:: ECONOMY :: ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСУ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ І БЮДЖЕТУВАННЯ ДОХОДІВ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ :: ECONOMY :: ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСУ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ І БЮДЖЕТУВАННЯ ДОХОДІВ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
:: ECONOMY :: ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСУ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ І БЮДЖЕТУВАННЯ ДОХОДІВ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 25

Термін подання матеріалів

29 вересня 2020

До початку конференції залишилось днів 58  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСУ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ І БЮДЖЕТУВАННЯ ДОХОДІВ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

 
21.05.2012 10:33
Автор: Пилипчук Наталія Миколаївна, асистент кафедри фінансового аналізу і контролю Київського національного торговельно-економічного університету
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]
Стратегічним завданням поточного етапу розвитку національної економіки є стабілізація позитивних тенденцій зростання та виведення національної економіки на якісно новий рівень розвитку. Реалізація зазначеного завдання полягає у зростанні ефективності діяльності суб’єктів господарювання, - виробників валового внутрішнього продукту, розмір якого обумовлює, як макроекономічні показники системи національних рахунків, так і стан національної економіки в цілому. Торговельні підприємства забезпечують зв'язок між товаровиробником та її споживачем, а отже, від ефективної їх діяльності залежить стабільність збуту готової продукції виробників та задоволення потреб споживачів. У свою чергу ефективність діяльності торговельних підприємств залежить від якості інформації, на підставі якої приймаються управлінські рішення.
Дослідження оперативності надходження інформації для потреб управління займає актуальне місце в наукових публікаціях. Провідними науковцями української економічної науки в основному досліджуються питання управління витратами. На жаль, мало уваги приділяється призначенню і функціям доходів для потреб управління.
На думку переважної більшості науковців у результаті поєднання функцій планування і контролю виникла система бюджетування, яка, у свою чергу, оптимізує процес прийняття управлінських рішень та дає можливість оцінювати наслідки цих рішень. На думку Тарасюка М.В. сутнісними характеристиками бюджетування є: є кількісний вираз стратегії підприємства, інструмент, що забезпечує її імплементацію; управлінська технологія; система збору, аналізу та обробки інформації про внутрішнє та зовнішнє середовище; процес складання бюджетів алокації фінансових, матеріальних і нематеріальних ресурсів по підприємству в цілому та по центрам фінансової відповідальності; розробка системи бюджетів здійснюється за допомогою комплексу взаємопов’язаних методів, засобів, форм і організаційних структур. Найбільш об'єктивну оцінку підприємницької діяльності, можливість своєчасного виявлення слабких місць, забезпечення адаптації підприємства до зовнішніх змін, а також здатність гнучко реагувати на зміни дає саме бюджетування. Воно базується на загальній концепції розвитку підприємства, більш детально розробляє економічний і фінансовий аспект стратегії і являє собою єдину систему взаємопов'язаних технічних, організаційних і економічних змін на визначений період часу. На жаль, для керівників вітчизняних підприємств процес бюджетування на рівні підприємства залишається не зовсім зрозумілим. Спостерігається повна відсутність взаємозв'язку цілей довгострокового і короткострокового періодів або часткове їх відображення у деяких бізнес-планах. Крім того, відсутні ґрунтовні дослідження бюджетування в сфері торгівлі.
Сьогодні однією з головних проблем управлінського обліку на багатьох торговельних підприємствах є низький рівень релевантності й оперативності інформації про витрати обігу, виручку і прибутки, що необхідна керівнику підприємства для здійснення оперативного планування і контролю. Інакше кажучи, інформаційні потоки, які породжуються у системі управлінського обліку:
- не завжди своєчасні та адекватні дійсним інформаційним потребам системи управління;
- характеризуються значною кількістю перекручень, які нагромаджують¬ся під час передачі повідомлень з центрів відповідальності підприємства до рівня вищого управління.
З метою усунення зазначених недоліків, які найчастіше стосуються торговельних мереж, пропонується застосувати комп’ютерні інформаційні системи управління.

e-mail: ngolub@inbox.ru
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ЗВІТНОСТІ
31.05.2012 22:33
ПОРЯДОК СЕРТИФІКАЦІЇ АУДИТОРІВ ПІДПРИЄМСТВ І ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ
31.05.2012 09:11
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.292 сек. / Mysql: 706 (0.253 сек.)