:: ECONOMY :: УМОВИ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ВЕНЧУРНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ СУСПІЛЬСТВА :: ECONOMY :: УМОВИ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ВЕНЧУРНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ СУСПІЛЬСТВА
:: ECONOMY :: УМОВИ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ВЕНЧУРНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ СУСПІЛЬСТВА
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 29

Термін подання матеріалів

25 лютого 2021

До початку конференції залишилось днів 35  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

УМОВИ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ВЕНЧУРНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ СУСПІЛЬСТВА

 
19.04.2011 10:53
Автор: Калінчук Вікторія Олександрівна, студентка Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ
[Менеджмент. Маркетинг]
В сучасних умовах процесу глобалізації поступово складається  ситуація, коли Україна може використати свій науково-технічний потенціал та поступово перейти від індустріального до технологічного базису в економічному розвитку. Для технологічного стрибку їй необхідно зосередитись саме на розвитку конкурентоспроможних високотехнологічних галузей економіки. Але щоб не залишитись осторонь від світових економічних перетворень, вона повинна спиратись на інформаційно-інноваційну модель розвитку. На сьогодні одним із таких ефективних та  виправданих механізмів впровадження високотехнологічних інноваційних проектів є венчурне підприємництво.
Сьогодні в Україні розвиток венчурних підприємств є досить актуальним. Метою моєї роботи є аналіз ефективності процесу впровадження венчурного підприємства  та його важливість для суспільства.
Венчурне підприємство – це невелике наукове дослідно-конструкторське підприємство (фірма) або спеціалізований підрозділ великих корпорацій, з участю яких реалізуються нові проекти, розробки ноу-хау з метою одержання прибутку.
Венчурні фірми працюють на етапах зростання та насичення ринку наукових розробок. Створення венчурних фірм передбачає наявність таких компонентів, як ідеї інновації, готовність ринку до споживання інноваційного продукт та наявності підприємця, який на основі запропонованої ідеї може організувати фірм та наявності ризикового капіталу для фінансування.
Успішне венчурне фінансування залежить від виконання інвесторами таких вимог: складання всебічного прогнозу економічного потенціалу нововведення на довгострокову перспективу, чітке визначення обсягів попиту потенційних споживачів на новинку, її економічні переваги перед вже існуючими способами задоволення даної потреби, виявлення ресурсних обмежень, які можуть виникнути при створенні, виробництві і збуті новинки.
Для успішного розвитку венчурного підприємства необхідно, щоб його керівники і персонал відповідали особливим вимогам. Важливими є якість менеджменту фірми та відсутність строгої формалізації структур управління, які створюють передумови розвитку атмосфери творчості у колективі, забезпечують швидкість, гнучкість у прийнятті рішень; мінімальна кількість рівнів управління "незалежного" венчурного підприємства забезпечує безпосереднє особисте залучення керівників до роботи всіх підрозділів фірми.
Підприємство як об’єкт управління для оцінки ефективності участі у венчурній діяльності може використовувати показники щодо: створення та виведення на ринок інноваційної продукції; рівня та масштабу науково-технічної новизни продукції, ступеня задоволення потреб споживачів, розширення асортименту продукції; створення нових або розширення вже існуючих ринків збуту; завоювання провідних позицій на ринку збуту продукції.
На думку експертів на суспільство венчурне підприємництво впливатиме через: підвищення якості життя населення (рівня доходів, якості товарів, рівня задоволення потреб); розширення асортименту послуг, зниження собівартості виробництва та цін споживання інноваційної продукції; економію ресурсів для споживачів продукції, зниження енерго- та ресурсоємності продукції, підвищення екологізації виробництва нових продуктів; підвищення екологічної безпеки регіону; збереження та створення нових робочих місць, покращання умов праці, здоров’я та тривалості життя через застосування інноваційних технологій у сфері охорони здоров’я та медицини; зменшення безробіття та зниження витрат з бюджетів на виплати безробітним.
Але в Україні венчурне підприємство перебуває на етапі розвитку, тому існує багато проблем, серед яких можна виділити такі основні:
1.недосконалість нормативно-правової бази для розвитку інноваційної діяльності на основі венчурного фінансування й дуже слабка розробка методів і механізмів управління ризиками та захистом венчурних інвестицій;
2.інноваційна діяльність вимагай складної інфраструктури;
3.складнощі формального характеру, які стосуються установчих документів та форми власності підприємства, яке інвестується;
4.відсутність більш-менш розвинутого фондового ринку й складнощі визначення ринкової вартості акцій;
5.низька інформаційна безпека, яка покликана забезпечити захист інтелектуальної власності на всіх етапах, починаючи від виникнення ідеї й до її впровадження
6.нерозвиненість неформального сектору венчурного фінансування, який в інших країнах за відсотком більший, ніж формальний;
7.відсутність фахівців в управлінні венчурними підприємствами.
Отже, розвиток венчурних підприємств в Україні є досить актуальним і являє собою новий напрям у галузі інноваційних рішень, але для ефективного його розвитку потрібно вирішити ще низку проблем.

Список використаної літератури:
1.І.В. Литвин / Етапи створення «незалежного» венчурного підприємства /Науковий вісник національного лісотехнічного університету України – 2005. - Вип.15.3. - с.269.
2.О.Є. Кузьмін, І.В. Литвин/Оцінювання ефективності венчурного фінансування проектів/ Видавництво Львівської політехніки – 2009., №647 – с.90.
3.Т.П. Кальна-Дубінюк, О.А.Причепа/Основні аспекти впровадження венчурного підприємства/Науковий вісник національного університету біоресурсів і природокористування України – 2009.- Вип.142. Частина 1.

e-mail: Viktusha13@yandex.ru
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
УПРАВЛІННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ СТИЛЮ КЕРІВНИЦТВА В ОРГАНІЗАЦІЇ
29.04.2011 10:33
МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ПРАЦІ ЯК ОБ’ЄКТУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА КВАЛІФІКОВАНИМИ КАДРАМИ
28.04.2011 00:40
РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ З ПОЗИЦІЇ МАРКЕТИНГУ
27.04.2011 22:46
РОЗРОБКА КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ МОТИВУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА
27.04.2011 12:31
УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОБ’ЄКТ ТЕОРЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ
26.04.2011 23:25
ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ СЕГМЕНТАЦІЇ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ ПІДПРИЄМСТВАМИ СФЕРИ ТУРИЗМУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
19.04.2011 18:12
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.328 сек. / Mysql: 752 (0.269 сек.)