:: ECONOMY :: ПРОБЛЕМИ ВІДПЛИВУ КАПІТАЛУ З УКРАЇНИ :: ECONOMY :: ПРОБЛЕМИ ВІДПЛИВУ КАПІТАЛУ З УКРАЇНИ
:: ECONOMY :: ПРОБЛЕМИ ВІДПЛИВУ КАПІТАЛУ З УКРАЇНИ
 
   
       

Світ наукових досліджень. Випуск 9

Термін подання матеріалів

26 травня 2022

До початку конференції залишилось днів 6  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ПРОБЛЕМИ ВІДПЛИВУ КАПІТАЛУ З УКРАЇНИ

 
22.06.2010 17:09
Автор: Левчук Олена Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства та міжнародної економіки Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ
[Міжнародна економіка та бізнес. Міжнародні відносини. Зовнішньоекономічна діяльність]
Проблема вивезення капіталу залишається злободенною для вітчизняної економіки, оскільки масштаби нелегального переміщення з роками зростають, незважаючи на боротьбу з цим явищем. Масштаби відпливу капіталу з України в останні роки сягнули загрозливого для національної економічної безпеки рівня. За даними Міністерства економіки, з часу проголошення незалежності з України вивезено близько 30 млрд. доларів США, причому щорічний обсяг відпливу капіталу з України становить близько 1,5-2 млрд. доларів. Капітал виводиться з України різними шляхами, в тому числі й нелегальними.
Специфіка відмивання грошей в Україні полягає в тому, що цс явище має переважно економічне підґрунтя. Більшість доходів, які відмиваються, були отриманні внаслідок ухилення від сплати податків, завищення вартості товарів, робіт, послуг (коли йдеться про їх імпорт) або її заниження (коли йдеться про експорт), операцій із землею, нерухомістю, цінними паперами.
Процес легалізації "брудних"' грошей та відплив капіталу з України зумовлені об'єктивними причинами - станом законодавства та національної економіки. Па нашу думку, вирішення цієї проблеми лежить в економічній та законодавчій площинах.
Однією з головних причин відмивання грошей та відпливу капіталу з України є надзвичайно високий ступінь корупції. У 2009 р. Міжнародна антикорупційна організація Транспаренсі Інтернешнл (Transparency International) оприлюднила свою щорічну Доповідь про корупцію у світі, в якій визначила рейтинг сприйняття корупції. Згідно з цим рейтингом Україна посіла 134 місце серед 180 країн світу, погіршивши своє становище порівняно з 2007 роком, опинившись поряд з Нігерією, Пакистаном, Коморськими Островами.
Питання боротьби з корупцією - надзвичайно важливе, проте воно є лише одним із аспектів значно гострішої загальної" проблеми, породженої існуванням беззаконня всередині державних органів влади.
Ухилення від сплати податків - одна з найболючіших проблем координації зусиль міжнародної спільноти у боротьбі з легалізацією доходів, отриманих незаконним шляхом, Деякі країни, зокрема Швейцарія. Австрія. Італія, не визнають добуті таким чином гроші bv бруд ними". Це питання є суперечливим також для України, де ухилення від сплати податків спричиняється насамперед надмірним податковим тиском на підприємства та корупцією.
Традиційно вважають, що втеча капіталу та легалізація доходів здійснюється через офшорні зони: Віргінські Британські острови. Сейшельські, Багамські, Маршаллові острови, Острів Мен. Той факт, що гроші йдуть не в офшори, а через країни Євросоюзу, свідчить про відкритість вітчизняного бізнесу, який, освоюючи комфортне бізнес - середовище, переносить частину своєї господарської діяльності у Швейцарію, Голландію, Великобританію тощо.
Створення компаній за кордоном для виведення частини прибутку з-під оподаткування є однією з найпоширеніших схем "втечі капіталу". Такі негативні процеси спричинені тим, що в Україні багато підприємств працює у "системі привілеїв": велика кількість пільг при сплаті податків для одних стає причиною ухилення від сплати податків іншими. Звільнення від оподаткування у таких масштабах призводить до перекладання податкового навантаження на підприємства, які працюють у правовому середовищі. Крім того, кількість податків та хаотична зміна умов оподаткування не йде ні в яке порівняння із чіткою податковою системою в СС. В результаті внутрішньої неузгодженості регуляторно-правового механізму виникають перепони, які гальмують розвиток підприємницької діяльності. Звісно, податкові пільги необхідні - вони є одним із важелів економічного регулювання, але таке їх застосування, яке маємо в Україні, не можна вважати ефективним механізмом економічної політики.
Проте обмеження ділової активності пов'язанні не лише з регуляторною політикою. Підприємництво потерпає від ринкової структури, недобросовісної конкуренції, високовартісних фінансових ресурсів та економічної кризи. Щоб уникнути цих бар'єрів та розширити масштаби своєї діяльності, українські підприємства стають активними учасниками міжнародних фінансових ринків. Переважна більшість виведення цінних паперів вітчизняних підприємств на ІРО здійснюється через компанії, зареєстроване і за межами нашої країни, зокрема на Кіпрі, Саме через так» схеми вітчизняний бізнес отримує доступ до дешевих фінансових ресурсів, які спрямовуються на розвиток економіки України.
Анти кризові заходи у боротьбі з відпливом капіталу
У зв'язку з посиленням негативних тенденцій розвитку світової економіки у 2009-201.0рр. для України актуальним завданням залишається запровадження ефективного антикризового плану, в якому повинні знайти відображення такі чинники:
- високий вплив іноземних фінансових інституцій на національне економічне та фінансове середовище;
- поширення субсидування розвинутими країнами власних національних компаній:
- нарощення дефолтного потенціалу державного та корпоративного сектору України, що в ситуації обмеженого доступу національних компаній до міжнародного ринку капіталу через низькі кредитні рейтинги і неясні перспективи відновлення експортних надходжень унеможливлює самостійну реструктуризацію боргів провідних українських компаній;
- надмірного наслідування Україною зарубіжного досвіду рятування фінансового сектору.
Національний банк України пішов шляхом запровадження тимчасових адміністрацій у проблемних банках та процедур банкрутства та санації. Це тимчасово стабілізувало банківську систему, проте проблема наявності "поганих" і потенційно "поганих" активів не втратила злободенності навіть у стабільних банках. Отже, антикризові заходи в Україні мають включати:
- системний моніторинг оцінки фінансових ризиків, аналізу сучасних фінансових процесів та регулювання діяльності приватних інвестиційних компаній, які працюють на території України з метою запобігання їх деструктивному спекулятивному впливу на вітчизняний фінансовий ринок;
- посилення контролю за виконанням стратегічними квесторами інвестиційних зобов’язань;
- розробку стратегії взаємодії між українськими компаніями та іноземними кредиторами з метою врегулювання проблеми міжнародних боргів, щоб уникнути корпоративних дефолтів, іноді навіть шляхом надання державних гарантій за умови реструктуризації боргу;
- доопрацювання цільових пріоритетів бюджетної політики в середи дострокові й перспективі з урахуваннях! імовірного погіршення світової кон'юнктури в 2010 році, що може спричинити невиконання соціальних зобов'язань та погіршення структури зовнішнього боргу.
Існування корупції тісно пов'язане із впливом на прийняття рішень в економічній сфері політико-економічних груп, які не допускають системного завершення законодавчого процесу в Україні Така ситуація потребує реформування податкового законодавства , створення сприятливого інвестиційного клімату, подолання корупції, а не лише боротьби з відпливом капіталів та '"брудними" грошима.
Отже, щоб обмежити відплив коштів з України, необхідно передусім створити привабливий інвестиційний клімат у державі. Тоді вітчизняним інвесторам буде вигідно вкладати капітали в економік)" своєї країни. Механізм стримування відпливу капіталу повинні бути спрямовані на його репатріацію, а не на боротьбу з легалізацією коштів, вивезених за межі України.

Список використаної літератури:
1. Про заходи щодо запобігання непродуктивному відпливу капіталів за межі України: Рішення Ради національної безпеки та оборони / Введене в дію Указом Президента України від 17.03.2007 р.
2. На шляху доброчесності: Концепція подолання корупції в Україні / Схвалена Указом Президента України від 1.09.2006 р. №742/2006.
3. Онуфрик М.С. Порівняльний аналіз податкових систем і податкового навантаження країн-членів ЄС та України // Економіка та держава. – 2006. -№1. - С. 14-17.
4. Індекс антикризової ефективності 1 NEWSru.ua (Економіка). 3 червня 2006.

e-mail: vtei_conf@ukr.net

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ДОСВІД КРАЇН СКАНДИНАВСЬКОГО РЕГІОНУ В ОРГАНІЗАЦІЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИХ КЛАСТЕРІВ
22.06.2010 16:22
ПРОМИСЛОВІ ІНТЕРНЕТ-АУКЦІОНИ У СПРИЯННІ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧО-ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
21.06.2010 10:17
СТРАТЕГІЧНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ СНД ТА МОЖЛИВІ СЦЕНАРІЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ СПІВДРУЖНОСТІ
19.06.2010 12:15
© 2010-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.276 сек. / Mysql: 812 (0.235 сек.)