:: ECONOMY :: НАПРЯМКИ ОПТИМІЗАЦІЇ ГРОШОВОГО ОБІГУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ :: ECONOMY :: НАПРЯМКИ ОПТИМІЗАЦІЇ ГРОШОВОГО ОБІГУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
:: ECONOMY :: НАПРЯМКИ ОПТИМІЗАЦІЇ ГРОШОВОГО ОБІГУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 19

Термін подання матеріалів

20 грудня 2019

До початку конференції залишилось днів 11  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

НАПРЯМКИ ОПТИМІЗАЦІЇ ГРОШОВОГО ОБІГУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

 
16.11.2011 17:42
Автор: Петренко Сергій Борисович, студент Сумського національного аграрного університету
[Секція 5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;]
Стан грошового обігу на сільськогосподарському підприємстві має суттєвий вплив на його матеріально-технічне забезпечення, розмір дебіторської і кредиторської заборгованості, розмір капіталу підприємства та фінансове становище взагалі.
Вся сукупність грошових платежів, здійснюваних сільськогосподарським підприємством, складає грошовий оборот. Всі платежі групуються в потоки. Оптимізація грошових потоків являє собою процес вибору найкращих форм їхньої організації на підприємстві з урахуванням умов і особливостей здійснення його господарської діяльності.
Так, на думку, Драча В.І.: «Система управляння грошовими потоками знаходиться у стані формування. Фактично відсутня методика проведення оцінки ризиків, пов’язаних з управлінням грошовими потоками, потребує наукового обґрунтування оптимізація грошових потоків. Необхідним також є вдосконалення методичного забезпечення механізму координації грошових потоків і використання інвестиційних та фінансово-кредитних ресурсів регіону» [2].
Найважливішою передумовою здійснення оптимізації грошових потоків є вивчення факторів, що впливають на їхні обсяги і характер формування в часі. Ці фактори можна підрозділити на зовнішні і внутрішні. Система основних факторів, що впливають на формування грошових потоків підприємства, приведена на рис.1.Оптимізація фінансової структури капіталу є одним з найбільш важливих та складних завдань фінансового менеджменту. Оптимальна структура капіталу – це таке співвідношення його власних і залучених джерел, при якому забезпечується оптимальне співвідношення між рівнем рентабельності власного капіталу та рівнем фінансової стійкості, тобто максимізація ринкової вартості підприємства [1].
На результати господарської діяльності підприємства негативний вплив роблять як дефіцитний, так і надлишковий грошові потоки. Негативні наслідки дефіцитного грошового потоку виявляються в зниженні ліквідності й рівня платоспроможності підприємства, зростанні простроченої кредиторської заборгованості постачальникам сировини й матеріалів, підвищенні частки простроченої заборгованості по отриманих фінансових кредитах, затримках виплати заробітної плати (з відповідним зниженням рівня продуктивності праці персоналу), зростанні тривалості фінансового циклу, а в кінцевому рахунку – у зниженні рентабельності використання власного капіталу й активів підприємства.
Негативні наслідки надлишкового грошового потоку виявляються в наступному: втраті реальної вартості невикористаних коштів від інфляції; втраті потенційного доходу частини грошових активів у сфері короткострокового інвестування. Така ситуація негативно позначається на рівні рентабельності активів і власного капіталу підприємства.
В системі методів оптимізації грошових потоків підприємства, можуть бути використані наступні заходи:
- усунення проблемних аспектів фінансового стану підприємства;
- активне формування портфеля фінансових інвестицій;
- розробка пропозицій щодо оптимізації руху грошових;
- планування показників грошових потоків, враховуючи заходи оптимізації;
- своєчасний моніторинг планових показників грошових потоків;
- забезпечення умов максимізації чистого грошового потоку [3].
На нашу думку, дані методи, в організації обігу грошей, зможуть позитивно вплинути на фінансовий стан сільськогосподарських підприємств та культуру його розрахунків у майбутніх періодах.

Список використаних джерел:
1. Бланк І. А. Фінансовий менеджмент / І. А. Бланк – К.: Ніка-Центр, 2004. – 656с.
2. Драч В. І. Управління грошовими потоками в сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 «Фінанси. Грошовий обіг і кредит» / В. І. Драч. – К., 2008. – 20с.
3. Шевчук О. М. Процес управління грошовими потоками підприємства / О. М. Шевчук // Вісник Львівського національного університету. Серія економічна. – 2011. - №1(45) – С.53

E-mail: lingsat@bigmir.net

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ТЕОРЕТИЧНI ЗАСАДИ ФIНАНСОВОЇ ПОЛIТИКИ
29.11.2011 18:58
ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ РИЗИК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРОВИРОБНИКА
26.11.2011 13:58
ДОСЛІДЖЕННЯ ВИПУСКУ ТА ОБІГУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ ЗА 2008-2010 РОКИ
09.12.2011 11:14
ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ ОРГАНІЗОВАНИХ ФОРМ ЗАОЩАДЖЕНЬ ДОМОГОСПОДАРСТВ: ЗАСТОСУВАННЯ РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ
07.12.2011 19:17
СУТНІСТЬ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ У БАНКУ
07.12.2011 14:59
ОСНОВНІ ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
07.12.2011 13:05
АНАЛІЗ РИНКУ СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ АВТОВЛАСНИКІВ ЗА КОРДОНОМ «ЗЕЛЕНА КАРТКА»
07.12.2011 12:18
РОЛЬ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
06.12.2011 22:30
ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМКИ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
06.12.2011 20:24
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК В УКРАЇНІ
06.12.2011 18:15
© 2010-2019 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.133 сек. / Mysql: 638 (0.097 сек.)