:: ECONOMY :: НАЙБІЛЬШ ВДАЛІ РЕОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ АТ :: ECONOMY :: НАЙБІЛЬШ ВДАЛІ РЕОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ АТ
:: ECONOMY :: НАЙБІЛЬШ ВДАЛІ РЕОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ АТ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 27

Термін подання матеріалів

26 листопада 2020

До початку конференції залишилось днів 0  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

НАЙБІЛЬШ ВДАЛІ РЕОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ АТ

 
27.04.2018 12:00
Автор: Довгопола Анастасія Дмитрівна, студентка, Університет митної справи та фінансів; Новікова Олександра Іванівна, студентка, Університет митної справи та фінансів
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]

Останніми роками акціонерна форма господарювання набуває все динамічніший розвиток в нашій державі. Зростання кількості акціонерів, необхідність захисту їх інтересів потребують від науковців підвищеної уваги щодо дослідження питань діяльності вітчизняного ринку акціонерних товариств, оцінки стану та динаміки ефективності їх фінансово-господарської діяльності, доцільності та ефективності проведення емісійної та дивідендної політики, а також системи управління прибутком та акціонерним капіталом, здійснення фінансових операцій із цінними паперами на фондовому ринку тощо.

Незважаючи на відсутність визначення поняття «реорганізація», воно є достатньо розробленим на теоретичному рівні. У вітчизняній літературі під реорганізацією найчастіше розуміється припинення юридичної особи з переходом прав і обов’язків у порядку правонаступництва [2].

В сучасних умовах акціонерна форма підприємництва виступає могутнім засобом побудови господарської системи, що базується на недержавних формах суспільної відповідальності. При цьому широке освоєння акціонерних форм сприяє затвердженню дійсно справедливого характеру привласнення засобів і результатів виробництва, а саме долається відчуженість від власності безпосередніх працівників підприємств. Відповідно, акціонерне товариство виконує особливу функцію в економіці країни, змістова сутність якої зводиться до оновлення економічної системи, створення інноваційного середовища, що спричиняє руйнацію традиційних структур і відкриття шляху до перетворень, і зрештою стає тією силою, що прискорює рух економіки по шляху ефективності, раціоналізації і постійного оновлення [1, c. 112-117].

З акціонерного товариства може виділитися лише акціонерне товариство. Наглядова рада акціонерного товариства, з якого здійснюється виділ, виносить на затвердження загальних зборів акціонерів питання про виділ, порядок і умови виділу, створення нового товариства (товариств), конвертацію частини акцій товариства, з якого здійснюється виділ, в акції створюваного товариства (розподіл акцій створюваного товариства серед акціонерів товариства, з якого здійснюється виділ, та/або придбання акцій створюваного товариства самим товариством, з якого здійснюється виділ) і порядок такої конвертації (розподілу та/або придбання), затвердження розподільного балансу [5, c. 18-22].

На нашу думку, доцільно розглянути структурну динаміку зміни кількості та форм власності акціонерних товариств для ідентифікації причин їх змін. на рис. 1 наведено динаміку АТ в Україні за 2013–2016 рр. у цілому та за їх типами.

Рис. 1 - Динаміка акціонерних товариств в Україні за 2013–2016 рр. [3]

На основі даних рис. 1 можна визначити, що акціонерні товариства в Україні включають публічні акціонерні товариства (далі – ПАТ), приватні акціонерні товариства (далі – ПрАТ) та товариства, що змінюють форму власності. з 2013 по 2016 р. загальна кількість АТ зменшилася на 9 646 од. (38,72%), з 24 912 до 15 266 за рахунок зменшення ПАТ на 364 од. (11%), ПрАТ на 515 од. (10,63%) та товариств, що змінюють свою форму власності (з ВАТ та ЗАТ) на 8 737 од. (47%) [3].

Прикладом успішного проведення реорганізації українських АТ є ЗАТ «Нова Рекордс», ТОВ «Київ Євростар», корпорацію «Індустріальний Союз Донбасу», в яку увійшли ВАТ «Алчевський металургійний комбінат», ВАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Дзержинського», ВАТ «Дніпропетровський трубний завод». 

Найчастіше це реорганізація в товариства з обмеженою відповідальністю, що підтверджується статистикою. загальна кількість товариств з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ) збільшилася на 6 372 од. за період 2013–2015 рр. Даний перехід пояснюється перевагами ТОВ над АТ, до яких можна віднести мінімальний розмір СК: АТ – 1 250 мінімальних заробітних плат, тоді як розмір статутного капіталу ТОВ не обмежуються.

Прикладом вдалої реорганізації АТ є ПАТ «Київстар», акціонери компанії "Київстар" прийняли рішення про зменшення статутного капіталу компанії на 26,19%, або на 232,356 млн. гривень до 654,763 млн. гривень.

Рішення про зменшення статутного капіталу "Київстару" шляхом анулювання простих іменних акцій, що належать АТ "Київстар", в кількості 4 647,127 тисяч штук, номінальною вартістю 50 гривень на загальну суму 232 356,35 тисяч гривень прийнято 6 листопада 2015 року у зв'язку з вимогами Закону "Про акціонерні товариства" щодо анулювання викуплених "Київстаром" власних акцій.

"Київстар" став власником власних акцій в кількості 4 647,127 тисяч штук в результаті здійснення реорганізації ЗАТ "Київстар GSM" (колишня назва АТ "Київстар") шляхом приєднання товариства з обмеженою відповідальністю "Сторм" до ЗАТ "Київстар GSM" в жовтні 2010 року [4].

2016 рік оператор мобільного зв’язку компанія "Київстар" закінчила з прибутком до вирахування податків, відсотків і амортизації (EBITDA) 5,526 млрд. гривень, скоротивши чистий операційний дохід у порівнянні з 2015 роком на 4,97%, або на 0,64 млрд. гривень до 12,231 млрд. гривень [4].

Таким чином, на сьогоднішній день в умовах соціально-економічних потрясінь актуальним є пошук шляхів вдосконалення корпоративної форми господарювання, адже акціонерні товариства займають важливу роль в економіці кожної держави. До таких напрямів можемо віднести: удосконалення чинної нормативно-правової бази щодо діяльності акціонерних товариств, запобігання монополізації на ринку та створення чесних та відкритих умов для розвитку добросовісної конкуренції, покращення інвестиційного клімату в державі та розвиток інвестиційної інфраструктури, вдосконалення механізмів корпоративного управління, захисту прав акціонерів, забезпечення прав інвесторів-власників акцій.

Список використаних джерел:

1. Білик О. А. Акціонерні товариства: сутність, становлення та проблеми розвитку / О. А. Білик // Формування ринкових відносин в Україні. – 2014. – № 8. – С. 112–117. 2. Клементьєва О.Ю. Становлення акціонерних товариств як найбільш розвинутої форми підприємницької діяльності та їх розвиток в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2015/120.pdf. 3. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua. 4. Офіційний сайт ПАТ «Київстар» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kyivstar.ua. 5. Петруня Ю. Є. Формування та відтворення акціонерного капіталу: механізми управління та суперечності / Ю.Є. Петруня // Академічний огляд. – 2015. – № 1. – С. 18–22.


__________________

Науковий керівник: Туболець Ірина Іванівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів суб’єктів господарювання та страхування, Університет митної справи та фінансів


допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
НАПРЯМИ РОЗВИТКУ Ф’ЮЧЕРСНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ
28.04.2018 11:33
КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА ЯК НЕОБХІДНІСТЬ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
28.04.2018 11:18
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЯВЛЕННЯ ТА ОЦІНКИ РІВНЯ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ ПОТОКАМИ
20.04.2018 12:09
УПРАВЛІННЯ РИНКОМ МОЛОКОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ НА ЗАСАДАХ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА
16.04.2018 12:35
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.198 сек. / Mysql: 728 (0.168 сек.)