:: ECONOMY :: КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ, КОРПОРАТИВНИЙ КОНТРОЛЬ, КОРПОРАТИВНИЙ АУДИТ ТА КОНТРОЛЬ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ: СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ ТА ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ :: ECONOMY :: КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ, КОРПОРАТИВНИЙ КОНТРОЛЬ, КОРПОРАТИВНИЙ АУДИТ ТА КОНТРОЛЬ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ: СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ ТА ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ
:: ECONOMY :: КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ, КОРПОРАТИВНИЙ КОНТРОЛЬ, КОРПОРАТИВНИЙ АУДИТ ТА КОНТРОЛЬ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ: СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ ТА ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ
 
   
       

Світ наукових досліджень. Випуск 9

Термін подання матеріалів

26 травня 2022

До початку конференції залишилось днів 6  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ, КОРПОРАТИВНИЙ КОНТРОЛЬ, КОРПОРАТИВНИЙ АУДИТ ТА КОНТРОЛЬ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ: СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ ТА ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ

 
12.10.2021 22:10
Автор: Патряк Олександра Тарасівна, кандидат економічних наук, кафедра інформаційної та соціокультурної діяльності, Західноукраїнський національний університет
[Економічне спрямування]

Поняття «корпоративне управління», «корпоративний контроль», «корпоративний аудит»  та «контроль корпоративних прав»  є суміжними, проте не ідентичними. Найширшим з них є «корпоративне управління», яке в повному складі включає в себе усі інші. Наступне за масштабністю поняття «корпоративний контроль», яке охоплює всі складові корпоративного аудиту та контролю корпоративних прав та повністю включається до системи корпоративного управляння, яка, в свою чергу, окрім нього містить і інші складові, такі, як прийняття управлінських рішень. Система ж корпоративного контролю містить в собі підсистему корпоративного аудиту, яка є однією з форм контролю і базується на принципах документальної перевірки. А контроль корпоративних прав є вузькою ланкою, яка являє собою лише одну з численних предметних площин аудиту. При чому, ряд методів контролю корпоративних прав може не входити до сфери корпоративного аудиту. Зокрема контроль за виконанням прийнятих рішень, елементи фактичного контролю корпоративних прав. Отже, система корпоративного контролю містить в собі підсистему корпоративного аудиту, яка є однією з форм контролю і базується на принципах документальної перевірки.
Рис. 1. Співвідношення понять «корпоративне управління» , «корпоративний контроль» , «корпоративний аудит»  та «контроль корпоративних прав» 
На державному рівні в контролі за корпоративними правами особливе місце посідає Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку України, оскільки саме цьому органу Законом України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»  [1] доручено здійснювати державне регулювання ринку цінних паперів, які і є основним втіленням корпоративних прав. Серед нормативних актів вищого рівня, які регулюють діяльність, пов’язану з корпоративними правами, варто виокремити Закон України «Про акціонерні товариства»  [2], зважаючи на те, що він містить основоположні принципи діяльності емітентів корпоративних прав у вигляді акцій.

Серед нормативних актів вищого рівня, які регулюють діяльність, пов’язану з корпоративними правами, варто виокремити Закон України «Про акціонерні товариства» [2], зважаючи на те, що він містить основоположні принципи діяльності емітентів корпоративних прав у вигляді акцій. 

Також відмітимо, що 07 квітня 2015 р. Верховна рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» [3], який вступає в силу з травня 2016 р. Серед нововведень у сфері контролю за корпоративними правами даним законом вводиться ряд нових вимог до Наглядової ради акціонерних товариств, зокрема запроваджуються додаткові вимоги до осіб, які можуть бути членами ради, до процесу їх обрання, а також до порядку проведення загальних зборів засновників та ін.

До нормативно-правових актів в сфері контролю за корпоративними правами, затверджених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, можна віднести, зокрема, Положення про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного фонду акціонерного товариства [4] та Порядок здійснення емісії та реєстрації випуску акцій акціонерних товариств, які створюються шляхом злиття, поділу, виділу чи перетворення або до яких здійснюється приєднання [5].

Крім того, в контексті законодавчих нововведень Верховна Рада України 07 липня 2015 р. зареєструвала проект закону №2308а «Про внутрішній аудит»  [6], яким передбачається визначити правові засади здійснення внутрішнього аудиту в України для створення системи незалежного внутрішнього фінансового контролю відповідно до міжнародних стандартів у антикризових і антикорупційних цілях та для захисту інтересів суспільства й власників. 

За результатами поведеного дослідження підходів авторів до трактування понять «корпоративне управління», «корпоративний контроль», «корпоративний (внутрішній) аудит» та «контроль корпоративних прав», встановлено що під останнім поняттям слід розуміти контроль правомірності та доцільності здійснення операцій з корпоративними правами на всіх етапах їх життєвого циклу, а також достовірності і повноти їх відображення в бухгалтерському обліку та звітності.
Список використаних джерел:

1. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»  № 448/96-ВР від 30.10.1996 р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/448/96-%D0%B2%D1%80

2. Закон України «Про акціонерні товариства»  № 514-VI від 17.09.2008 р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/514-17

3. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» № 289-VIII від 07.04.2015 р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/289-19

4. Положення про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного фонду акціонерного товариства, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 8 квітня 1998 р. № 44 [Електронний ресурс]. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0858-13

5. Порядок здійснення емісії та реєстрації випуску акцій акціонерних товариств, які створюються шляхом злиття, поділу, виділу чи перетворення або до яких здійснюється приєднання від 09.04.2013 № 520[Електронний ресурс] / Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. URL:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0795-13

6. Проект Закону про внутрішній аудит [Електронний ресурс]. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=11338&skl=7Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА, ЙОГО ПОТЕНЦІАЛ ТА УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ
29.09.2021 19:34
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СТАРТАПІВ В УКРАЇНІ У СФЕРІ ОСВІТИ
28.09.2021 20:32
ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ЕКСПОРТНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА
11.10.2021 22:34
© 2010-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.163 сек. / Mysql: 812 (0.131 сек.)