:: ECONOMY :: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ :: ECONOMY :: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
:: ECONOMY :: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
 
UA  RU  EN
         

Світ наукових досліджень. Випуск 28

Термін подання матеріалів

21 березня 2024

До початку конференції залишилось днів 24  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
Календар конференцій
Архів
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

 
08.12.2010 19:25
Автор: Власов Максим Олександрович, студент НТУУ “КПІ”
[Економіка та підприємництво. Менеджмент підприємств та організацій]

На сьогоднішній день тема розвиток малого підприємництва в Україні – є дуже актуальною. Так як мале підприємництво – є найнеобхіднішою складовою валового розвитку економіки країни, воно завжди було, є і буде найефективнішим інструментарієм підтримки життєдіяльності людей, формою їх участі власній економіці країни.
У високо розвинутих країнах світу малий бізнес посідає значне місце у підприємницькому середовищі. Воно цілковито та істотно впливає на структурну перебудову в економіці країни, робить певний внесок у збільшення загальних обсягів виробництва, сприяє економії та раціональному використанні усіх ресурсів, сприяє як вагомий чинник до інноваційних процесів та отримання високо ефективної праці, створює певне середовище для розвитку конкуренції та ліквідації монополії у здійсненні монопольної діяльності, забезпечують гнучкість, стабільність та стійкість економічної системи, підводять її до потреб певних споживачів, виконують важливу соціальну роль – надають великий обсяг робочих місць та проявляє себе, як джерело доходу значного прошарку населення, визначають темпи економічного розвитку та зростання, структуру та якість валового національного продукту.[1]
З часів набуття Україною незалежності валова обсяг малих підприємств значно зріс. Протягом 1991-2009рр.-кількість малих підприємств зросла на 66 одиниць(1991р. – 9 од., 2000 р. – 44 одиниці, 2009 р – 75 підприємств, з розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення). Проте треба не забувати про той фактор що, демографічна ситуація стабільно знижується у аналізованому періоді: 1991р. – 51944,4тис.осіб, 2000 р. -49429,8 тис. осіб, 2009 р. -46143,7 тис. осіб. Стосовно валової частки реалізованої продукції малими підприємствами, то на 2009 р. – цей показник становив 16,6%, а у 2000р. – 8,8% - проаналізувавши добре видно, що показник валової частки реалізованої продукції зріс.
Порівняно з економічно розвиненими країнами, Україна значно відстає у кількісних показниках розвитку малого підприємництва. Проаналізувавши за чисельністю і обсягом власності частка малих підприємств в нашій країні у 3-5 разів менше,  порівняно з високо розвинутими країнами., відсоток зайнятих у малому підприємництві також значно відстає. В нашій державі мале підприємництво забезпечує не більше 8% ВВП, тоді, як у високо розвинутих країнах він сягає від 45% -75%.
Однак, для нормального розвитку малого підприємництва необхідно вирішити ряд недоліків:
1.Низький рівень інформатизації - саме він заважає підприємцям та громадян доcтупу до інформації про умови та процедури отримання дозволів, висновків, погоджень, інших нормативно-правових актів дозвільного характеру, а також до інформатизації про регулярні вимоги та наявні ресурси, які можна легко залучити для розвитку бізнесу, інформації, щодо наявних земельних ділянок, приміщення та обладнання.
 2.Недосконалість нормативно-правових актів України та бюрократичні проблеми,  процес реєстрації підприємства та отримання дозволу на початок його становлення та функціонування – є досить грошомістким та проблемним. На законне формування підприємницької діяльності витрачається великий обсяг часу, що значно заважає високому та швидкому розвитку підприємництва в країні за даних обставин. Щодо усунення цього недоліку потрібно значно скоротити процедуру адміністративної реєстрації та замінити необґрунтовані та неадекватні вимоги стосовно функціонування ринків та підприємства, встановленні санітарними, будівельними, ветеринарними, протипожними правилами та нормами. Для оптимального розвитку підприємств малого бізнесу необхідно встановити принцип одноразової сплати збору за розміщення об’єкту сфери послуг та торгівлі. Завдяки цьому підходу – буде ліквідовано затратна та часомістка процедура отримання дозволу на початку діяльності торгових об’єктів, підприємств.
3.Одним з найважливіших факторів – є податкова система України., від якої залежить ефективність підприємницької діяльності та стрімка динаміка розвитку малого бізнесу. Тому дуже великі недоліки оподаткування (найпомітніше – це виявляється в питаннях начислення на заробітну плату, що призводить до значної тонізації в малому підприємництві) дуже ускладнює підприємницьку діяльність. Вагоме уповільнення нарощування критичної маси підприємницького сектору та стрімке зниження темпів приросту суб’єктів малого бізнесу свідчить про неповне використання державою стимулюючої функції оподаткування. Це все пояснюється недосконалістю нормативних та теоретичних положень оподаткування сфери малого бізнесу, відсутністю сукупної науково-обґрунтованої концепції податкової політики в даному секторі економіки.    
Якщо відбудуться структурні зрушення, стосовно ліквідації основних недоліків – це все призведе до значного удосконалення функціонування малих підприємств, збільшить ефективність народного господарства, значно зменшить  рівень безробіття, та підвищить вагомий внесок малими підприємствами у внутрішній валовий продукт країни.
Саме, малі підприємства – є невід’ємною частиною ефективної ринкової економіки, тому потрібно створювати необхідні та належні умови для їх становлення, розвитку  та процвітання в Україні.


Список використаної літератури:
1. Долгоруков Ю., Кутман О. Про розвиток малого підприємництва. // Економіка України. - 2005. - №12. - С. 11-18.


e-mail: keon@ukr.net

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
МЕНЕДЖМЕНТ ЗНАННЯМИ ПЕРСОНАЛУ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ
30.11.2010 20:39
БІОВОДЕНЬ: ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ
29.11.2010 16:15
МОДЕЛІ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО УПРАВЛІННЯ
25.11.2010 18:16
ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЗЕРНОВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ
21.11.2010 13:17
ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ЧИННИКІВ НА СОБІВАРТІСТЬ ПРОДКУЦІЇ
19.11.2010 13:22
ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА
13.11.2010 10:07
РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН У МОЛОКОПРОДУКТОВІЙ ГАЛУЗІ
12.11.2010 09:31
ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ АГРОФОРМУВАНЬ В СУЧАСНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРІ
10.11.2010 13:08
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ
10.11.2010 12:58
ВПЛИВ ВНУТРІШНІХ ТА ЗОВНІШНІХ ЧИННИКІВ НА ВИБІР МЕТОДІВ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВ
09.12.2010 10:26
© 2010-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.191 сек. / Mysql: 1338 (0.147 сек.)