:: ECONOMY :: НАПРЯМКИ ОПТИМІЗАЦІЇ ГРОШОВОГО ОБІГУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ :: ECONOMY :: НАПРЯМКИ ОПТИМІЗАЦІЇ ГРОШОВОГО ОБІГУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
:: ECONOMY :: НАПРЯМКИ ОПТИМІЗАЦІЇ ГРОШОВОГО ОБІГУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 24

Термін подання матеріалів

25 червня 2020

До початку конференції залишилось днів 0  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

НАПРЯМКИ ОПТИМІЗАЦІЇ ГРОШОВОГО ОБІГУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

 
16.11.2011 17:42
Автор: Петренко Сергій Борисович, студент Сумського національного аграрного університету
[Секція 5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;]
Стан грошового обігу на сільськогосподарському підприємстві має суттєвий вплив на його матеріально-технічне забезпечення, розмір дебіторської і кредиторської заборгованості, розмір капіталу підприємства та фінансове становище взагалі.
Вся сукупність грошових платежів, здійснюваних сільськогосподарським підприємством, складає грошовий оборот. Всі платежі групуються в потоки. Оптимізація грошових потоків являє собою процес вибору найкращих форм їхньої організації на підприємстві з урахуванням умов і особливостей здійснення його господарської діяльності.
Так, на думку, Драча В.І.: «Система управляння грошовими потоками знаходиться у стані формування. Фактично відсутня методика проведення оцінки ризиків, пов’язаних з управлінням грошовими потоками, потребує наукового обґрунтування оптимізація грошових потоків. Необхідним також є вдосконалення методичного забезпечення механізму координації грошових потоків і використання інвестиційних та фінансово-кредитних ресурсів регіону» [2].
Найважливішою передумовою здійснення оптимізації грошових потоків є вивчення факторів, що впливають на їхні обсяги і характер формування в часі. Ці фактори можна підрозділити на зовнішні і внутрішні. Система основних факторів, що впливають на формування грошових потоків підприємства, приведена на рис.1.Оптимізація фінансової структури капіталу є одним з найбільш важливих та складних завдань фінансового менеджменту. Оптимальна структура капіталу – це таке співвідношення його власних і залучених джерел, при якому забезпечується оптимальне співвідношення між рівнем рентабельності власного капіталу та рівнем фінансової стійкості, тобто максимізація ринкової вартості підприємства [1].
На результати господарської діяльності підприємства негативний вплив роблять як дефіцитний, так і надлишковий грошові потоки. Негативні наслідки дефіцитного грошового потоку виявляються в зниженні ліквідності й рівня платоспроможності підприємства, зростанні простроченої кредиторської заборгованості постачальникам сировини й матеріалів, підвищенні частки простроченої заборгованості по отриманих фінансових кредитах, затримках виплати заробітної плати (з відповідним зниженням рівня продуктивності праці персоналу), зростанні тривалості фінансового циклу, а в кінцевому рахунку – у зниженні рентабельності використання власного капіталу й активів підприємства.
Негативні наслідки надлишкового грошового потоку виявляються в наступному: втраті реальної вартості невикористаних коштів від інфляції; втраті потенційного доходу частини грошових активів у сфері короткострокового інвестування. Така ситуація негативно позначається на рівні рентабельності активів і власного капіталу підприємства.
В системі методів оптимізації грошових потоків підприємства, можуть бути використані наступні заходи:
- усунення проблемних аспектів фінансового стану підприємства;
- активне формування портфеля фінансових інвестицій;
- розробка пропозицій щодо оптимізації руху грошових;
- планування показників грошових потоків, враховуючи заходи оптимізації;
- своєчасний моніторинг планових показників грошових потоків;
- забезпечення умов максимізації чистого грошового потоку [3].
На нашу думку, дані методи, в організації обігу грошей, зможуть позитивно вплинути на фінансовий стан сільськогосподарських підприємств та культуру його розрахунків у майбутніх періодах.

Список використаних джерел:
1. Бланк І. А. Фінансовий менеджмент / І. А. Бланк – К.: Ніка-Центр, 2004. – 656с.
2. Драч В. І. Управління грошовими потоками в сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 «Фінанси. Грошовий обіг і кредит» / В. І. Драч. – К., 2008. – 20с.
3. Шевчук О. М. Процес управління грошовими потоками підприємства / О. М. Шевчук // Вісник Львівського національного університету. Серія економічна. – 2011. - №1(45) – С.53

E-mail: lingsat@bigmir.net

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ТЕОРЕТИЧНI ЗАСАДИ ФIНАНСОВОЇ ПОЛIТИКИ
29.11.2011 18:58
ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ РИЗИК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРОВИРОБНИКА
26.11.2011 13:58
ДОСЛІДЖЕННЯ ВИПУСКУ ТА ОБІГУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ ЗА 2008-2010 РОКИ
09.12.2011 11:14
ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ ОРГАНІЗОВАНИХ ФОРМ ЗАОЩАДЖЕНЬ ДОМОГОСПОДАРСТВ: ЗАСТОСУВАННЯ РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ
07.12.2011 19:17
СУТНІСТЬ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ У БАНКУ
07.12.2011 14:59
ОСНОВНІ ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
07.12.2011 13:05
АНАЛІЗ РИНКУ СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ АВТОВЛАСНИКІВ ЗА КОРДОНОМ «ЗЕЛЕНА КАРТКА»
07.12.2011 12:18
РОЛЬ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
06.12.2011 22:30
ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМКИ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
06.12.2011 20:24
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК В УКРАЇНІ
06.12.2011 18:15
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.248 сек. / Mysql: 695 (0.214 сек.)