:: ECONOMY :: ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИКЛАДАННІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН :: ECONOMY :: ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИКЛАДАННІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
:: ECONOMY :: ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИКЛАДАННІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 25

Термін подання матеріалів

29 вересня 2020

До початку конференції залишилось днів 7  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИКЛАДАННІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

 
22.05.2018 14:26
Автор: Гузь Марія Юріївна, викладач, Київський технікум електронних приладів
[Секція 9. Економічна наука та освіта]

Одним з основних напрямів розвитку сучасної педагогіки є інформатизація освіти. Новітні інформаційні технології знаходять все більше застосування у викладанні різних дисциплін, в тому числі і фінансово-економічних. Комп’ютеризація освіти – це реальність сьогодення. 

До основних мотивів використання інформаційних технологій у викладанні фінансово-економічних дисциплін можна віднести наступні:

І. ХХІ століття – це епоха інформатизації. В Україні реалізується Національна програма інформатизації, відповідно до якої інформатизація – це сукупність взаємопов'язаних організаційних, правових, політичних, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, що спрямовані на створення умов для задоволення інформаційних потреб громадян та суспільства на основі створення, розвитку і використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, які побудовані на основі застосування сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки [1]. А в умовах розвитку інформаційного суспільства освітній процес із стандартизації та наслідування перетворюється в індивідуалізацію та диференціювання. 

ІІ. Стан сучасної української економіки вимагає від викладачів фінансово-економічних дисциплін швидкої реакції на зміни економічного середовища. Вони мають здійснювати моніторинг податкового законодавства, відстежувати нові літературні джерела, своєчасно отримувати інформацію про обсяги та динаміку основних економічних показників:

- абсолютних: кількість зайнятого населення, розмір мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, обсяг дефіциту державного бюджету, розмір зовнішнього та внутрішнього боргу України тощо;

- відносних: ВВП на душу населення, темп інфляції, рівень безробіття, середня продуктивність і т.д.

Використання мережі Інтернет, в якій на офіційних сайтах Міністерства фінансів України, Національного банку України, Державної фіскальної служби України та інших органів фінансового регулювання оприлюднюється необхідна інформація, дозволяє не допускати використання застарілої інформації в процесі викладання, значно прискорює оновлення робочої документації (конспект лекцій, завдання для виконання практичних робіт, тестові завдання).

ІІІ. В теперішніх умовах освіти необхідно враховувати інтереси студентів, які активно використовують інформаційні технології. Сучасні студенти надають перевагу електронних носіям інформації, а не паперовим, тому викладачу в Методичних рекомендаціях до самостійного вивчення дисциплін до переліку інформаційних джерел необхідно включати посилання на інформаційні Інтернет-ресурси. Наприклад, до блоку нормативно-правового забезпечення доцільно включити офіційний портал Верховної ради України http://rada.gov.ua/, Урядовий портал https://www.kmu.gov.ua, офіційний сайт Національного банку України https://bank.gov.ua/. 

Нові можливості застосування інформаційних технологій у викладанні дисциплін економічного спрямування можна представити наступним чином:

1. Розробка електронного конспекту лекцій з текстовими гіперпосиланнями в темах і переліку літератури. 

2. Використання програми PowerPoint для мультимедійних презентацій як лекційних матеріалів, так і практичних та ситуаційних завдань. 

3. Застосування методу електронного тестування для визначення проміжного результату засвоєння предмету. Для реалізації такого тестування доцільно використовувати систему Тесторіум, оскільки і студенти, і викладачі можуть користуватись нею безкоштовно, вона не потребує завантаження та конфігурування, в цій системі можна розмістити необмежену кількість тестів. 

4. Розміщення всіх методичних матеріалів з дисципліни на віртуальній інтерактивній дошці, яка дає можливість об’єднати текст, зображення, аудіо- та відеоматеріал на одному майданчику, не потребує встановлення спеціального програмного забезпечення, лише необхідне підключення до мережі Інтернет [2]. Найбільш зручним вважаємо сервіс Padlet, основними перевагами якого є доступність (безкоштовний, не потребує реєстрації), легкий у використанні (не потребує спеціальних знань), мобільність (працює на всіх пристроях: смартфонах, планшетах, ноутбуках тощо), а також узгодженість з іншими Web-сервісами.

Запропонований комплекс електронних матеріалів зробить вивчення будь-якої фінансово-економічної дисципліни більш інтенсивним та цікавим для студентів, дозволить розширити їх творчій потенціал, суттєво підвищити ефективність засвоєння матеріалу, вийти за рамки традиційної моделі вивчення предмету. 
Список використаних джерел:

1. Закон України «Про Національну програму інформатизації» [електронний ресурс]// Верховна Рада України: [офіційний веб портал]. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/74/98-вр (дата звернення 18.05.2018). - Назва з екрана.

2. Хміль Н., Кисельова О. Формування у майбутніх учителів навичок використання інтерактивних дошок в освітньому процесі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://phm.kspu.kr.ua/ojs/index.php/NZ-PMFMTO/article/view/543/519 допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ ФАХІВЦЯ З ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК»
24.05.2018 13:02
КВАНТОВАЯ ЭКОНОМИКА
14.05.2018 11:51
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.290 сек. / Mysql: 706 (0.249 сек.)