видачу або відмову у видачі сертифіката аудитора. Після затвердження на засіданні АПУ протоколу КСОА АПУ з результатами складання кваліфікаційного іспиту Секретаріат АПУ здійснює видачу сертифікатів.
Сертифікат реєструється у книзі обліку сертифікатів АПУ. Отримання сертифіката аудитор засвідчує підписом у книзі обліку. Також, відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010, аудитор підписує згоду на обробку персональних даних.
Сертифікат (зразок бланка сертифіката – додаток № 1 до Положення) містить такі реквізити [3]:
- номер сертифіката;
- прізвище, ім’я та по батькові аудитора;
- дату та номер рішення АПУ про видачу сертифіката із зазначенням терміну його чинності.
Сертифікат підписує Голова АПУ та Завідувач Секретаріату АПУ. Сертифікат засвідчується печаткою АПУ.
Датою набрання чинності сертифіката вважається дата прийняття АПУ відповідного рішення. Термін чинності сертифіката – 5 років.
Згідно з вимогами Закону України «Про аудиторську діяльність» та Статуту АПУ, за неналежне виконання професійних обов’язків до аудитора можуть бути застосовувані АПУ стягнення у вигляді попередження, зупинення чинності сертифіката на строк до 1 року або анулювання сертифіката [2]. Саме тому у суспільстві має бути забезпечено не лише на законодавчому, а й на виконавчому рівні, розуміння того, що аудитор – фахівець найвищого рівня з питань бухгалтерського обліку та стандартів фінансової звітності, оподаткування та менеджменту, економічного аналізу та господарського права. Після отримання сертифіката аудитор повинен забезпечити найвищий рівень професійної діяльності і відповідати вимогам, які покладаються на аудитора державою, АПУ та суспільством.

Список використаної літератури:
1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV, редакція від 19.04.2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/436-15.
2. Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993 № 3125-XII, редакція від 07.08.2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3125-12.
3. Положення про сертифікацію аудиторів від 26.04.2007 № 176/7, редакція від 21.05.2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://apu.com.ua/files/temp/1695367841.doc.
4. Програма підготовки до складання кваліфікаційного іспиту для одержання сертифіката аудитора України від 29.09.2011 № 239/8 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://apu.com.ua/files/temp/1265270400.doc.

E-mail:   kovalchuk.esc@gmail.com

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ЗВІТНОСТІ
31.05.2012 22:33
ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСУ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ І БЮДЖЕТУВАННЯ ДОХОДІВ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
21.05.2012 10:33
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.295 сек. / Mysql: 706 (0.242 сек.)