:: ECONOMY :: ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ :: ECONOMY :: ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ
:: ECONOMY :: ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ
 
UA  RU  EN
       

Світ наукових досліджень. Випуск 12

Термін подання матеріалів

29 вересня 2022

До початку конференції залишилось днів 44  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ

 
04.11.2019 10:46
Автор: Верстяк Оксана Миколаївна, доцент, Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
[Секція 8. Світова економіка та міжнародні відносини;]

В економіці України на сьогоднішній день спостерігається процес відсутності стратегічних підходів до економічного розвитку а також інноваційної пасивності. Основні глобальні виклики, які виникають перед національною економікою – це серйозні дисбаланси в політиці розвитку України щодо науки освіти та інновацій. Сфoрмувaлися склaднi гoспoдaрськi системи, вплив яких пoширюється нa весь свiт. Як результaт – зрoстaє взaємoзв'язoк i взaємoзaлежнiсть гoспoдaрськoгo тa пoлiтичнoгo життя крaїн i нaрoдiв свiту. Сутнiсть цих прoцесiв i явищ пoрoджує глoбaльнi прoблеми, тoбтo прoблеми, щo стoсуються всьoгo людствa.

Україна постала перед дилемою: або приєднатися до провідних тенденцій економічного розвитку під впливом новітніх технологій, або опинитися на периферії світової економіки та всієї світової цивілізації. 

Україна терміново вимагає реформування у менталітеті державних службовців, які займаються економічним розвитком країни. Україна значно відстає від світових лідерів інновацій, включаючи не тільки розвинені країни, але й багато країн, що розвиваються.

Протягом 1990-2000 років Україна втратила майже весь економічний потенціал. Саме тому в країні вже сьогодні десятиліття втрачених можливостей а саме: країна не випускала власну валюту (1996 р.), використовуючи дешеві російські енергоносії та позикові ресурси в рублях; інфляція в 1993 р. - 10 256%; в Україні найнижча швидкість реформ серед колишніх постсоціалістичних країн; відсутність стратегії економічного розвитку в той час коли Польща, Чехія, Словаччина, Словенія впровадили стратегію шокової терапії; Україна – країна з найвиразнішим прикладом корупції (у 2018 році - 120 місце серед 180 країн); 1990-2010 рр. – період деіндустріалізація, тобто, коли економічний центр тяжіння перемістився від сільського господарства до виробництва, а потім перейшли від виробництва до послуг.

На початку 21 століття пострадянські держави опинилися в новій геополітичній ситуації. Республіки колишнього СРСР (крім країн Балтії) перетворилися на зону перетину інтересів між двома основними суб'єктами, Росією та Європейським Союзом, і потребують побудови відносин з кожним із них.

Угода про асоціацію з ЄС підписана. На сьогодні багато протиріч чи дійсно правильний шлях обрала Україна згідно сучасним глобалізаційним викликам. Тому звернемо увагу на плюси даної асоціації, а саме: доступ до ринків товарів та послуг ЄС; відкриття нових ринків через високі стандарти ЄС; скасування 95% митних ставок податку на українські товари та послуги; нові стандарти ЄС покращать економіку України; збільшення інвестицій ЄС (західних країн) в Україну; наближення до наукових та освітніх стандартів ЄС; прийняття української правової системи до європейської у багатьох секторах.

Шлях який обрала Україна є однозначно перспективним. Необхідною умовою є звернення уваги на негативи даної угоди: значні витрати, пов'язані з виконанням угоди;  погіршення відносин з російською федерацією; перенасичення вітчизняних ринків товарами виробниками ЄС; відтік робочої сили до країн ЄС.

Список використаних джерел:

1. Уманців Ю. Економічна політика держави в умовах глобалізації / Ю. Уманців // Вісник КНТЕУ. — Київ, 2017. — № 1(111). — С. 5-18. 

2. Управління розвитком соціально-економічних систем у новій економіці : монографія / [колектив авторів] ; за заг. ред. Л. М. Шимановської-Діанич. — Полтава : ПУЕТ, 2015. — 358 с

3. Глобальна економіка: навчальний посібник / І. І. Вініченко, О. В. Гончаренко, С. В. Васильєв, К. М. Дідур. – К. : ТОВ «ДКС центр», 2019. – 234 с.

4. Пікалов В.Л. Проблеми феномену стійкого розвитку соціальноекономічних систем в умовах глобалізації / В.Л. Пікалов // Європейський вектор економічного розвитку. – 2011. - № 2 (11). – С.192-202.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ЕКОНОМІЧНІ САНКЦІЇ І МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРИ ПОРУШЕННІ МІЖНАРОДНИХ ПРАВОВИХ НОРМ
28.11.2019 21:18
НАСЛІДКИ ФІНАНСОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ
28.11.2019 21:12
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕОРІЙ ТА МОДЕЛЕЙ ВАЛЮТНОГО КУРСУ
22.11.2019 11:31
© 2010-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.274 сек. / Mysql: 899 (0.24 сек.)