:: ECONOMY :: СТРУКТУРНИЙ РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ПОГЛИБЛЕННЯ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ :: ECONOMY :: СТРУКТУРНИЙ РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ПОГЛИБЛЕННЯ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
:: ECONOMY :: СТРУКТУРНИЙ РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ПОГЛИБЛЕННЯ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 25

Термін подання матеріалів

29 вересня 2020

До початку конференції залишилось днів 51  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

СТРУКТУРНИЙ РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ПОГЛИБЛЕННЯ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

 
03.12.2011 12:08
Автор: Чайка Юлія Миколаївна, викладач кафедри економічної теорії ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»
[Секція 8. Світова економіка та міжнародні відносини;]
Стабільність розвитку національної економіки залежить від ступеню розвиненості її структури. Підвищити ефективність вітчизняних структурних реформ дозволить виявлення особливостей структурного розвитку національної економіки та механізмів, що його забезпечують.
Структурний розвиток є однією з складових економічного розвитку, що відображає його структурні особливості, характеризує розвиток структури національної економіки, незворотні, спрямовані зміни окремих підсистем та елементів національної економіки, взаємозв’язків, що між ними виникають і обумовлюють виникнення загальних якостей і властивостей цілісної органічної єдності, якісні зміни її розвитку. У складі структурного розвитку національної економіки вважаємо за доцільне виділити самоорганізований розвиток структури національної економіки та розвиток організований ззовні.
Самоорганізований структурний розвиток відображає зміни економічної структури, джерелом яких є сама національна економіка, яка здатна сама автоматично віднайти свій відносно оптимальний стан за кожних змін зовнішніх умов. У його складі виділимо відносно незмінне функціонування економічної структури та структурні трансформацій національної економіки. Функціонування структури національної економіки відображає процеси, що характеризують відносно статичну структуру системи, становлення та зрілість її елементів й зв’язків, які відбуваються за умови незмінних цілей, внутрішніх та зовнішніх факторів. Структурні трансформації національної економіки відображають виникнення нових, руйнацію та перетворення вже існуючих елементів, зв’язків системи, що формують її нову якість, внаслідок змін цілей та зовнішніх факторів. Розвиток організований ззовні формується під впливом держави, інших національних економік, загальносвітових організацій, інтеграційних об’єднань.
Самоорганізований структурний розвиток національної економіки представимо у вигляді руху від однієї оптимальної структури економіки до іншої, який відбувається внаслідок дії механізмів самоорганізаційного структурного розвитку економіки: механізмів циклічного розвитку, ціноутворення, конкуренції, нагромадження та переливу капіталу.
В умовах розповсюдження державного регулювання економіки, поширення загальносвітових інтеграційних процесів визначені механізми самоорганізації доповнюють самоорганізаційні загальносвітові механізми та механізми впливу інших економічних систем й глобальної економіки в цілому. Так, вплив механізмів внутрішньої конкуренції доповнили механізми міжнародної конкуренції та конкурентоздатності економіки. Механізми ціноутворення діють під впливом механізмів валютного регулювання. Механізми внутрішнього нагромадження та переливу капіталу все більшою мірою залежать від механізмів міжнародного переливу капіталу. Державне регулювання окремо взятої країни та структурні трансформації економіки здійснюються під впливом взаємовідносин з інтеграційними об’єднаннями (ЄС, НАФТА тощо), а також загальносвітової політики, проведення якої відбувається у межах діяльності загальносвітових організацій таких як СОТ, МВФ, МБРР тощо.
Таким чином, структурний розвиток національної економіки представимо  як рух від однієї оптимальної структури до іншої, який відбувається під впливом чотирьох груп механізмів: 1) механізмів самоорганізаційного розвитку економіки; 2) механізму державного регулювання певної національної економіки; 3) самоорганізаційних механізмів загальносвітової дії; 4) механізмів регулювання економіки організаціями загальносвітового рівня та інтеграційними об’єднаннями.

E-mail:  chayka777@list.ru
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
EMERGING GLOBAL FINANCIAL CENTERS IN TERMS OF COMPETITIVENESS
24.11.2011 13:57
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ НАСЛІДКІВ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЄВРО ДЛЯ СВІТОВОЇ ВАЛЮТНОЇ СИСТЕМИ
21.11.2011 12:17
ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В КОНТЕКСТІ СВІТОВОГО РОЗВИТКУ
07.12.2011 19:00
СТРАТЕГІЧНЕ ПРОСУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ АЕРОКОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ НА РИНКИ ПІВНІЧНО-СХІДНОЇ АЗІЇ
05.12.2011 21:46
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.496 сек. / Mysql: 706 (0.435 сек.)