:: ECONOMY :: РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ :: ECONOMY :: РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
:: ECONOMY :: РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 31

Термін подання матеріалів

27 травня 2021

До початку конференції залишилось днів 17  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

 
27.03.2020 15:04
Автор: Сернецький Віктор Миколайович, студент групи ЕАм-21 Тернопільського національного економічного університету, м. Тернопіль, Україна; Фаріон-Мельник Антоніна Іванівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри безпеки, правоохоронної діяльності та фінансових розслідувань Тернопільського національного економічного університету, м. Тернопіль, Україна
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]

Основною метою децентралізації є забезпечення перерозподілу дохідних джерел місцевих бюджетів, а також повноважень між рінями влади та забезпечення максимального надходження фінансових ресурсів для задоволення соціальних стандартів, а також проектів розвитку регіонів України. Внаслідок цього, виникла значна диференціація на регіональному рівні. Основою для поглиблення рівня економічної диференціації в регіонах в перехідному періоді до нових умов господарювання стали:

- вплив дії механізмів ринкової конкуренції, який спричинив поділ регіонів за їх конкурентними перевагами; 

- неефективність механізмів та фіскальної політики державного регулювання та стимулювання регіонального розвитку; 

- неоднаковий рівень пристосування до ринкових умов всіх регіонів, оскільки вони мають різну структуру економіки та різну спроможність місцевої влади до втілення реформ на регіональному рівні [1].

Наступний комплекс показників відображає фінансово-економічний стан регіону за умов поглиблення процесів децентралізації: 

- показник інвестицій в основний капітал; 

- середній рівень доходів місцевих бюджетів у розрахунку на одну особу;

- питома вага міжбюджетних трансфертів у доходах місцевих бюджетів. 

Проте, стан економічного розвитку регіону повинен оцінюватися за допомогою трьох типових показників (рис. 1).
Також, економічний розвиток регіонів України в умовах децентралізації бюджетних коштів необхідно оцінювати за комплексною методикою в комбінації з різними критеріями (табл. 1).
Процеси адміністративно-фінансової децентралізації в Україні сприяли суттєвому зростанню видатків на економічну діяльність, які включають додаткове фінансування будівництва, сільського та лісового господарства, рибного господарства та мисливства, транспорту, дорожнього господарства, зв’язку, телекомунікацій та інформатики, а також інших послуг, пов’язаних з економічною діяльністю регіонів. 

В окремих регіонах України існують ряд нерентабельних або малорентабельних галузей, які є стратегічно важливими для країни та потребують державної підтримки (рис. 2).
Ефективність фінансування економічної діяльності регіонів залежить від видів цільового надходження фінансових ресурсів з місцевих бюджетів (рис. 3.). 

Також, соціально-економічний розвиток регіонів характеризується валовим регіональним продуктом в розрахунку на одну особу населення. Цей показник є узагальнюючим індикатором розвитку економіки регіонів. 

Необхідно зазначити, що розвиток України за останнє десятиріччя характеризується обмеженістю внутрішніх джерел фінансування, отже залучення іноземних інвестицій набуває особливого значення, не зважаючи на процеси децентралізації.
Узагальнюючи, можна зазначити, що бюджетна децентралізація відіграє важливу роль в розвитку регіональної економіки, оскільки відбувається перерозподіл часток доходів та видатків місцевих бюджетів відповідно до спланованих реформ, а також відбувається делегування повноважень від центрального апарату до територіальних підрозділів управління, що дає змогу підтримувати стратегічно важливі галузі на регіональному рівні.

Список використаних джерел: 

1. Вінграновський А.М. Проблема нерівності регіонального розвитку в Україні як сфера державного регулювання. Бюджетна політика. Наукові праці НДФІ 2 (51), 2010, С. 12-20.

2. Децентралізація в Україні та її вплив на соціально-економічний розвиток територій: методичні підходи та результати оцінювання: наукова доповідь / наук. ред. д.е.н., проф. Сторонянської І.З. – Львів: ІРД НАНУ, 2018. – 144 с.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
БОРГОВА СТІЙКІСТЬ ДЕРЖАВИ: НОВІ ПІДХОДИ УПРАВЛІННЯ
27.03.2020 14:59
БІДНІСТЬ ЯК ГЛОБАЛЬНА ПРОБЛЕМА КРАЇНИ ТА СВІТУ
27.03.2020 14:51
ТИПИ КРАУДСОРСИНГУ: АНАЛІЗ ЗАКОРДОННОГО ДОСВІДУ
27.03.2020 14:23
СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ "КРЕАТИВНІ ІНДУСТРІЇ"
26.03.2020 11:11
ФЕРМЕРСЬКІ ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ
26.03.2020 11:00
УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ
26.03.2020 10:51
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІТЧИЗНЯНИХ КОМПАНІЙ В УМОВАХ КРИЗИ
25.03.2020 18:06
АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ
02.03.2020 12:25
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.393 сек. / Mysql: 763 (0.332 сек.)