:: ECONOMY :: МАРКЕТИНГ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ :: ECONOMY :: МАРКЕТИНГ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ
:: ECONOMY :: МАРКЕТИНГ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 30

Термін подання матеріалів

28 квітня 2021

До початку конференції залишилось днів 9  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

МАРКЕТИНГ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ

 
24.06.2020 21:47
Автор: Яловега Наталія Іванівна, кандидат економічних наук, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]

У діяльності підприємств, незалежно від специфіки та галузі функціонування, одним з найбільш ефективних інструментів впливу на результат є впорядкована система маркетингових елементів, їх застосування та вдосконалення. Зважаючи на мінливі умови зовнішнього середовища, необхідним стає вдосконалення маркетингової складової діяльності підприємства, що надасть в подальшому можливості збільшити свої конкурентні переваги на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Маркетингові інструменти та підходи щодо ведення бізнесу почали застосовуватися задовго до офіційного визнання і введення терміну «маркетинг» ученими-економістами у практичну діяльність на початку ХХ ст. [1]. Погляди і підходи до використання маркетингових інструментів в управлінні компаніями, підприємствами формувалися під впливом динамічних змін бізнес-середовища. Маркетингова концепція управління еволюціонувала від товарно-збутової концепції до маркетингу партнерських відносин.

Сучасний маркетинг є складним соціально-економічним явищем. Залежно від цілей і сфери застосування маркетинг може розглядатися як [3]:

‒ філософія взаємодії і координації підприємницької діяльності;

‒ концепція управління;

‒ засіб забезпечення переваг у конкурентному середовищі;

‒ метод пошуку рішень.

У загальновживаному розумінні маркетинг – є підприємницькою діяльністю, яка управляє просуванням товарів/послуг від виробника до споживача (отримувача). Проте, з позицій сучасних уявлень про ринок, це визначення не повною мірою відображає його суть. Оскільки і спектр маркетингових об’єктів розширився, до його складу на сьогодні входять і ідеї, і люди, і технології, і території тощо.

Визначним завданням маркетингу є всебічне дослідження ринку, вивчення вимог споживачів, а також способів впливу на споживачів, формування їх потреб.

Маркетинг розвивається так само як і інші сфери господарської діяльності. При усьому різноманітті елементів маркетингу застосовується два основні види або головні методи маркетингу:

1) маркетинг орієнтований на продукт, виріб або послугу;

2) маркетинг, орієнтований на споживача, особливу клієнтуру, заздалегідь визначені групи споживачів [2].

Кожен з цих методів націлений на один з двох основних компонентів, що забезпечують підприємству зростання доходів; на продукт або на його споживача. Тільки поєднання двох цих методів маркетингу в єдине ціле дозволить мати успіх.

У більшості підприємств України, як показують дослідження, маркетинг використовується не системно, тобто використовуються його окремі елементи або частина комплексу. Маркетинг як ідеологія і філософія бізнесу тут не знаходить поки що свого застосування. Що стосується моделі управління українським маркетингом, то на багатьох підприємствах як і раніше домінують виробничі та збутові концепції управління маркетингом.

Слабкий розвиток маркетингу пов'язаний в першу чергу з тим, що наша держава зараз проходить усі етапи розвитку ринкової економіки, у тому числі і маркетингових концепцій. Вдало перескочити з первинного стану в кінцевий, пропустивши проміжні етапи, підприємства не вдасться ‒ такі закони розвитку.

У сьогоденні система управління маркетингом на підприємствах України не є досить ефективною, що обумовлено наявністю ряду проблем в області маркетингу і менеджменту. Так, основними типовими проблемами є:

‒ відсутність самої концепції управління маркетингом;

‒ відсутність цілей і завдань системи управління маркетингом (плану маркетингу) підприємства, чіткого визначення довгострокових цілей підприємства;

‒ відсутність розподілу функцій маркетингу між структурними підрозділами підприємства;

‒ відсутність механізму ухвалення маркетингових рішень;

‒ відсутність кваліфікованого виконання маркетингових рішень;

‒ помилки сегментації (немає орієнтованості підприємств на найбільш перспективні сегменти ринку) тощо.

На останок зазначимо, управляти маркетингом означає використати комплексний, інтегрований маркетинг, а не тільки його окремі елементи, контролювати параметри внутрішньовиробничого середовища і результати діяльності підприємства, враховувати вплив чинників зовнішнього середовища і ринку, впливати на ринок через комплекс маркетингу.

Список використаних джерел:

1. Дам’янов А. Галузевий маркетинг : навч. посібник / [А. Дам’янов, Є. Савельєв, Д. Штефанич та ін. ; за заг. ред. Є. Савельєва та Д. Штефанича]. – К. : ІЗМН, 2017. – 176 с.

2. Івченко Є. Дослідження підходів щодо визначення сутності елементів маркетингової діяльності підприємства / Є. Івченко // Механізм регулювання економіки. – 2017. – № 4, т. 2. – С. 90 – 96.

3. Мозгова Г. Впровадження системи маркетингу партнерських відносин на промисловому підприємстві / Г. Мозгова, Т. Петросян // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія Економічна. – 2017. – №. 88. – С. 91-97.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА ЯК ЧАСТИНА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ
23.06.2020 19:24
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.180 сек. / Mysql: 763 (0.153 сек.)