:: ECONOMY :: ОЦІНКА ЯКОСТІ ЖИТТЯ В СТУДЕНТОК МОЛОДШИХ КУРСІВ З ІДІОПАТИЧНОЮ АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПОТЕНЗІЄЮ :: ECONOMY :: ОЦІНКА ЯКОСТІ ЖИТТЯ В СТУДЕНТОК МОЛОДШИХ КУРСІВ З ІДІОПАТИЧНОЮ АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПОТЕНЗІЄЮ
:: ECONOMY :: ОЦІНКА ЯКОСТІ ЖИТТЯ В СТУДЕНТОК МОЛОДШИХ КУРСІВ З ІДІОПАТИЧНОЮ АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПОТЕНЗІЄЮ
 
UA  RU  EN
         

Світ наукових досліджень. Випуск 29

Термін подання матеріалів

23 квітня 2024

До початку конференції залишилось днів 3  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
Календар конференцій
Архів
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ОЦІНКА ЯКОСТІ ЖИТТЯ В СТУДЕНТОК МОЛОДШИХ КУРСІВ З ІДІОПАТИЧНОЮ АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПОТЕНЗІЄЮ

 
25.09.2023 20:39
Автор: Солтисік Леся Миколаївна, старша викладачка кафедри медицини катастроф та військової медицини, Івано-Франківського національного медичного університету, м. Івано-Франківськ
[18. Медичні науки;]Вступ. Ідіопатична артеріальна гіпотензія (ІАг) – це психосоматичне мультифакторне функціональне захворювання кардіоваскулярної системи, яке характеризується непередбаченим перебігом та різноманітними клінічними проявами на тлі стійкого чи лабільного зниження артеріального тиску [1].

За даними літератури, в останні десятиліття відмічається тенденція до збільшення числа випадків ідіопатичної артеріальної гіпотензії, особливо серед дівчат юнацького віку. Поширеність артеріальної гіпотензії коливається від 3,1 до 29,1 % серед дорослих людей [2]. ІАг не створює безпосередньої загрози для життя, але значно погіршує його якість, процес навчання, обмежує фізичну активність, ускладнює перебіг вагітності та пологів, сприяє виникненню певних соматичних захворювань [3]. В останні роки проблему хронічної ІАг часто розглядають як пусковий механізм формування в старшому віці артеріальної гіпертензії, ішемічного інсульту, ішемічної хвороби серця, патології нирок тощо. 

Мета дослідження. Оцінити якість життя студенток молодших курсів з ідіопатичною артеріальною гіпотензією.

Матеріали та методи дослідження. В дослідження було включено 156 студенток молодших курсів, віком 18,6±0,37 років, які перебували на обліку відносно артеріальної гіпотензії і періодично лікувались амбулаторно без тривалого ефекту. Ці дівчата були включені в основну групу обстежуваних. Критеріями відбору пацієнток, встановлення діагнозу були анамнез захворювання, дані амбулаторних карток студенток, результати об’єктивного обстеження. 

Діагноз «Ідіопатична артеріальна гіпотензія» встановлювався відповідно до критеріїв рубрики МКХ-10, розділ I 95.0 «Інші та неуточнені хвороби системи кровообігу». Контрольну групу склали 36 студенток одноліток нормотоніків.

Для оцінки якості життя дівчат юнацького віку використовували стандартизований опитувальник WHOQOL-BREF (World Health Organization Quality of Life - BREF), який охоплював чотири основні домени (фізичний, психологічний, соціальний та середовищний) [4].

Також в обстежуваних дівчат визначали стан тривожності, оцінювання проводили за стандартною шкалою Спілбергера-Ханіна – вивчали стан особистісної та реактивної тривожності [5].

Для оцінки ступеня вірогідності результатів дослідження застосовували варіаційно-статистичний метод аналізу отриманих результатів із використанням пакета статистичних програм Statistica v. 10 (США). 

Результати та їх обговорення. Аналіз результатів, щодо якості життя у студенток молодших курсів встановив, що в дівчат основної групи загальні результати дослідження (52,27±4,39 бали) були достовірно нижчими від величин отриманих в контрольній групі (79,77±5,86 балів). В основній групі студенток аналіз складових якості життя за чотирма доменами виявив, що в дівчат з ІАг при незначному зниженні показників «фізичного здоров’я» (54,76±5,88 бали), погіршувалась якість життя в сфері «психологічного благополуччя» (69,17±8,63 балів). При цьому виявлені зміни корелювали (r=0,72, р˂0,05) з ознаками надмірної тривожності в 72,37 % дівчат цієї групи. В контрольній групі студенток ознак надмірної тривожності не відмічалось. Таким чином серед дівчат із стабільно низьким артеріальним тиском спостерігалось достовірне погіршення якості життя на тлі проявів надмірного емоційного напруження.

Представляє інтерес подальшого вивчення особливостей нейрогормонального та гемодинамічного забезпечення стресорного навантаження у студенток з ознаками ідіопатичної  артеріальної гіпотензії на тлі психосоматичних змін.  

Висновки. Тривалий перебіг ідіопатичної артеріальної гіпотензії в студенток супроводжується достовірним зниженням якості життя, зокрема впливом на стан фізичної активності та психоемоційну рівновагу. Показники якості здоров’я та психоемоційної лабільності мають вагому прогностичну цінність при масовому обстеженні студентів, виборі оптимального методу оздоровлення та аналізу його ефективності.

Список використаних джерел:

1.Isaeva I. М, Marakushyn D. І., Karmazina I., Hloba N. S. (2018) Стан та перспективи вивчення артеріальної гіпотензії як фактора, який обумовлює адаптаційні можливості сучасної молоді [Current State and Prospects of Arterial Hypotension Investigation as a Factor of Adaptive Capacity of Young People]. Український журнал медицини, біології та спорту - Ukrainian Journal of Medicine, Biology and Sport, 6, 245-253. DOI: 10.26693/jmbs03.06.245

2.Duschek, S. Hoffmann, A., & Reyes Del Paso, G. (2017). Cardiovascular Control and Executive Function in Chronic Hypotension. Ann. Behav. Med., 3(51), 442-445. DOI: 10.1007/ s12160-016-9868-7.

3.Sharma S. Hypotension / S. Sharma, M. F. Hashmi, P. T. Bhattacharya // StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing. – 2022. – No. 1. – PMID: 29763136

4.Опитувальник WHOQOL-BREF від Всесвітньої Організації Охорони Здоров'я Режим доступу: https://www.who.int/tools/whoqol/whoqol-bref

5.Шкала тривоги Спілбергера (STAI) Режим доступу: https://mozok.ua/depressiya/testy/item/2703-shkala-trivogi-splbergera-STAI

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
OUTCOMES OF REGULATION OF HYROID FUNCTION IN TUBERCULOSIS PATIENTS
28.09.2023 18:01
СТАН МІКРОЦИРКУЛЯЦІЇ У ПАЦІЄНТІВ З РІЗНИМИ ФОРМАМИ АРТРИТІВ
28.08.2023 17:17
УСУНЕННЯ ТРИВОЖНО-ДЕПРЕСИВНОЇ СОМАТОГЕНІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ФІЗИЧНИХ ЧИННИКІВ
28.08.2023 17:11
ЗНАЧЕННЯ ЦИРКАДНОГО МОЛЕКУЛЯРНОГО ГОДИННИКА ПРИ МЕНЕДЖМЕНТІ ПАЦІЄНТІВ ІЗ СЕЗОННИМ АЛЕРГІЧНИМ РИНІТОМ
27.09.2023 18:21
КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ХОЗЛ В СТАДІЇ ЗАГОСТРЕННЯ У СПОЛУЧЄННІ З ГІПОТИРЕОЗОМ
27.09.2023 12:27
НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ З ІФА
27.09.2023 00:25
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ГІГІЄНИ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ТА ШКІЛЬНОГО ВІКУ
25.09.2023 20:57
ВИВЧЕННЯ ПОШИРЕНОСТІ ТА ІНТЕНСИВНОСТІ РАННЬОГО ДИТЯЧОГО КАРІЄСУ ЗУБІВ
22.09.2023 20:15
ВАСКУЛЯРИЗАЦІЯ В ЕМБРІОНАЛЬНОМУ РАКУ ЯЄЧКА
20.09.2023 19:22
© 2010-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.412 сек. / Mysql: 1396 (0.34 сек.)