:: ECONOMY :: АНАЛІЗ СТАНУ ТА ОЦІНКА ПЕРСПЕКТИВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ :: ECONOMY :: АНАЛІЗ СТАНУ ТА ОЦІНКА ПЕРСПЕКТИВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ
:: ECONOMY :: АНАЛІЗ СТАНУ ТА ОЦІНКА ПЕРСПЕКТИВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 25

Термін подання матеріалів

29 вересня 2020

До початку конференції залишилось днів 58  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

АНАЛІЗ СТАНУ ТА ОЦІНКА ПЕРСПЕКТИВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ

 
08.12.2018 15:57
Автор: Лісевич Наталія Анатоліївна, аспірантка, Подільський державний аграрно-технічний університет
[Секція 7. Інвестиційно-інноваційні процеси в економіці;]

Аграрний сектор є одним з основних бюджетоутворюючих секторів економіки, частка якого у зведеному бюджеті області за останній рік становить 20 відсотків, а також займає друге місце серед секторів економіки у товарній структурі експорту. Частка агропромислового комплексу Хмельниччини складає майже 37 відсотків у загальному обсязі валової доданої вартості області. 

Сільськогосподарську діяльність у регіоні провадять понад 306 тисячі особистих селянських господарств та 1541 господарюючих суб’єктів, в тому числі 1047 фермерських господарств.  Площа ріллі в обробітку по всіх категоріях господарств складає 1254 тис. га. У сільськогосподарських підприємствах зайнято близько 27 тис. осіб.

Основними проблемами галузі є: низький обсяг і неефективне використання джерел інвестицій; відсутність інвестиційної політики; недосконала нормативно-правова основа для сприятливого режиму інвестування; відсутність стабільних ринків збуту сільгосппродукції; нерозвиненість мережі заготівлі, зберігання, транспортування сировини.

Економічна оцінка інвестицій, інноваційно-інвестиційна діяльність в АПК досліджені в роботах: П.А. Андрєєва, В.М. Баутіна, В.В. Бочарова, М.І. Римміра, В. Савенко, К. Сагідева та інших. Разом з тим, багато наукових проблем щодо впливу інноваційних процесів на підвищення інвестиційної привабливості сільського господарства області залишаються невирішеними. Дослідники відзначають, що найважливішою проблемою в розвитку АПК є її слабка матеріально-технічна база, знос техніки та технологічного обладнання. 

В області є всі потенційні можливості для збільшення виробництва продукції даної галузі. По всіх категоріях господарств на 1 січня 2018 року утримувалося - 230,7 тис. голів великої рогатої худоби, в тому числі - 133,6 тис. корів; свиней - 331,1 тис. голів; овець та кіз 26,9 тис. гол; птиці - 6,9 млн. голів.
Аналіз інвестицій в основний капітал свідчить про те, що агро-промисловий комплекс не став ще пріоритетною сферою вкладення капіталу. Вкрай повільно йдуть інноваційні процеси в сільському господарстві. Це пояснюється, по-перше, збереженням стійкої тенденції технологічного відставання підприємств АПК. Відсутність фінансування у агроформувань є стримуючим фактором нових агротехнологій.

Метою дослідження стало проведення аналізу поточного стану сільськогосподарської галузі Хмельниччини і оцінка перспективи інвестиційної привабливості даної галузі, детальний аналіз впливу інноваційних процесів на інвестиційний потенціал сільського господарства, в тому числі і молочного скотарства, підвищення ефективності впливу технічного потенціалу на виробництво кінцевого продукту, на основі системного підходу уявити перехід від окремих завдань моделювання на різних рівнях до системного моделювання в цілому.

Діяльність агроформувань в ринкових умовах без залучення коштів для покриття сезонної потреби в фінансових ресурсах неможлива. Термін «розміщення ресурсів» позначає різні поняття. Категорія «інвестиційні ресурси» в цьому відношенні більш стійка, так як майже завжди усвідомлюється через сутність термінів «вкладення капіталу» або «Вкладення коштів», набір довгострокових активів, які повинні забезпечити ідеальну комбінацію контрольованого ризику і максимально можливої прибутковості.

Тваринництво є важливою галуззю сільського господарства, що дає значну частину його валової продукції. Значення цієї галузі визначається не тільки високою часткою її у виробництві валової продукції, але і великим впливом на економіку сільського господарства, на рівень забезпечення важливими продуктами харчування, створення робочих місць, розвиток соціальної сфери, переробної та харчової промисловості. Найбільш поширеними напрямами спеціалізації тваринницьких господарств в області в даний час залишаються: молочне скотарство, свинарство, птахівництво.
По всіх категоріях господарств реалізовано 95,2 тис. тонн м’яса, вироблено 596,8 тис. тонн молока, 1297,9 млн. штук яєць, 8 тонн вовни.

Основним пріоритетом розвитку галузі тваринництва є збільшення виробництва продукції (молока, м’яса, яєць) до кількості, що забезпечить її споживання на рівні раціональних норм. Це буде здійснюватися за рахунок будівництва, реконструкції великих тваринницьких комплексів і ферм, розвитку кооперативного руху.
Сільськогосподарські підприємства у 2017 році за власні кошти здійснювали будівельні роботи на 7-ми великих об’єктах в тваринництві, а саме: на трьох молочнотоварних фермах: ФГ «Бізон-1» с. Сахнівці Старокостянтинівського району, ФГ «Маїс», с.Масівці, Хмельницького району, ТОВ НВА «Перлина Поділля» с. Гулівці Білогірського району, на чотирьох свинокомплексах: ФГ «Династія», с. Йосипівка Старокостянтинівського району, ПП «Аграрна компанія 2004» с. Свіршківці Чемеровецького району та с. Доброгорща Хмельницького району, ТОВ «Камчатка» (четвертий модуль) с.Теліжинці Ізяславського району.

Введено в експлуатацію свинокомплекс ПП «Аграрна компанія» с.Бубнівка та першу частину молочно-товарної ферми с. Остапківці Городоцького району та ТОВ НВА «Перлина Поділля» с. Гулівці Білогірського району, модульні площадки ангарного типу для відгодівлі свиней ТОВ «Грінлайн-Агрогруп» с. Вербка Ярмолинецького району. Відновлено роботу свинокомплекса ТОВ «Подільський бекон» с. Воронківці Старокостянтинівського району.

Важливою потребою є зміна стратегії ведення тваринництва з наданням першочергового значення розвитку тваринництва в індивідуальному секторі та збереженню чисельності поголів’я ВРХ м’ясних порід, а саме: створення сімейних ферм та підтримка особистих селянських господарств з виробництва та переробки тваринницької продукції; зниження собівартості та трудомісткості виробленої продукції шляхом запровадження прогресивних енерго- і ресурсозберігаючих технологій та оновлення матеріально-технічного оснащення; підвищенні якості та конкурентоспроможності виробленої молочної сировини шляхом запровадження безконтактного доїння та первинної обробки (охолодження); підвищення продуктивності та генетичної якості тварин, в тому числі в особистих господарствах населення, шляхом заміни наявного поголів’я  племінними телиць та нетелей молочного напряму продуктивності; забезпечення отримання здорового маточного поголів’я шляхом запровадження штучного осіменіння високоякісним генетичним матеріалом, що усуне споріднене розведення.

Для активізації інвестиційної діяльності в сільському господарстві вважаємо за доцільне орієнтуватись на основний кластер - зовнішніх інвесторів (підприємства, приватні особи) і перспективний - населення регіону.

Висновки. Для розвитку аграрного конкурентоспроможного виробництва і продовольчого забезпечення продуктами харчування населення Хмельниччини необхідно впроваджувати інноваційний механізм за рахунок збільшення обсягів інвестицій в основний капітал в сільському господарстві, а саме: придбання високопродуктивної техніки, що дозволяє впроваджувати прогресивні ресурсозберігаючі технології; будівництва тваринницьких комплексів; придбання технологічного обладнання та спеціальної техніки; закупівля племінної худоби.

Виділення бюджетних ресурсів слід здійснювати за такими напрямами: субсидії на придбання мінеральних добрив, отрутохімікатів, кормів, виплату відсотків за отриманими з державних ресурсів кредитами; субсидувати кошти на зберігання продукції і транспортні засоби для перевезень, будівництво виробничих приміщень, створення виробничих кооперативів; здійснювати контроль за паритетом цін на промислову і сільськогосподарську продукцію; надавати підтримку внутрішніх цін на сільськогосподарську продукцію; для державної фінансової підтримки і підвищення прибутковості товаровиробників застосовувати цільові (гарантовані) ціни на зерно та інші важливі види сільськогосподарської продукції. Рівень цільових цін повинен гарантувати прибутковість для самофінансування розширеного виробництва товаровиробників. Саме цільова ціна є економічною реальністю, тобто ціною реалізації.

Список використаної літератури:

1. Баутін В.М. Інноваційна діяльність в АПК // Економіка і управління 2005.- №8. - С. 19-25.

2. Бездудний Ф.Ф., Смирнова Г.А., Нечаєва О.Д. Сутність поняття інновація і його классификация // Інновації.- 1998.- №2.-3. - С. 89-73.

3. Бочаров В.В. Інвестиції // Інвестиції в сільському господарстві.- 2010.- №2. - С. 84-89.

4. Гончарова Н. Інноваційна економіка: проблеми і пріоритети // Актуальні проблеми економіки.- 2004.- №8. - С. 130-139.

5. Пьянкова К.В. Перспективи розвитку інвестиційної політики в аграрному секторі економіки // Досягнення науки і техніки АПК.- 2004.- №7. - С. 15-18.

_______________________

Науковий керівник: Волощук Катерина Богданівна, доктор економічних наук, профессор, Подільський державний аграрно-технічний університетдопомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
МОНІТОРИНГ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
26.12.2018 16:50
УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
26.12.2018 16:17
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.425 сек. / Mysql: 706 (0.392 сек.)