:: ECONOMY :: ЕКОЛОГІЧНИЙ ЧИННИК ЯК СКЛАДОВА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ :: ECONOMY :: ЕКОЛОГІЧНИЙ ЧИННИК ЯК СКЛАДОВА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
:: ECONOMY :: ЕКОЛОГІЧНИЙ ЧИННИК ЯК СКЛАДОВА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 20

Термін подання матеріалів

20 лютого 2020

До початку конференції залишилось днів 34  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ЕКОЛОГІЧНИЙ ЧИННИК ЯК СКЛАДОВА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

 
17.04.2012 18:53
Автор: Боровик Оксана Несторівна, аспірант Інституту екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В. Чорновола Національний університет «Львівська політехніка»
[Секція 1. Економіка та підприємництво; ]
В умовах високої насиченості світових товарних ринків і перевищення на них пропозиції над попитом кожне підприємство-виробник змушене вести жорстку конкурентну боротьбу. Конкурентні переваги мають ті підприємства, які базуються на науково-технічних досягненнях, інноваціях та дотриманні міжнародних стандартів у сфері охорони навколишнього природного середовища тощо.
Відповідно до таких вимог, вітчизняні підприємства повинні приділяти особливу увагу щодо вжиття заходів з підвищення конкурентноздатності продукції. Перелік показників ефективності щоразу розширюється, поряд з потребою постійного поліпшення якості товарів і послуг та ефективної діяльності підприємства, важливе місце також належить екологічному чиннику.
В міжнародних рейтингах конкурентоспроможності Україну віднесено до країн, що розвиваються, і які характеризуються підвищеною політичною й економічною нестабільністю, несприятливим інвестиційним кліматом та високими ризиками виробничо-господарської діяльності. Так, у рейтингу конкурентоспроможності Світового економічного форуму (World Economic Forum) за 2009-2010 рр. Україна посіла 82-у позицію серед 133-ох країн. При цьому, держава знаходиться у групі латиноамериканських та африканських країн, що розвиваються, а безпосередніми її сусідами є Гамбія і Алжир.
Причинами неконкуренто- та неекспортоспроможності вітчизняної продукції як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку, є її висока ціна, низька якість, висока енергоємність та матеріалоємність, а це, своєю чергою, пов’язано, зокрема, з низьким рівнем впровадження в Україні систем управління якістю (ISO 9000) та екологічного менеджменту (ISO 14000).
Ігнорування сьогодні екологічних проблем, подальше відкладання їх радикального вирішення на майбутнє призведе до виснаження економічних ресурсів і врешті до втрати державою перспектив сталого розвитку.
Дієвим інструментом регулювання якості навколишнього середовища є екологічний менеджмент, запроваджуючи який, держава не тільки декларує своє право на входження до європейської спільноти, а й підтверджує свої наміри практичними діями.
Сьогодні в Україні існує реальна можливість змінити негативні тенденції та почати радикальне поглиблення ринкових реформ, враховуючи екологічний чинник. Це політика цілеспрямованого сприяння розвитку ефективних вітчизняних виробництв; становлення національного екокапіталу; активну підтримку створення в країні сучасної конкурентноздатної екологічно безпечної економіки.
Врахування екологічного чинника в економічному розвитку відображається, насамперед, на структурі капіталовкладень, оскільки рішення екологічних проблем потребує значних фінансових витрат.
Конкурентоспроможність підприємств з урахуванням екологічного чинника є потенційною здатністю підприємства до комплексного оновлення виробництва на основі запровадження маловідходних, ресурсозберігаючих і безвідходних технологічних процесів з метою зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище і забезпечення основи для майбутнього забезпечення еколого-економічної ефективності діяльності підприємства на засадах сталого розвитку.

Список використаних джерел:
1. Буркинський Б. В. «Зелена» економіка крізь призму трансформаційних зрушень в Україні / Буркинський Б. В., Галушкіна Т. П., Реутов В. Є. – Одеса-Саки: ІПРЕЕД НАН України: ПП «Підприємство «Фенікс»», 2011. – 348 с.
2. Звіт про конкурентоспроможність України 2010: Назустріч економічному зростанню і процвітанню. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www/feg.org.ua
3. Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2010 р. – К.: Центр екологічної освіти та інформації. – 2011. – 254 с.
4. Рассадникова С. І. Концептуальний підхід до систематизації об’єктів інвестиційної привабливості сфери природокористування / С. І. Рассадникова // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 5 (83). – С. 117-123.


допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ОБГРУНТУВАННЯ РОЗРОБКИ АНТИКРИЗОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА МАШИНОБУДУВАННЯ ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
31.03.2012 18:56
ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРЕДОВОГО АГРОСЕКТОРА АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, КАК ВАЖНЕЙШЕГО ЭЛЕМЕНТА ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА
18.04.2012 14:55
ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
17.04.2012 19:07
НЕОБХІДНІСТЬ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ІНТЕГРАЛЬНОЇ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
16.04.2012 19:39
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ СФЕРИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
16.04.2012 11:40
ВПЛИВ ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ФІНАНСОВУ БЕЗПЕКУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
16.04.2012 09:25
ІНФЛЯЦІЯ ЯК БАГАТОФАКТОРНИЙ ФЕНОМЕН СУЧАСНИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
14.04.2012 11:49
КАПІТАЛІЗАЦІЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ЯК ПЕРЕДУМОВА СТАЛОГО ВІДТВОРЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
14.04.2012 11:16
КОМПЕТЕНЦІЯ ПІДРОЗДІЛІВ КОНКУРЕНТНОЇ РОЗВІДКИ В ПРОГНОЗУВАННЯ РИЗИКІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
11.04.2012 09:01
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НАУКИ В ІНДУСТРІАЛЬНУ ЕПОХУ
11.04.2012 08:39
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.130 сек. / Mysql: 638 (0.094 сек.)