:: ECONOMY :: УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНОЮ КОМПАНІЄЮ НА ОСНОВІ СТАТИСТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ :: ECONOMY :: УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНОЮ КОМПАНІЄЮ НА ОСНОВІ СТАТИСТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
:: ECONOMY :: УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНОЮ КОМПАНІЄЮ НА ОСНОВІ СТАТИСТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
 
   
       

Світ наукових досліджень. Випуск 10

Термін подання матеріалів

23 червня 2022

До початку конференції залишилось днів 0  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНОЮ КОМПАНІЄЮ НА ОСНОВІ СТАТИСТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ

 
11.06.2010 11:53
Автор: Костючко Василь Миколайович, асистент кафедри менеджменту Львівського державного інституту новітніх технологій та управління імені В’ячеслава Чорновола
[Економіка та підприємництво. Менеджмент підприємств та організацій]
Найголовнішим інструментом, який допоможе керівництву туристичної фірми «тримати руку на пульсі своєї компанії» і контролювати різні зовнішні і внутрішні фактори, може стати управління на основі статистичних показників. Наявність в керівника підприємства системи статистичних показників дозволяє йому легко визначити, які підрозділи його компанії працюють успішно, які не працюють належним чином, а також розробити стратегію діяльності компанії, базуючись на фактах, а не на припущеннях та інтуїції.
Важливим етапом у розроблені системи статистичних показників є визначення кінцевого продукту, який пропонує підприємство на ринок. Основним продуктом ринкової діяльності суб’єктів туристичного ринку виступає тур. Тур – це складена з урахуванням індивідуальних побажань програма, призначена задовольнити мету подорожі туриста і комплекс заходів по її реалізації, який включає надання послуг гостинності (розміщення, харчування, транспортне та екскурсійне обслуговування), додаткових послуг з організації дозвілля тощо.
Наступним кроком є виокремлення в турпродукті його субпродуктів (проміжних результатів у досягненні кінцевого результату) в сенсі вкладу як окремого співробітника, так і кожного підрозділу компанії. Залежно від типу туризму (в’їзний, виїзний, внутрішній туризм), що ним займається туристична компанія, технологія організації туризму має свої особливості.
Керівники вищої і середньої ланки турпідприємства повинні в своїй практичній діяльності опиратися на систему статистичних показників, які відображають ефективність туристичної компанії вцілому, ефективність роботи її структурних підрозділів та ефективність роботи окремих працівників [1].
Для прийняття управлінських рішень керівнику потрібні кількісні показники, проте у випадках, коли в силу специфіки роботи деяких відділів компанії (наприклад, бухгалтерії) є складним кількісний вираз показника ефективності роботи, можуть застосовуватися якісні показники.
Мета використання статистичних показників – це мати можливість порівняти поточний рівень виробництва турпродукту (субпродуктів) з рівнем виробництва за попередній період часу. При веденні обліку статистичних показників турфірми необхідно будувати на їх основі графіки, що дозволяють проводити порівняння швидше і легше, а також бачити тенденції розвитку бізнесу.
Розглянемо особливості управління на основі системи статистичних показників в туристичній фірмі на прикладі офіційного представництва рецептивного туроператора. Як свідчить практика, найчастіше при організації виїзних турів вітчизняний (ініціативний) туроператор не працює з постачальниками туристичних послуг напряму, а співпрацює з рецептивним туроператором, який забезпечує організацію усього «наземного обслуговування» туристів в країні перебування. Рецептивний туроператор часто має свої уповноважені представництва в країні ініціативного туроператора [2; с.30]. Прикладами рецептивних туроператорів», які мають свої представництва практично в усіх обласних центрах України, є “Anextour”, «Karyatour», «Turtess», «Testour» тощо.
Організаційна структура представництва рецептивного туроператора, як правило, обов’язково включає такі структурні підрозділи: відділ бронювання, відділ продажів, відділ авіаперевезень, відділ турпродукту, відділ маркетингу і реклами, відділ видачі документів, бухгалтерію.
До показників, що характеризують ефективність діяльності турпідприємства вцілому, слід віднести наступні: загальний об’єм реалізованих турпродуктів (в грн), валовий прибуток турпідприємства, собівартість реалізованих турпродуктів тощо.
При розробленні статистичних показників, які характеризують ефективність роботи конкретного відділу туристичної компанії і окремого співробітника турпідприємства слід враховувати специфіку їх роботи.
Для оцінки результативності діяльності відділу бронювання можуть бути використані такі показники як кількість розглянутих заявок на бронювання пакетних турів від турагенств, кількість заброньованих місць в готелях, розмір комісійної винагороди тощо.
Ефективність роботи відділу продажів можна «виміряти» за допомогою наступних показників: кількість проданих пакетних турів турагенствам, об’єм реалізованих турпродуктів, кількість телефонних дзвінків в турагенства, кількість надісланих листів (при переписці) турагенствам тощо.
Для відділу авіаперевезень показниками ефективності його роботи є кількість проданих квитків на чартерні авіарейси, кількість проданих квитків на регулярні авіаперевезення, відсоток завантаженості чартерних рейсів, блоків місць, об’єм продажів авіабілетів, розмір комісійної винагороди [2; с. 37].
Основним індикатором успішності роботи відділу маркетингу і реклами є ефективно проведена рекламна компанія чи PR-захід. Як свідчить практика, при їх оцінці використовується показник рентабельності інвестицій в рекламу (return on investment, ROI), який розраховується за формулою: ROI = ((Дохід від рекламної кампанії – (Витрати на рекламні заходи) / Витрати на рекламу)*100). Цей показник використовується також для оцінки ефективності PR-заходів, як наприклад, проведення презентацій, семінарів тощо [3].
Для відділу видачі документів показником, що характеризує його ефективність роботи, є кількість туристів, для яких були підготовлені і видані необхідні документи по туру (ваучер, страхівка, авіаквиток, інформаційно-довідкові матеріали тощо).
Оцінка ефективності діяльності бухгалтерії може грунтуватися на таких показниках як підготовлені щоквартальні та річні фінансові звіти турпідприємства, підготовлені аналітичні звіти про роботу відділів турфірми і туристичної компанії вцілому (щотижневі, щомісячні, щоквартальні, річні), кількість зауважень зі сторони контролюючих органів до ведення фінансової звітності тощо.
Матеріальне стимулювання співробітників турпідприємства повинне бути прозорим і базуватися саме на статистичних показниках, адже заробітна плата кожного менеджера зрештою залежить від прибутку компанії, від ступеня участі кожного співробітника (статистики співробітника) в кінцевому продукті компанії. Крім того, в системі мотивації працівників турфірми використовуються підвищувальні коефіцієнти, що відображають лояльність фірмі; час, проведений на робочому місці; компетентність співробітника тощо.
Дуже часто рівень мотивації працівників на турпідприємстві залежить від того чи статистичні показники працівника і відповідного відділу зростають чи падають. Доцільно, на нашу думку, коефіцієнт ефективності менеджера (відділу) розраховувати як співвідношення кількості виробленого продукту за поточний тиждень до кількості продукту за попередній тиждень. Такий підхід заохочує працівників до безперервного зростання статистичних показників. Водночас, слід розуміти, що статистичні показники діяльності усіх відділів туроператора перебувають у тісній взаємозалежності.

Список використаної літератури:
1. Клаус Хилгерс Управление на основе статистик – гарантия успешного управления вашей компанией. Рассылка «Саморазвивающийся бизнес» международной компании Businessforward // http://www.businessforward.ru
2. Ушаков Д.С. Технологии выездного туризма: Учебное пособие. – Москва: ИКЦ «МарТ»; Ростов-н/Д: Издательский центр «МарТ», 2005. – 384 с.
3. Фурсов Михаил Оценка эффективности рекламной кампании: миф или реальность? // http://www.marketing.spb.ru/lib-comm/advert/effective_advertising. htm

e-mail: kostyuchko@i.ua

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
НАПРЯМКИ МІНІМІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ РИЗИКІВ В ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
27.05.2010 20:21
ВЕРТИКАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ ЯК ФОРМА СПІВРОБІТНИЦТВА ПІДПРИЄМСТВ АГРОБІЗНЕСУ
23.06.2010 16:48
ТРУДОВІ МІГРАЦІЙНІ ПОТОКИ УКРАЇНЦІВ В РОСІЮ
23.06.2010 13:24
НЕОБХІДНІСТЬ ПРОФЕСІЙНОГО ВІДБОРУ КАДРІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
22.06.2010 11:22
ПЕРСПЕКТИВИ НЕЧІТКОГО МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ В СЕРЕДОВИЩІ MATLAB
21.06.2010 17:41
КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСНОВНА СКЛАДОВА ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
19.06.2010 11:49
ДОСЛІДЖЕННЯ АНТИКРИЗОВОЇ СТРАТЕГІЇ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА
17.06.2010 11:23
ПРОЦЕС СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
03.06.2010 07:31
© 2010-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.219 сек. / Mysql: 841 (0.187 сек.)