:: ECONOMY :: УЧАСТЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СТВОРЕННІ НАЛЕЖНИХ ПЕРЕДУМОВ РОЗВИТКУ ДОСЛІДНИЦЬКИХ СТРУКТУР: ДОСВІД ФРАНЦІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ :: ECONOMY :: УЧАСТЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СТВОРЕННІ НАЛЕЖНИХ ПЕРЕДУМОВ РОЗВИТКУ ДОСЛІДНИЦЬКИХ СТРУКТУР: ДОСВІД ФРАНЦІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ
:: ECONOMY :: УЧАСТЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СТВОРЕННІ НАЛЕЖНИХ ПЕРЕДУМОВ РОЗВИТКУ ДОСЛІДНИЦЬКИХ СТРУКТУР: ДОСВІД ФРАНЦІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ
 
UA  RU  EN
         

Світ наукових досліджень. Випуск 28

Термін подання матеріалів

21 березня 2024

До початку конференції залишилось днів 18  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
Календар конференцій
Архів
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

УЧАСТЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СТВОРЕННІ НАЛЕЖНИХ ПЕРЕДУМОВ РОЗВИТКУ ДОСЛІДНИЦЬКИХ СТРУКТУР: ДОСВІД ФРАНЦІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ

 
13.12.2022 11:33
Автор: Петришина Марина Олександрівна, кандидат юридичних наук, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
[5. Юридичні науки;]


Досвід розвинутих зарубіжних держав свідчить про те, що органи місцевого самоврядування займають чільне місце в системі інноваційних відносин, у тому числі, беруть активну участь як у формуванні місцевої (муніципальної) інноваційної політики (як складової загальнодержавної), так і стимулюванні інноваційної діяльності на місцях [1]. Органи місцевого самоврядування відіграють важливу роль у розробці місцевих програм економічного розвитку, інноваційних багатосторонніх проєктів для реалізації стратегічних цілей громади і, таким чином, формують рівень якості життя членів територіальних колективів, розвитку економіки регіону, держави в цілому.

Огляд напрацювань зарубіжних дослідників свідчить про зростання інтересу до питань, що пов’язані з визначенням підходів до розуміння інновацій, інноваційної системи, інноваційної діяльності загалом. До порівняно нових досліджуваних характеристик можна віднести ступінь інноваційної спрямованості муніципального розвитку, можливості використання наявного інноваційного потенціалу, участь місцевого самоврядування у формуванні інноваційно-орієнтованого середовища, зокрема, й дослідницьких структур.

Метою цієї роботи є вивчення основних проблем, пов’язаних із участю місцевого самоврядування у створенні організаційних та правових передумов розвитку дослідницьких структур, зокрема на основі аналізу досвіду держави-учасниці ЄС Франції, а також можливостей його використання Україною.

Франція, яка вважається родоначальницею континентальної системи місцевого самоврядування вирізняється промоцією та підтримкою інновацій саме на рівні держави, зокрема, Міністерства Європи та закордонних справ, а також державних агенцій. Зокрема, у 2017 році Уряд Французької Республіки офіційно заявив, що бере курс на формування «start-up» нації. Крім того, Уряд Франції запроваджує і підтримує різні ініціативи, які спрямовані як на створення та розвиток екосистеми окремих регіонів (наприклад, Бордо, О-де-Франс та ін.), а також на вибудовування зв’язків із зарубіжними екосистемами, підтримання французьких науково-дослідних організацій за кордоном, посилення доступу до ринку вітчизняних інноваційних компаній, підвищення привабливості держави як місця для ведення бізнесу [2].

Стратегія цієї держави ЄС полягає радше у взаємодоповнюваності, аніж у конкуренції, що передбачає фінансування Урядом дослідницьких організацій, які фінансово забезпечують більшу частину дослідницької інфраструктури. У свою чергу, у 2021 році Франція пішла далі і виступила з ініціативою «Welcome to la French Tech», що була спрямована на повернення / переїзд компаній до країни. З цією метою було не лише запропоновано допомогу в забезпеченні доступу до відповідних служб, а й спрощено процедури та створено мережу «French Tech» контактів в усіх префектурах.

Реалізація цих та ряду інших заходів, метою яких було створення «French Tech» екосистеми, покладено як на органи державної влади, так і на місцеве самоврядування, у тому числі, за посередництвом префекта, як представника інтересів держави. Йдеться про такий бік роботи префектів, який пов’язаний з місцевою економікою та зв’язками з бізнесом і передбачає встановлення контактів з місцевими виборними представниками та іншими партнерами чи асоціаціями у різних сферах (промисловість, сільське господарство, крафтове виробництво тощо) [3].

Відтак, крім реформи децентралізації, яка не оминула Францію і призвела до суттєвого розширення повноважень органів місцевого самоврядування і послаблення надмірної «опіки» з боку префекта за діяльністю його органів та посадових осіб, слід зважати на такі забезпечувальні заходи, як: 1) достатньо високі (5 % ід ВВП) витрати на освіту і науку (майже 45 % населення віком 25 – 34 роки, а також майже 34 % віком 25 – 64 мають вищу освіту; країна займає 8 місце у світовому рейтингу за продуктивністю праці); 2) достатньо високі (більше 2 % від ВВП) витрати на наукові дослідження і розробки (зокрема, найбільші інвестиції залучаються у сфери виробництва автомобілів, літаків, космічних кораблів, фармацевтику, науково-технічну діяльність, а також IT та інформаційні послуги); 3) достатньо великі інвестиції у розвиток місцевої, у тому числі, дослідницької інфраструктури (більше 70 %); 4) розробка і впровадження новітніх програм у сферах біотехнологій, екологічних технологій тощо[4].

Досягненню Французькою Республікою високого рівня конкурентоспроможності наукових досліджень і науково-технічних розробок сприяла, у тому числі, згуртованість регіонів, що стала в нагоді після світової економічної кризи 2008 року. В результаті у 2013 році було створено Agence France Locale, головною метою діяльності якого є фінансування місцевого самоврядування, а його власниками є органи місцевого самоврядування Франції.

Відтак, у Франції йдеться і про вироблення «дорожньої карти», планування і про внесок громади (roadmap, planning, community input), і про внесок на наднаціональному рівні (supranational input (ESFRI, InRoad) [5].

Попередньо підсумовуючи, можна зазначити, що характерні риси та особливості системи місцевого самоврядування так чи інакше проявляються на рівні конституційно-правового регулювання питань щодо організації та діяльності місцевого самоврядування у зарубіжних країнах, зокрема, у Франції. Наведений приклад особливостей інноваційного розвитку зарубіжної країни, зокрема, держави-учасниці ЄС Франції, свідчить про важливість обрання та конституційно-правового закріплення власної моделі місцевого самоврядування з одного боку (що ґрунтується на тій чи іншій системі, зокрема, континентальній), а також про здатність до трансформації (гнучкість) системи публічної влади в державі загалом, й місцевого самоврядування зокрема.

У свою чергу, діяльність держави у сфері підвищення рівня конкурентоспроможності наукових досліджень і науково-технічних розробок в Україні сьогодні триває не зважаючи на обставини. Про це свідчать розроблені і прийняті нормативно-правові акти, пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства з питань реалізації експериментальних проєктів у цій сфері тощо. Не зважаючи на вкрай важкі обставини, на місцевому рівні не лише тримають постійну оборону, забезпечують життєво важливі потреби членів громад, а й продовжують втілювати політику інноваційного розвитку, цифровізації, удосконалення надання публічних послуг. Таким чином, вивчення зарубіжного досвіду в означеній сфері є вкрай важливим і актуальним, зокрема, зважаючи на необхідність повоєнного відновлення України.

Список використаних джерел:

1. Kousuke Araki. Technological innovation, national urban policy and local development: policy implications of the concept technopole and Japan’s technopolis programme for developing countries. W. P. # 110. – 2000. – 40 p.

2. Eco-innovation at the heart of the European policies. URL: https://ec.europa.eu/environment/ecoap/sites/default/files/field/field-country-files/eio_country_profile_2018-2019_france.pdf 

3. What exactly does a préfet do? The Connexion. URL: https://www.connexionfrance.com/article/Archive/What-exactly-does-a-prefet-do

4. Entrepreneurship and investing in France. URL: https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/economic-diplomacy-foreign-trade/entrepreneurship-and-investing-in-france/#sommaire_5 

5. Optimising the operation and use of national research infrastructures OECD Science, Technology and industry policy papers. August, 2020 No. 91. URL:https://www.scienceeurope.org/media/cbchuqpj/se-oecd-policy-paper-optimising-the-operation-and-use-of-national-research-infrastructures-aug-2020.pdfCreative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ І СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ
20.12.2022 17:34
ЩОДО ПРАВОВОЇ ОСНОВИ ОРГАНІЧНОГО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
15.12.2022 15:27
ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІСЦЕВИХ РЕФЕРЕНДУМІВ В УКРАЇНІ
12.12.2022 19:52
© 2010-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.670 сек. / Mysql: 1338 (0.577 сек.)