:: ECONOMY :: ПЕРСПЕКТИВИ НЕЧІТКОГО МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ В СЕРЕДОВИЩІ MATLAB :: ECONOMY :: ПЕРСПЕКТИВИ НЕЧІТКОГО МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ В СЕРЕДОВИЩІ MATLAB
:: ECONOMY :: ПЕРСПЕКТИВИ НЕЧІТКОГО МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ В СЕРЕДОВИЩІ MATLAB
 
   
       

Світ наукових досліджень. Випуск 9

Термін подання матеріалів

26 травня 2022

До початку конференції залишилось днів 6  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ПЕРСПЕКТИВИ НЕЧІТКОГО МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ В СЕРЕДОВИЩІ MATLAB

 
21.06.2010 17:41
Автор: Ладик Софія Романівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри програмних засобів інформатики Львівської комерційної академії
[Економіка та підприємництво. Менеджмент підприємств та організацій]
Реформування економічних систем на сучасному етапі розвитку міжнародного співробітництва вимагає використання найбільш перспективних методів та напрямків дослідження в області моделювання складних систем. Останнім часом одним з основних напрямків прикладних досліджень у цій галузі є нечітке моделювання.
Нечітке моделювання виявляється особливо корисним, коли під час опису економічної системи чи бізнес–процесу присутня невизначеність, яка ускладнює або навіть виключає можливість використання точних кількісних методів і підходів. Зокрема, невизначеність може стосуватися таких аспектів модельних представлень: неясність та нечіткість опису границі системи або окремих її станів, невизначеність появи тих чи інших подій, неповнота уяви про систему у зв’язку з розв’язком проблем, що погано формалізуються, тощо.
Нечітка логіка, яка є основою реалізації методів нечіткого моделювання, більш природно описує характер людського мислення і хід його міркувань, ніж традиційні формально–логічні системи. Саме тому використання математичних методів для представлення нечіткої інформації дозволяє будувати моделі, які найбільш адекватно відображають різні аспекти невизначеності, що постійно присутня в складних економічних системах.
Найбільш вагомими роботами в області нечіткої логіки та нечіткого моделювання є публікації Л.Заде, Д.Дюбуа, А.Пряда, М.Сугено, Дж. Беджека, Р.Ягера та ін. Однак, незважаючи на велику кількість теоретичних робіт, прикладне значення нечітких моделей довгий час ставилося під сумнів, а вітчизняні розробки цих моделей та їх застосування в галузі економіки велися недостатньо активно. На початку 90–х років минулого століття нечітка логіка та теорія нечітких множин набули свого розвитку в цілому ряді програмних засобів підтримки прийняття рішень та в експертних системах аналізу даних.
Перспективним напрямком нечіткого моделювання економічних систем є використання інтегрованого програмного середовища MATLAB [1]. Нечітке моделювання в середовищі MATLAB здійснюється з використанням розширення Fuzzy Logic Toolbox, в якому реалізовані десятки функцій нечіткого виводу і нечіткої логіки. Найбільш зручним є графічний інтерактивний режим моделювання MATLAB, в якому користувач може створювати та редагувати функції належності окремих термів системи нечіткого виводу. Окрім того, MATLAB містить засоби для побудови та перегляду системи нечітких правил, що призначені для перетворення значень вхідних змінних процесу управління у вихідні змінні на основі використання нечітких правил продукцій. Розробка системи нечіткого виводу в інтерактивному режимі в пакеті Fuzzy Logic Toolbox виявляється найбільш ефективною під час побудови складних систем з великим числом змінних та правил нечіткого виводу. В цьому випадку завдання змінних та функцій належності їх термів у графічному режимі, а також візуалізація правил дозволяють значно зменшити трудомісткість розробки нечіткої моделі, зменшити кількість можливих помилок та скоротити час моделювання.
Програмне середовище MATLAB, зокрема його розширення Fuzzy Logic Toolbox, є перспективним інструментарієм в області розв'язку складних важкоструктурованих і формалізованих задач, які часто зустрічаються під час моделювання економічних систем. Зокрема, дані засоби використано нами для побудови моделі для оцінювання та вибору “кращого” варіанта організаційної структури управління підприємства. Оцінювання здійснювалося з точки зору таких критеріїв: гнучкість, економічність, швидкість прийняття рішень (управлінський потенціал). У процесі розробки моделі побудовано терм–множини трьох вхідних лінгвістичних змінних: “гнучкість”, “економічність”, “потенціал”, а також терм–множину вихідної змінної “якість” з відповідними функціями належності. Для опису вхідних та вихідних змінних моделі було використано редактор системи нечіткого виводу FIS, а також редактор функцій належності (Membership Function Editor). Побудова правил системи нечіткого виводу здійснювалася засобами редактора правил Rule Editor. У процесі моделювання здійснювався аналіз результатів при різних значеннях вхідних змінних та оцінка адекватності моделі.
Програмне середовище MATLAB, зокрема його розширення Fuzzy Logic Toolbox, можна використати і під час розв'язку ряду інших актуальних задач, наприклад: оцінювання кредитоспроможності інноваційних проектів, аналіз фінансових рішень, оцінювання та вибір перспективного асортименту торговельного підприємства та ін.

Список використаних джерел:
1. Леоненков А.В. Нечеткое моделирование в среде MATLAB и fuzzy TECH. СПб.:БХВ–Петербург, 2005. – 736.

e-mail: vikysia7217@rambler.ru

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
НАПРЯМКИ МІНІМІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ РИЗИКІВ В ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
27.05.2010 20:21
ВЕРТИКАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ ЯК ФОРМА СПІВРОБІТНИЦТВА ПІДПРИЄМСТВ АГРОБІЗНЕСУ
23.06.2010 16:48
ТРУДОВІ МІГРАЦІЙНІ ПОТОКИ УКРАЇНЦІВ В РОСІЮ
23.06.2010 13:24
НЕОБХІДНІСТЬ ПРОФЕСІЙНОГО ВІДБОРУ КАДРІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
22.06.2010 11:22
КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСНОВНА СКЛАДОВА ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
19.06.2010 11:49
ДОСЛІДЖЕННЯ АНТИКРИЗОВОЇ СТРАТЕГІЇ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА
17.06.2010 11:23
УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНОЮ КОМПАНІЄЮ НА ОСНОВІ СТАТИСТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
11.06.2010 11:53
ПРОЦЕС СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
03.06.2010 07:31
© 2010-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.209 сек. / Mysql: 812 (0.172 сек.)