:: ECONOMY :: ВИВЧЕННЯ ПОШИРЕНОСТІ ТА ІНТЕНСИВНОСТІ РАННЬОГО ДИТЯЧОГО КАРІЄСУ ЗУБІВ :: ECONOMY :: ВИВЧЕННЯ ПОШИРЕНОСТІ ТА ІНТЕНСИВНОСТІ РАННЬОГО ДИТЯЧОГО КАРІЄСУ ЗУБІВ
:: ECONOMY :: ВИВЧЕННЯ ПОШИРЕНОСТІ ТА ІНТЕНСИВНОСТІ РАННЬОГО ДИТЯЧОГО КАРІЄСУ ЗУБІВ
 
UA  RU  EN
         

Світ наукових досліджень. Випуск 28

Термін подання матеріалів

21 березня 2024

До початку конференції залишилось днів 18  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
Календар конференцій
Архів
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ВИВЧЕННЯ ПОШИРЕНОСТІ ТА ІНТЕНСИВНОСТІ РАННЬОГО ДИТЯЧОГО КАРІЄСУ ЗУБІВ

 
22.09.2023 20:15
Автор: Шкляр Христина Володимирівна, аспірант кафедри дитячої стоматології, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України; Авдєєв Олександр Володимирович, завідувач кафедри дитячої стоматології, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України
[18. Медичні науки;]

ORCID: 0000-0001-9995-9614 Христина Шкляр

ORCID: 0000-0001-7703-5242 Олександр Авдєєв

Карієсогенна ситуація у дітей молодшого віку є основною проблемою в світі, через високу поширеність та інтенсивність захворювання. Тому хороша налагодженість і вдосконаленість методів профілактики та лікування ранніх форм карієсу тимчасових зубів є досить актуальними [1]. Дієві профілактичні програми й раннє лікування карієсу дозволяють покращити стоматологічного здоров’я дітей і, відповідно, рівень їхнього загальносоматичного здоров’я [2, 3].

Нами було  проведено власні дослідженя із вивчення поширеності та інтенсивності раннього дитячого карієсу зубів залежно від віку, садіковських груп та місцевості проживання. Проведено стоматологічне обстеження 222 дітей дошкільного віку 3-6 років, які проживають у міській і сільській місцевості.

Батьки дітей, яких ми обстежували, обов’язково заповняли і підписували інформаційну добровільну згоду пацієнта на проведення діагностики та лікування. Обстежили 112 дітей, які відвідують Тернопільський заклад дошкільної освіти «Ясла-садок №5 «Фіалка» Тернопільської міської ради. Виокремили такі садіковські групи для нашого дослідження: дві середні групи з назвою «Ромашка» – 24 дітей; друга середня група «Бджілка» – 28 дітей; молодша група «Дзвіночки» – 29 дітей; «Капітошка» – 31 дитина. У комунальному дошкільному закладі «Ясла-садочок «Країна дитинства» Великогаївської ТГ Тернопільської області на профілактичний огляд погодилось 110 матерів дітей, що відвідували дитячі садочки, на базі яких є групи для дітей: дві середні групи з назвою «Веселий вулик» – 25 дітей; середня група «Сонечко» – 24 дитини; молодша група «Карамельки» – 31 дитина і «Поляна квітів» – 30 дітей.

Згідно нашого дослідження створили вісім груп дітей, з яких чотири групи виокремили у міському садочку «Ясла-садок №5 «Фіалка», а інші чотири у сільському садочку «Ясла-садочок «Країна дитинства».

У міському садочку дітей молодших і середніх садіковських груп поділили на основну групу і контрольну групу. До основної молодшої групи увійшли 29 дітей віком 3-4 років, контрольної молодшої групи –31 дитина. До середньої основної групи увійшли 28 дітей віком 5-6 років, до контрольної групи – 24 дитини.

У сільському садочку «Ясла-садочок «Країна дитинства» дітей молодших і середніх садіковських груп поділили на основну групу і контрольну групу. До основної молодшої групи увійшли діти віком 3-4 років, кількість яких склала 30 дітей, до контрольної молодшої групи – 31 дитина. До основної середньої групи увійшли діти віком 5-6 років, кількість яких склала 25 дітей, контрольної групи – 24 дітей.

Спостереження за дітьми тривало до двох років. Планові огляди проводили через 6, 12 місяців. При плановому огляді проводили клінічне обстеження порожнини рота за стандартною схемою із заповненням індивідуальної карти пацієнта, визначенням поширеності та інтенсивності карієсу зубів за індексом кп(з) та кп(п). Для діагностики початкового карієсу зубів у всіх дітей оцінювали інтенсивність демінералізації емалі зубів методом фарбування каріозних плям 2%-ним розчином метиленового синього з оцінкою за 10-бальною шкалою Аксаміт. На очищену, висушену та ізольовану від слини поверхню зуба, нанесли барвник за допомогою маленького ватяного тампона. Після закінчення 3-х хвилин надлишки барвника видалили шляхом полоскання і візуально реєстрували міру фарбування (легка, середня, висока).

Використання карієсмаркера для діагностики ранніх форм карієсу зубів показало, що у дітей 3-4 років молодших садіковських груп міста та села спостерігали ділянки демінералізованої емалі, про що свідчив легкий рівень фарбування барвником (1-3 бали). У дітей 5-6 років середніх садіковських груп ступінь зафарбовування був 4-5 балів, що свідчило про більший ступінь демінералізації емалі. Цифрові результати фарбування ураховували при визначенні поширеності карієсу .

Цей метод довів, що поширеність та інтенсивність карієсу збільшується із зростанням віку у дітей.

Для оцінки ураження зубів карієсом визначали такі показники відповідно до рекомендації ВООЗ (1998): поширеність карієсу зубів визначали за  кількістю дітей, уражених карієсом (у %). Оцінку проводили  відповідно нового міжнародного протоколу для дітей віком від 3-6 років згідно з такими критеріями: 

значення від 0% до 30% відповідають низькій поширеності;

від 31%‒80% – середня поширеність;

від 81% до 100% – висока поширеність карієсу зубів.

Як свідчать наші дані  серед усіх обстежених дітей віком 3-4 роки поширеність карієсу основної молодшої групи міста становить від 55,17%, а основної молодшої групи села складає до 56,7% ці показники вказують на середній рівень поширеності карієсу. Вихідні дані поширеність карієсу контрольної молодшої групи міста становить від 54,84%, а контрольної молодшої групи села складає до 58,1% це також свідчить про середній рівень поширеності карієсу це вказує про недостатні  знання батьків щодо гігієни і харчування своїх дітей. 

Значно вищі показники вихідних даних серед усіх обстежених міських і сільських дітей  віком 5-6 років основних і контрольних груп, зокрема поширеність карієсу становить від 60,72 до 62,5% виявлено середній рівень поширеності карієсу, це свідчить в порівнянні з молодшою садіковською групою про збільшення показника відповідно до віку.

Причиною такої поширеності карієсу є порушення гігієнічного догляду за порожниною рота. Також вагомий вплив на неї мають наявність хронічної загальносоматичної патології та дія несприятливих екологічних чинників [7].

Для індексу інтенсивності карієсу тимчасових зубів обчислювали середню величину, де визначали к(п) та  к (з) і пломбованих зубів у даних групах і кп(п), кп(з). Варто зазначити, що окремо було обчислено вихідні дані середньої інтенсивність карієсу зубів у дітей щодо даної групи.

Для наших груп інтенсивність карієсу визначали також за критеріями ВООЗ. Виділяли п'ять рівнів інтенсивності карієсу постійних зубів: дуже низький – 0,0-1,1; низький – 1,2-2,6; середній – 2,7-4,4; високий – 4,5-6,5; дуже високий – КПВ>6,6.

Аналізуючи  наші результати ми можемо зробити такий висновок, що вихідними даними середньої інтенсивності карієсу серед усіх обстежених дітей віком 3-4 роки основної і контрольних груп міста і села складала від 2,55 до 2,71 це вказує на середній рівень інтенсивності . Значно збільшився цей показник у дітей 5-6 років і склав від 2,89 до 2,96, отож, треба врахувати, що це діти, які почали готуватися до школи. Для них        обов’язковою є повна санація порожнини рота. Окрім цього, це є важливим періодом оскільки  прорізуються перші постійні моляри.

Отриманні результати свідчать про те, що проживання в залежно від місцевості, вікові категорії садіковських груп суттєво впливає на показники поширеності та інтенсивності карієсу зубів, що з віком статистично зростають Своєчасне консультативно-профілактичне звернення до лікаря-стоматолога сприятиме зниженню поширеності та інтенсивності карієсу зубів у дітей молодшого віку. У сукупності це дозволить нам зменшити поширеності та інтенсивності у прогресуванні карієсу зубів у дітей молодшого віку. 

Список використаних джерел:

1.Individual, Family, and Socioeconomic Contributors to Dental Caries in Children from – and Middle-Income Countries / M. Yousaf, T. Aslam, S. Saeed et al. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2022. № 19(12). C. 7114. doi: 10.3390/ijerph19127114.

2.Савчин С. В. Особливості перебігу карієсу тимчасових зубів у дітей з Епштейн-Барр вірусною інфекцією / С. В. Савчин., Н. Л. Чухрай, Е. В. Безвушко, Х. Г. Семенців, О. О. Шпотюк // Буковинський медичний вісник. – 2020. – № 3 (95). – С. 157-164. 

3.Шаковець Н. В, Терехова Т. М. Захворюваність на карієс зубів у дітей раннього віку та її взаємозв'язок з різними факторами ризику. Профілактична та дитяча стоматологія. 2015. № 1. C. 38-42.

4.Хоменко Л. О., Остапко О. І., Дуда О. В. Екологічні аспекти стоматологічних захворювань у дітей. Клінічна стоматологія. 2011. № 1-2. С. 53-63.

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
OUTCOMES OF REGULATION OF HYROID FUNCTION IN TUBERCULOSIS PATIENTS
28.09.2023 18:01
СТАН МІКРОЦИРКУЛЯЦІЇ У ПАЦІЄНТІВ З РІЗНИМИ ФОРМАМИ АРТРИТІВ
28.08.2023 17:17
УСУНЕННЯ ТРИВОЖНО-ДЕПРЕСИВНОЇ СОМАТОГЕНІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ФІЗИЧНИХ ЧИННИКІВ
28.08.2023 17:11
ЗНАЧЕННЯ ЦИРКАДНОГО МОЛЕКУЛЯРНОГО ГОДИННИКА ПРИ МЕНЕДЖМЕНТІ ПАЦІЄНТІВ ІЗ СЕЗОННИМ АЛЕРГІЧНИМ РИНІТОМ
27.09.2023 18:21
КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ХОЗЛ В СТАДІЇ ЗАГОСТРЕННЯ У СПОЛУЧЄННІ З ГІПОТИРЕОЗОМ
27.09.2023 12:27
НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ З ІФА
27.09.2023 00:25
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ГІГІЄНИ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ТА ШКІЛЬНОГО ВІКУ
25.09.2023 20:57
ОЦІНКА ЯКОСТІ ЖИТТЯ В СТУДЕНТОК МОЛОДШИХ КУРСІВ З ІДІОПАТИЧНОЮ АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПОТЕНЗІЄЮ
25.09.2023 20:39
ВАСКУЛЯРИЗАЦІЯ В ЕМБРІОНАЛЬНОМУ РАКУ ЯЄЧКА
20.09.2023 19:22
© 2010-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.124 сек. / Mysql: 1338 (0.096 сек.)