:: ECONOMY :: ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТА ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРА :: ECONOMY :: ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТА ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРА
:: ECONOMY :: ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТА ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРА
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 25

Термін подання матеріалів

29 вересня 2020

До початку конференції залишилось днів 82  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТА ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРА

 
17.07.2018 11:26
Автор: Луцик Юлія Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансового забезпечення військ, Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]

Однією з головних умов ефективного та якісного функціонування суб’єкта державного сектору є дотримання встановлених вимог ведення бухгалтерського обліку. Усі господарські операції, які відбуваються, повинні підтверджуватись документально. Нагадаємо всім відоме визначення: бухгалтерський облік – процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.

Документування господарських операцій, їх подвійний запис на рахунках бухгалтерського обліку забезпечує відображення і облік всіх господарських процесів і явищ, що мають місце в діяльності суб’єкта державного сектору. Слід зазначити, що існують випадки коли облікові дані не відповідають дійсності. Є ряд господарських процесів, які не піддаються повсякденній реєстрації і документуванню в момент їх здійснення. Так наприклад: випаровування, всихання, недотримання  умов зберігання, порушення правил експлуатації, факти розкрадання. Основними причинами виникнення розбіжностей можуть бути: природні втрати, пересортиця, нестача, крадіжка, звичайна безгосподарність.  Відповідно наявність таких фактів викривляє результати використання активів та стан зобов’язань, дані системи підсумкових показників, які всебічно характеризують господарську і фінансову діяльність.

Саме, проведення інвентаризації дає можливість отримати точну і актуальну інформацію, без якої такий елемент методу бухгалтерського обліку як баланс втрачає свій сенс, а фінансова звітність вважається недійсною.

Інвентаризація, як один з елементів методу бухгалтерського обліку тісно взаємодіє з оцінкою, калькуляцією, подвійним записом, балансом. Оцінка і калькуляція базуються на документації. В системі елементів методу бухгалтерського обліку інвентаризація має певну самостійність і незалежність. В ієрархічній системі цей елемент як засіб контролю може зайняти будь-яке місце після документації. В свою чергу, в практичному аспекті, інвентаризація впливає на всю систему бухгалтерського обліку. 

Відповідно перевірка даних обліку і фактичних залишків здійснюється за допомогою інвентаризації, яка проводиться з використанням певної сукупності способів і прийомів, які забезпечують її організацію і раціональне проведення. Актуальність досліджуваної теми визначається на сьогодні тим, що завдяки проведенню інвентаризації підтверджується достовірність даних і їх обґрунтованість (законність). Основна мета інвентаризації актив та зобов’язань є – перевірка і документальне підтвердження їх наявності, стану, відповідності критеріям, тобто забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності. 

В ході проведення інвентаризаційного процесу вирішуються наступні питання: виявляється фактична наявність активів та перевіряється повнота відображення зобов’язань, коштів цільового фінансування, витрат майбутніх періодів; встановлюється лишок або нестача активів шляхом зіставлення фактичної їх наявності з даними бухгалтерського обліку; виявляються матеріальні цінності, які частково втратили свою первісну якість та споживчу властивість, застарілі. 

Отримана в ході інвентаризаційного процесу системна інформація – є запорукою та надійним гарантом упевненості у правильності та ефективності організації господарського механізму. Необхідність вільно оперувати інформацією про фактичний стан справ є – першочерговою задачею суб'єкта державного сектору з метою якісного управління і прийняття рішення, що вимагають сучасні умови і методи господарювання. 

Але все ж таки постає питання: яке ж значення інвентаризації в практичній складовій, точніше сказати в управлінській діяльності суб’єкта державного сектору? Належним чином організований бухгалтерський облік дозволяє фіксувати данні і слідкувати за змінами в господарській діяльності суб’єкта державного сектору, своєчасно повідомляти як про позитивні тенденції, так і про негативні явища, на підставі чого приймаються управлінські рішення. Інвентаризація, в свою чергу, спостерігає за процесом обліку і контролює правильність показників фінансової і господарської діяльності на основі яких приймаються управлінські рішення. Зауважимо, що економічно необґрунтовані рішення керівництва можуть задати шкоду або мати невиправні наслідки для діяльності організації. Відповідно за умови своєчасного і якісного проведення інвентаризації – можливо отримати гнучку інформацію для прийняття оптимальних управлінських рішень. 

Список використаних джерел:

1.Бюджетний кодекс.

2.Закон України від 16.07.1999р. №996-ХІV „Про бухгалтерський облік  та фінансову звітність в Україні”.

3. Наказ Міністерства фінансів України від 02.09.2014 року № 879 „Про затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань”.

4.Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: [підручник] / Ф. Ф. Бутинець. – [Вид. 2-ге, доп. І перероб.]. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 640 с.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ЗАПАСАМИ
17.07.2018 17:07
ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
10.07.2018 08:11
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.397 сек. / Mysql: 695 (0.353 сек.)