:: ECONOMY :: ПІДХОДИ ДО ВРАХУВАННЯ ГАЛУЗЕВОГО ЧИННИКА ПРИ ОЦІНЦІ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА :: ECONOMY :: ПІДХОДИ ДО ВРАХУВАННЯ ГАЛУЗЕВОГО ЧИННИКА ПРИ ОЦІНЦІ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА
:: ECONOMY :: ПІДХОДИ ДО ВРАХУВАННЯ ГАЛУЗЕВОГО ЧИННИКА ПРИ ОЦІНЦІ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА
 
UA  RU  EN
         

Світ наукових досліджень. Випуск 27

Термін подання матеріалів

22 лютого 2024

До початку конференції залишилось днів 2  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
Календар конференцій
Архів
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ПІДХОДИ ДО ВРАХУВАННЯ ГАЛУЗЕВОГО ЧИННИКА ПРИ ОЦІНЦІ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА

 
22.04.2011 14:32
Автор: Щепетков Сергій Ярославович, студент ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного Банку України"
[Банківська справа. Фінанси і кредит. Фінанси суб'єктів господарювання]
Будь-яка фірма має як внутрішні, так і зовнішні чинники, що впливають на її функціонування. Тому не можна оцінювати ризик позичальника виходячи лише з його виробничих потужностей та менеджменту. Діяльність фірми значною мірою залежить від "мікроклімату" галузі: притаманних їй ризиків, рівня конкуренції, особливостей її циклів, політики уряду, рентабельності бізнесу та інших факторів.
Кредитний ризик, пов'язаний зі стійкою фірмою в добрій галузі, значно менше кредитного ризику стійкої фірми в поганій галузі [1].
Метою даного дослідження є визначення галузевого ризику при оцінці кредитоспроможності позичальника. Для досягнення даної мети нами була проаналізована інформація з сайту Держкомстату (баланси та ін. показники звітності), згрупована по галузях економіки. На основі цієї інформації нами були розраховані та використані у подальшому аналізі наступні показники: коефіцієнти покриття, автономії, короткострокової "закредитованості" галузі, оборотності засобів, частки довгострокових зобов'язань у валюті балансу, зношеності основних засобів, співвідношення кредиторської та дебіторської заборгованостей, рівень рентабельності.
Дані використовувалися за період з кінця четвертого кварталу 2007 року по кінець другого кварталу 2010 року в розрізі таких галузей, як сільське господарство, промисловість, будівництво, вся торгівля (а також окремо: оптова торгівля, роздрібна торгівля, торгівля автомобілями), діяльність готелів та ресторанів, діяльність транспорту та зв'язку, фінансова діяльність, операції з нерухомим майном, освіта, охорона здоров'я та надання соціальної допомоги, надання комунальних та індивідуальних послуг.
На основі розрахунків даних показників фінансового стану по галузях визначались: мінімальне, максимальне, середнє значення та їх стандартне відхилення. Після цього підраховувались бали по кожному показнику в бальній шкалі від 1 до 6 (при цьому враховувалось, що показники відносяться або до стимуляторів або до дестимуляторів). Отримані результати округлюються до більшого значення, а нульові результати дорівнюють 1. Далі складаються всі отримані бали по показниках на відповідну дату.
Проведений нами аналіз показав, що у зв’язку з фінансовою кризою усі, без виключення галузі, в тій чи іншій мірі зазнали втрат; більш всього постраждали галузі будівництва, промисловості, роздрібної торгівлі, фінансової діяльності, а також діяльності готелів і ресторанів; меншої шкоди зазнали: галузь операцій з нерухомим майном, сільське господарство, галузь освіти, та діяльність транспорту і зв’язку.
В результаті можна зробити такі висновки. Не всі галузі однаково реагують на прояви зовнішніх чинників, тому потрібно звертати увагу на внутрішньогалузеву середу конкуренції (ступінь сили цінової і нецінової конкуренції, складність входу і виходу з галузі, наявність конкурентоздатних замінників, ринкову силу покупців та постачальників, політичне та соціальне оточення), яка є вагомим показником ризику. При формуванні резервів під активні операції банку треба враховувати фактор циклічності галузей позичальників. Аналізуючи ризик галузі потрібно враховувати: стан інших галузей за даний проміжок часу, чи продовжують успішно діяти ті галузі, які добре працювали в минулому по відношенню до економіки в цілому, чи досягли фірми в одній галузі однакових результатів.

Список використаної літератури:
1. Вальравен К.Д. Управление рисками в коммерческом банке [Електронний ресурс]:http://www.twirpx.com/file/115026/
2. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]: http://www.ukrstat.gov.ua/

e-mail: may3eps@yandex.ru

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
РОЛЬ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ У ФОРМУВАННІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ АПК
28.04.2011 10:39
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
28.04.2011 10:10
КРЕДИТНЫЙ РИСК В БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МЕТОДЫ ЕГО СНИЖЕНИЯ
28.04.2011 09:56
ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО КРЕДИТНОГО ПРОДУКТУ БАНКУ НА ЗАКОНОДАВЧОМУ РІВНІ
28.04.2011 09:29
ДЕРЖАВНІ МЕХАНІЗМИ ПОСТКРИЗОВОГО ВІДНОВЛЕННЯ РИНКУ ІПОТЕКИ В УКРАЇНІ
27.04.2011 00:42
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИБОРУ РЕЖИМУ КУРСОУТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ
26.04.2011 15:19
ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ МОЛОКОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ ЗА УМОВ ЗАКОНОДАВЧИХ ЗМІН
21.04.2011 17:52
ОПТИМИЗАЦИЯ ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ УКРАИНЫ
19.04.2011 17:45
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРЕДИТУВАННЯ ПРИВАТНИХ ПІДПРИЄМЦІВ
03.05.2011 14:42
© 2010-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.182 сек. / Mysql: 1338 (0.14 сек.)