:: ECONOMY :: КЛАСИФІКАЦІЯ МАРКЕТИНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ :: ECONOMY :: КЛАСИФІКАЦІЯ МАРКЕТИНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
:: ECONOMY :: КЛАСИФІКАЦІЯ МАРКЕТИНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
 
   
       

Світ наукових досліджень. Випуск 9

Термін подання матеріалів

26 травня 2022

До початку конференції залишилось днів 6  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

КЛАСИФІКАЦІЯ МАРКЕТИНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 
27.04.2021 23:07
Автор: Яловега Наталія Іванівна, кандидат економічних наук, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]

Трактування поняття «маркетингова технологія» є багатоаспектним, тому у різних дослідників має своє значення: у одних – це сукупність взаємопов'язаних суб'єктів маркетингу [1]; у других – сукупність стадій, операцій, прийомів і дій [2]; у третіх – модель маркетингової діяльності [3]; у четвертих – система певних знань [4]; а у п'ятих – методи впливу на споживача для досягнення ринкових цілей [5]. Багатогранність поняття з точки зору теорії говорить про те, що вирішення проблеми залежить від подальшого розвитку маркетингу.

Маркетингова технологія може розглядатися з таких позицій [2; 4; 5]:

– з теоретичної позиції: спеціально організована область знань про способи і процедури оптимізації маркетингових процесів в умовах наростаючої взаємозалежності, динаміки і поновлення соціально-економічних процесів;

– методичної: спосіб здійснення маркетингової діяльності на основі її раціонального розмежування на процедури і операції з їх подальшою координацією, синхронізацією і вибору оптимальних засобів, методів їх виконання;

– управлінської: метод управління маркетинговими процесами, що забезпечує систему їх відтворення в певних параметрах – якості, властивостях, обсягах, цілісності діяльності тощо.

В основі маркетингових технологій лежить ідея повної керованості маркетинговим процесом, його проектування і можливість аналізу шляхом поетапного відтворення.

Сутність маркетингових технологій полягає в тому, щоб, спираючись на постійний зворотній зв’язок, гарантувати досягнення чітко поставлених ринкових цілей. Розробка і впровадження маркетингових технологій мають низку особливостей, які полягають у наступному: орієнтація маркетингових технологій на стратегічні цілі розвитку підприємства; інтегрованість маркетингу із загальною системою управління підприємством; комплексність маркетингових технологій; безперервність і оновлюваність; адаптивність до постійно мінливих умов функціонування підприємства, та специфіки його діяльності.

Застосовуючи технології маркетингу, підприємство може працювати на цільовому сегменті, забезпечити та збільшити продажі на ньому за рахунок глибокого розуміння потреб покупців, успішно конкурувати з іншими компаніями, підвищити прибутковість або завоювати велику частку ринку в залежності від цілей.

При правильному застосуванні даних технологій підприємство здатне обрати цільовий сегмент, знизити витрати та ризики пов’язані з виходом на ринок, збільшити прибутки від ринкової діяльності, підвищити рівень конкурентоспроможності продукції, а також підвищити власний імідж серед контактних аудиторій. При наявності достатніх грошових ресурсів підприємство також здатне формувати потреби споживачів на ринку.

В якості основних особливостей маркетингових технологій можна виділити те, що вони розробляються під конкретний задум ринкової діяльності, в основі їх – певна економічна стратегія. Технологічний ланцюг маркетингових дій, операцій, комунікацій вибудовується чітко у відповідності до цільових установок, що мають форму конкретного очікуваного результату.

Разом з тим, необхідно врахувати, що маркетингові технології не гарантують «кінцевого» результату, обумовленого суперечливістю та унікальністю їх об'єкта. Об'єкт, з яким вони працюють, – ринок – схильний до дії такої кількості внутрішніх і зовнішніх детермінант, що чітко визначитися в них часто не є можливим.

Разом з тим, необхідно врахувати, що маркетингові технології не гарантують «кінцевого» результату, обумовленого суперечливістю та унікальністю їх об'єкта. Об'єкт, з яким вони працюють, – ринок – схильний до дії такої кількості внутрішніх і зовнішніх детермінант, що чітко визначитися в них часто не є можливим.

Технології маркетингу, згідно наукових поглядів [2; 3; 5] можна класифікувати за такими критеріями як новизна, об’єкт маркетингу, наявність творчого компоненту, ступінь діджиталізації, функції управління, розвиненість клієнтоцентризму, етапи маркетингової діяльності, фінансове забезпечення (табл. 1).
Останнім часом особливої актуальності набувають маркетингові технології, які характеризуються науково обґрунтованими прийомами і методами, конструктивним підходом до використання наявного у господарюючого суб’єкта потенціалу і, що найголовніше, креативністю, творчим підходом до досягнення поставлених цілей, основними з яких є: CRM-технології; технології вірусного та партизанського маркетингу, трейд-маркетингу; технології прямого та мережевого маркетингу; інтегровані маркетингові комунікації; брендинг і ребрендинг; крос-маркетинг; маркетингові Інтернет-технології; мобільні маркетингові технології; маркетингові технології call-центру; продакт-плейсмент; краудсорсинг тощо.

Підсумовуючи, слід зазначити, що використання маркетингових технологій дає змогу реалізовувати найбільш оптимальну стратегію управління, досягаючи не лише економічного, але й соціального ефекту.

Список використаних джерел:

1. Дайновський Ю. А. Особливості різновидів сучасного маркетингу / Ю. А. Дайновський. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/2017/19260/1/15-25.pdf 

2. Мороз Л. А., Князик Ю. М. Маркетинг відносин: проблеми понятійного аппарату / Л. А. Мороз, Ю. М. Князик. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vlp.com.ua/files/17_31.pdf 

3. Парсяк В. Н. Маркетинг: сучасна концепція та технології : підручник / В. Н. Парсяк. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2017. – 324 с.

4. Роктанен М. В. Холистический маркетинг и его применение / М. В. Роктанен. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://marketingexpert.ucoz.ua/publ/ehto_interesno/o_marketinge/kholisticheskij_marketing_i_ego_primenenie/5-1-0-25

5. Сагайдак М. П. Формування системи внутрішнього маркетингу підприємств: монографія / М. П. Сагайдак. – К. : Вид-во ТОВ «СІК ГРУП Україна». 2017. – 508 с.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
СУЧАСНИЙ СТАН ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ В УКРАЇНІ
29.04.2021 19:56
ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЛОГІСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
26.04.2021 23:35
ОСНОВНІ СПОСОБИ ЕКОНОМІЇ РЕКЛАМНОГО БЮДЖЕТУ
26.04.2021 23:30
© 2010-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.500 сек. / Mysql: 812 (0.445 сек.)