:: ECONOMY :: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ МОРСЬКИХ КОНТЕЙНЕРНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ (НА ПРИКЛАДІ МОРСЬКОГО ТОРГОВЕЛЬНОГО ПОРТУ «ЧОРНОМОРСЬК») :: ECONOMY :: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ МОРСЬКИХ КОНТЕЙНЕРНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ (НА ПРИКЛАДІ МОРСЬКОГО ТОРГОВЕЛЬНОГО ПОРТУ «ЧОРНОМОРСЬК»)
:: ECONOMY :: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ МОРСЬКИХ КОНТЕЙНЕРНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ (НА ПРИКЛАДІ МОРСЬКОГО ТОРГОВЕЛЬНОГО ПОРТУ «ЧОРНОМОРСЬК»)
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 30

Термін подання матеріалів

28 квітня 2021

До початку конференції залишилось днів 9  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ МОРСЬКИХ КОНТЕЙНЕРНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ (НА ПРИКЛАДІ МОРСЬКОГО ТОРГОВЕЛЬНОГО ПОРТУ «ЧОРНОМОРСЬК»)

 
24.10.2017 21:13
Автор: Казак Марина Костянтинівна, магістр, Одеський Національний Економічний Університет
[Секція 8. Світова економіка та міжнародні відносини;]

Контейнерні перевезення – один з найважливіших резервів підвищення продуктивності та зниження собівартості перевезення вантажів. Перевагами контейнерних перевезень є зниження витрат на тару та упаковку, підвищення продуктивності та покращення умов праці, прискорення доставки вантажів та підвищення якості перевізного процесу. [3, с. 103]

Не дивлячись на те, що Чорноморський регіон є лише малою частиною світового ринку контейнерних перевезень, внесок в його роботу українських контейнерних терміналів важко переоцінити. Так у 2016 році Україна залишилася однією з провідних країн Чорноморського басейну за контейнерообігом – 24,6% від загального контейнерообігу країн Чорноморського регіону [4]. Також значну частку в контейнерний обіг України вносить Морський торговельний порт «Чорноморськ».

Морський торговельний порт «Чорноморськ» - сучасний міжнародний високомеханізований універсальний транспортний вузол, що спеціалізується на перевантаженні генеральних, наливних, насипних і навалювальних вантажів. Порт займає ключове положення на стику головних транспортних шляхів між Європою і Азією, Північчю і Півднем, Центральною і Східною Європою, промислово розвиненими районами України, Росії, Казахстану та морськими комунікаціями, що ведуть через Середземне море в Атлантику та Індійський океан. Через порт здійснюються міжнародні зв'язки України майже зі 100 країнами світу. [7]

Обсяги перевантаження контейнерів суттєво зменшились з 540 тис. ТЕU у 2010р. до 196 тис. TEU у 2016 році. Протягом останніх років застаріла адміністративна система управління підприємством призвела до: зменшення обсягів вантажів, що переробляються силами та засобами порту; відсутності сучасних проектів реконструкції та нового будівництва портових виробничих потужностей; програм залучення новітніх технологій, придбання ефективного обладнання. [6]

Протягом 2014-2016 років обсяги перевезень контейнерів як по всьому світу, так і в Чорноморському регіоні зростали дуже повільно через рецесію європейської економіки, викликаний цим спад попиту на споживчі товари, сировину. Зменшення обсягів переробки контейнерних вантажів в Чорноморському регіоні значним чином торкнулося і України. Додатковим фактором, що викликав спад перевезень в Україні та Російській Федерації стала війна на Донбасі та європейські санкції проти РФ. Військові дії на сході України дестабілізують економічну ситуацію та призводять до переорієнтації вантажопотоків на альтернативні чорноморські порти – до Румунії та Російської Федерації. Не додає оптимізму і тарифна політика українських морських портів – кількість портових зборів є рекордною для всього світу – 13, в той час як у більшості країн їх кількість не перевищує 8. Звертає на себе увагу і розмір цих зборів – вони перевищують середньосвітові у 2,3 рази. [3, с. 101]

Зменшення обсягів переробки контейнерів пояснюється також девальвацією національної валюти та зменшенням купівельної спроможності населення, що значно зменшило обсяги імпорту [5]. Таким чином,  дані фактори світової та європейської кон’юнктури негативно вплинули і на обсяг контейнерних перевезень у Морського торговельного порту «Чорноморськ».

Висновки. Проведений аналіз перспектив розвитку міжнародних морських контейнерних перевезень дозволяє дійти висновку, що: сучасні універсальні контейнери є дуже зручними засобом для перевезення усіх видів вантажів; перевагами контейнерних перевезень є низька собівартість, оперативність та своєчасність доставки вантажів; Україна є однією з провідних країн Чорноморського басейну за контейнерообігом; обсяги контейнерного вантажообігу порту за останні п’ять років зменшились до 196 тис. TEU на рік; причинами зменшення контейнерного вантажообігу в Україні стали: рецесія європейської економіки, війна на Донбасі, анексія АР; девальвація національної валюти та зменшенням купівельної спроможності населення; не ефективна тарифна політика українських морських портів; низький рівень конкурентоспроможності портів України на світовому ринку[6]. 

Перспективами подальших досліджень є розробка напрямків збереження існуючих та відновлення втрачених позиції України на ринку контейнерних перевезень, шляхом: удосконалення нормативно-правової бази в частині тарифної політики, залучення інвестицій в галузь для приведення інфраструктури портів у відповідність із сучасними вимогами, впровадженням сучасних логістичних методів та всебічної інформаційної підтримки відправника в режимі реального часу. Головними питаннями, що потребує вирішення вже зараз, для приведення виробничих потужностей порту у відповідність з потребами світового ринку морських перевезень, є збільшення глибин на підхідному каналі та біля причалів порту у відповідності до вантажопідйомності та розміру сучасних суден.

Список використаних джерел:

1. Ільченко С.В. Конкурентоспроможність та сталий розвиток морегосподарського комплексу України: наук. моногр. / С.В. Ільченко, Т.Г. Камчатная, Ін-т пробл. ринку та екон. дослідж. - НАН України, 2014. - 427 c. 

2. Нікулін С.Г. Світові тенденції розвитку морських портів / С.Г. Нікулін // Економіка: реалії часу. – 2015. – № 4 (20). – С. 148-154.

3. Окороков А. М.  Аналіз перспектив розвитку ринку контейнерних перевезень в Україні / А. М. Окороков  – Вип. 10. – 2015. – С. 98-104.

4. В мире простаивает все больше контейнеровозов различной вместимости [Электронный ресурс] – Режим доступу: http://ati.su/Media/News.aspx? HeadingID=13&ID=68162.

5. Объемы перевалки контейнеров уменьшились [Электронный ресурс] – Режим доступу: http://portsukraine.com/node/4182.

6. Українські державні підприємства: Можливості приватизації Липень 2015. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://reforms.in.ua/sites/default/files/upload/docs/ukr_ukraine_privatization_opportunities.pdf.

7. Офіційний сайт Морського торговельного порту «Чорноморськ». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ilport.com.ua.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
СВІТОВА ЕКОНОМІКА: МІСЦЕ І ПРОБЛЕМИ КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ
29.10.2017 18:42
УКРАЇНА НА СВІТОВОМУ РИНКУ ІНЖИНІРИНГОВИХ ПОСЛУГ
29.10.2017 18:25
ЗНАЧЕННЯ І РОЛЬ ТЕНДЕРІВ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ ІНЖИНІРИНГОВИХ ПОСЛУГ
27.10.2017 17:49
ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ СТРАТЕГІЙ ВИХОДУ НА ЗОВНІШНІЙ РИНОК МАЛИМИ ТА СЕРЕДНІМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ
26.10.2017 22:38
СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ СВІТОВОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ
26.10.2017 21:58
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ПОСЛУГАМИ В ОДЕСЬКОМУ РЕГІОНІ
20.10.2017 19:17
ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ
20.10.2017 19:06
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.630 сек. / Mysql: 763 (0.575 сек.)