:: ECONOMY :: УДОСКОНАЛЕННЯ ВНУТРІГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ РУХУ ТОВАРІВ :: ECONOMY :: УДОСКОНАЛЕННЯ ВНУТРІГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ РУХУ ТОВАРІВ
:: ECONOMY :: УДОСКОНАЛЕННЯ ВНУТРІГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ РУХУ ТОВАРІВ
 
UA  RU  EN
       

Світ наукових досліджень. Випуск 12

Термін подання матеріалів

29 вересня 2022

До початку конференції залишилось днів 52  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

УДОСКОНАЛЕННЯ ВНУТРІГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ РУХУ ТОВАРІВ

 
08.06.2010 20:55
Автор: Проц Сергій Володимирович, студент Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ
[Облік і аудит. Бухгалтерський облік. Управлінський облік. Податковий облік. Контроль і ревізія]
Запаси, які в процесі господарської діяльності здійснюють певний кругообіг, починаючи з їх надходження і використання під час виробництва продукції та закінчуючи її реалізацією, займають на підприємствах значне місце.
Облік руху запасів на підприємстві є достатньо трудомістким у зв’язку з необхідністю оформлення значної кількості первинних документів, а також веденням такого обліку в кількісному та грошовому виразі не тільки в бухгалтерії, але і за місцями зберігання запасів.
Тому, винятково важливе значення на підприємствах відіграє внутрішньогосподарський контроль на об'єктах, де зосереджується і використовується величезна кількість запасів (сировини, матеріалів тощо). Такий контроль здійснюється безпосередньо на підприємстві в процесі здійснення операцій надходження, зберігання і використання цінностей, що забезпечує дієвість контролю.
В системі контролю запасів важливе значення має визначення їх фактичної наявності, що потребує здійснення процедур, пов'язаних з їх перевіркою за допомогою інвентаризації, яка є одним із елементів методу бухгалтерського обліку. Інвентаризація також дає можливість перевірити якість первинного обліку, порядок його ведення, документального оформлення операцій, що забезпечує контроль за роботою матеріально відповідальних осіб. Особливе значення під час контролю має правильне використання процедур, пов'язаних з інвентаризацією запасів і розрахунків із постачальниками, та перевірка документального обґрунтування операцій щодо надходження, використання та іншого їх вибуття.
Порушення правил проведення інвентаризації запасів може призвести до суттєвих викривлень, що, в свою чергу, може сприяти розкраданням, розтратам, неефективному використанню запасів. Тому досить важливим завданням є забезпечення надійної системи організації інвентаризації запасів, що дає змогу не тільки перевірити наявність і стан їх зберігання, але й встановити конкретні факти нестач, псування та різного роду втрат і водночас перевірити достовірність первинного обліку, документального оформлення операцій, забезпечити контроль за роботою матеріально відповідальних осіб.
Отже, інвентаризація є не тільки однією із складових частин методу бухгалтерського обліку, але і важливим методом контролю, засобом перевірки збереження цінностей на об'єктах підприємства.
В умовах постійного потоку маси запасів (сировини і матеріалів) та безперервного їх руху на складах найбільш доцільно здійснювати безперервну (перманентну) інвентаризацію запасів. Безперервна поточна інвентаризація може здійснюватись способом безповоротного відбору.
Сутність такої інвентаризації полягає в тому, що заздалегідь (на початку року) визначається спеціальна група за участю працівників бухгалтерської служби, які розробляють план поточної перманентної інвентаризації запасів на складах, визначають послідовність проведення її процедур та охоплення інвентаризацією на протягом року всіх цінностей. Незважаючи на окремі недоліки перманентної інвентаризації, значною перевагою її є те, що при її проведенні не припиняються процеси приймання та відпуску запасів на складах.
Порядок проведення інвентаризації на підприємствах регулюється Інструкцією по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, яка затверджена наказом Міністерства фінансів України від 11 серпня 1994 року №69. Проте, крім визначених норм Інструкції № 69 про порядок проведення інвентаризації запасів, слід орієнтуватись на вимоги національних стандартів:
ПБО 9 - правила визнання запасів активами і визначення одиниці обліку запасів (пункти 5, 7); правила оцінки запасів для відображення їх вартості в балансі (за первісною вартістю або за чистою вартістю реалізації) (пункти 24-28);
ПБО 16 - правила визначення собівартості продукції (пункти 11-14);
ПБО 30 - правила визначення біологічних активів та/або сільськогосподарської продукції активами і визначення одиниці їх обліку (пункти 5, 6); правила оцінки біологічних активів та/або сільськогосподарської продукції для відображення їх вартості в балансі (пункти 10-15).
Основні процедурні моменти проведення інвентаризації запасів встановлено Інструкцією № 69, пунктом П.8., П.9., проте, проведення безперервної інвентаризації запасів на складах в ній не зазначено, тому слід дану інструкцію доповнити положенням про проведення безперервної інвентаризації запасів.
В зарубіжних країнах (зокрема, у США) інвентаризація в більшості випадків проводиться так званим «циклічним методом», суть якого полягає в тому, щоб інвентаризація конкретного виду запасів проводилась у момент його найменшої наявності на складі, але відбулась не рідше, ніж один раз на рік. В такому разі часто залишки, що існують в аналітичному обліку, є фактично відсутніми через їхній природний убуток ( він підлягає перевірці відповідно до норм убутку-втрат) або ж є бракованими ( а отже, він спрямовує на перегляд відносин з постачальником таких запасів), або ж втратили свою первісну вартість і стали непридатними для цільового використання.
Недостатньо також використовується при проведенні інвентаризації та оформленні її результатів комп'ютерна техніка. В результаті навіть на тих підприємствах, де автоматизація бухгалтерського обліку знаходиться на досить високому рівні, комп'ютерна техніка в процесі інвентаризації не використовується. Тому, пропонується впровадження в практику проведення інвентаризації і визначення її результатів з використанням програми бухгалтерського обліку «1С.Бухгалтерія» та електронних таблиць «Ехсеl», які використовуються на базових підприємствах.
Також, важливими етапами проведення інвентаризації запасів на складах є визначення і оформлення її результатів. На практиці при оформленні результатів інвентаризації і особливо при перенесенні даних про фактичну наявність запасів до інвентаризаційного опису допускається дублювання на цій ділянці роботи. Це пояснюється тим, що повторне переписування одних і тих матеріалів із карток складського обліку в інвентаризаційні описи, а потім в порівняльні відомості потребує багато часу та значних зусиль інвентаризаційної комісії. З метою усунення дублювання записів при оформленні матеріалів інвентаризації, своєчасного і якісного виявлення результатів, їх дані про фактичну наявність цінностей доцільно заносити в окремі картки або відомості. В цих випадках дані карток стають дублікатом інвентаризаційного опису фактичних залишків запасів. В цьому випадку інвентаризаційний опис (інвентаризаційну відомість) доцільно складати не на всі фактично виявлені матеріали, а лише на ті, щодо яких є розбіжності фактичної наявності з даними обліку.
Отже, дослідивши дане питання можна зробити наступні висновки:
- доповнити Інструкцію по інвентаризації положенням про проведення безперервної інвентаризації запасів на складах;
- впровадити в практичній діяльності проведення інвентаризації і визначення її результатів за допомогою бухгалтерських комп'ютерних програм, що дасть можливість ефективно вирішувати такі важливі питання внутрішньогосподарського контролю, такі як: підвищення достовірності і оперативності інформації про залишки і рух запасів;
- своєчасно і оперативно вирішувати питання контролю за надходженням, зберіганням і затратами запасів.

e-mail: 9_marisha@mail.ru

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
РОЗРАХУНОК АУДИТОРСЬКОГО РИЗИКУ, ПОВ’ЯЗАНОГО ІЗ ВИКОРИТСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ В ОБЛІКУ
23.06.2010 00:24
КОНТРОЛЬ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ
22.06.2010 10:54
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ НА ОСНОВІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
08.06.2010 21:06
УДОСКОНАЛЕННЯ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЮ ПОТОЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
08.06.2010 20:47
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ РЕЗЕРВУ СУМНІВНИХ БОРГІВ
08.06.2010 20:41
ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
04.06.2010 22:11
© 2010-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.265 сек. / Mysql: 899 (0.227 сек.)