:: ECONOMY :: ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КООПЕРАТИВНИХ ВІДНОСИН  В АГРОПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ УКРАЇНИ :: ECONOMY :: ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КООПЕРАТИВНИХ ВІДНОСИН  В АГРОПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ УКРАЇНИ
:: ECONOMY :: ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КООПЕРАТИВНИХ ВІДНОСИН  В АГРОПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ УКРАЇНИ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 22

Термін подання матеріалів

29 квітня 2020

До початку конференції залишилось днів 28  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КООПЕРАТИВНИХ ВІДНОСИН В АГРОПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ УКРАЇНИ

 
22.06.2018 15:05
Автор: Коломієць Світлана Анатоліївна, здобувач кафедри маркетингу, підприємництва і організації виробництва, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]

Ефективне агропромислове виробництво є основою задоволення потреб населення країни високоякісними продуктами харчування. Нинішня структура аграрного сектора економіки країни, при якій збільшується концентрація земель агрохолдингів, що спеціалізуються на вирощуванні високорентабельних та монокультур переважно зернової та олійної груп, а виробництвом трудомісткої плодоовочевої та м’ясо-молочної продукції займаються дрібні особисті селянські господарства, фермери та сільськогосподарські кооперативи, є незбалансованою, але перевага надається економічній складовій, яка знаходить своє відображення у такому показнику як рентабельність основних видів продукції [1, с.12]. 

Рівень рентабельності основних видів сільськогосподарської продукції виробничих кооперативів нами наведено в табл.1.

Таблиця 1

Рівень рентабельності основних видів сільськогосподарської продукції виробничих кооперативів  за 2010-2016 роки, (%)
Джерело: складено автором на основі: [2]. 

За даними табл. 1, у 2016 році порівняно з 2010 роком рентабельність картоплі зменшилася на 17,3 відсоткових пункти. Позитивним є зменшення рівня збитковості приросту великої рогатої худоби на 6,2 відсоткових пункти, свиней – на 5,9 відсоткових пункти. За останні роки рентабельність виробництва при вирощуванні продукції рослинництва була стабільною  для зернових культур, насіння соняшнику та цукрових буряків. 

На нашу думку, головною метою агропромислового виробництва є забезпечення безперебійного, динамічного розвитку структури кооперативних відносин, підвищення якості  та конкурентоспроможності   продукції.  Найважливіші невирішені проблеми, які стримують розвиток агропромислового виробництва, є нееквівалентність обміну ресурсами, що входять і виходять із системи агропромислового виробництва та не відпрацьованість взаємодії між взаємопов’язаними і взаємообумовленими структурними елементами агропродовольчої сфери [3, с. 4].  Тому, сьогодні одним із найважливіших механізмів усунення економічних проблем у сільській місцевості є розвиток та підтримка кооперативних відносин, які здатні забезпечити формування стабільно функціонуючого продовольчого ринку, для яких отримання прибутку має абсолютну зверхність над всіма іншими аспектами економічної діяльності.  

Список використаних джерел:

1. Зіновчук В. В. Чи підходить Україні європейська модель сільськогосподарської кооперації? / В. В. Зіновчук // Кооперативні читання: 2014 рік: Мат. Всеукр. наук.-практ. конф. – ЖНАУ, 2014. – С. 9–18.

2. Статистичний  бюлетень  «Основні економічні показники виробництва продукції сільського господарства в сільськогосподарських підприємствах» за 2016 рік / [за редакцією  О. М. Прокопенко] – К.: Державна служба статистики України, 2017. – 48 с.

3. Tomilin О.О. Economic aspects of development of interbranch relations in the agrarian sector: monograph / О. Tomilin, О. Galych, O. Kalinichenko //. – Opole: University of Opole, Poland, 2016. – 171 p.

______________________________

Науковий керівник: Бухало Олена Василівна, кандидат економічних наук, доцент, член-кореспондент академії економічних наук України, Харківський національний аграрний університет ім. В.В ДокучаєвадопомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ КАТЕГОРІЇ РЕГУЛЯТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДЕРЖАВИ
27.06.2018 08:49
ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ НА АВІАПІДПРИЄМСТВАХ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ
26.06.2018 18:51
ТЕОРІЯ КОНКУРЕНЦІЇ І ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА В УКРАЇНІ
26.06.2018 18:42
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМ ПРОЦЕСОМ У ГАЛУЗІ М’ЯСНОГО ПТАХІВНИЦТВА
25.06.2018 22:00
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА
25.06.2018 21:46
АЛГОРИТМ ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
25.06.2018 21:27
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
24.06.2018 15:38
МЕТОДИ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА
22.06.2018 14:55
МЕТОДОЛОГІЯ ЗДІЙСНЕННЯ КОНТАКТІВ ІЗ ПОТЕНЦІЙНИМИ СПОЖИВАЧАМИ
22.06.2018 14:49
ВИКОРИСТАННЯ ІНДИКАТОРНОГО ПІДХОДУ ДО ОЦІНКИ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
21.06.2018 12:23
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.140 сек. / Mysql: 662 (0.103 сек.)