:: ECONOMY :: ЗНАЧЕННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЯ АУДИТУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ :: ECONOMY :: ЗНАЧЕННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЯ АУДИТУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
:: ECONOMY :: ЗНАЧЕННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЯ АУДИТУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 25

Термін подання матеріалів

29 вересня 2020

До початку конференції залишилось днів 49  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ЗНАЧЕННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЯ АУДИТУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

 
18.05.2017 17:30
Автор: Ніколайчук Надія Павлівна, студентка, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ; Августова Олена Олександрівна, кандидат економічних наук, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]

В сучасних умовах, вдосконалення рівня корпоративного управління є одним з найважливіших факторів розвитку вітчизняної економіки, оскільки більша частина підприємств перебуває у кризовому стані внаслідок недостатнього обсягу надходжень інвестиційних ресурсів. 

Фундаментальні питання методології і теорії аудиту знайшли відображення в роботах таких зарубіжних та вітчизняних вчених як Р. Адамса, Андерсона, Е. Аренса і Дж. Лоббека, Р. Доджа, Д. Кармайкла, Д. Колдуелл, Р. Монтгомері, Б. Нідлзата, Ф. Бутинець, Н. Дорош, М. Кужельного, О. Петрик, Н. Проскуріна, І. Пилипенко, О. Редько, В. Рудницького, К. Сурніноїта інших.

В наукових роботах як зарубіжних, так і вітчизняних вчених досліджується аудит загалом, його зміст, функції, методології застосування тощо, але, на жаль, питанню корпоративного аудиту приділяється дуже мало уваги, тому його дослідження та вивчення є необхідним.

Належний режим корпоративного управління сприяє ефективному використанню корпорацією свого капіталу, підзвітності органів її управління як самій компанії, так і її акціонерам. Це в свою чергу сприяє підвищенню конкурентоспроможності та економічної ефективності, прозорості фінансових та інших операцій, підтриманні балансу інтересів всіх учасників корпоративних відносин.

Корпоративне управління – це по-перше, система звітності перед акціонерами, а по-друге, спосіб управління підприємством. Тому підвищення рівня корпоративного управління є одним із ключових елементів підвищення ефективності підприємства [1, с. 233].

Для того щоб акціонери та інвестори мали можливість оцінити стан корпоративного управління на підприємстві, їм необхідно ознайомитись з висновками та думкою аудитора не лише щодо фінансового стану підприємства, а й щодо стану системи корпоративного управління.

Основніскладові практики корпоративного управління, щопідлягають аудиту включатають:

- перевіркудотриманнязаконних прав та інтересівакціонерів у відповідності до вимогчинногозаконодавства, статуту та іншихвнутрішніхдокументівкомпанії;

- структуру акціонерногокапіталу;

- роботу органівуправління та контролю;

- розкриттякомпанієюінформації про своюдіяльність та забезпеченняїїдостовірності;

- дотриманняінтересівзацікавленихсторін та інших [2].

На нашу думку, для достовірної та всеохоплюючоїоцінки стану підприємства,технологіяпроведення аудиту корпоративного управління повиннавключатив себе наступне:

- отриманняінформації про вихідний стан корпоративногоуправління на основірозгорнутоїспеціальноїанкети;

- індивідуальніінтерв'ю з членами керівництвакомпанії (члени правління, ради директорів), великими акціонерами (їхпредставниками) з метою розуміння і уточненнястратегічнихможливостей, інтересів, цілей і альтернатив компанії, їхвзаємозв'язку з системою корпоративного управління ;

- аналізвнутрішніхдокументівкомпанії, щорегулюютьвсікомпонентикорпоративногоуправління;

- порівняльнийаналіз стану корпоративного управління в порівнянних (з точки зорурозмірів і стратегіїбізнесу) зарубіжних і українськихкомпаніях;

- виробленнярекомендаційкомплексного плану поетапногополіпшення практики корпоративного управління на основістратегіїрозвиткубізнесукомпанії.

Отже, аудит корпоративного управлінняявляє собою комплекснуоцінкуіснуючої в компанії практики корпоративного управління, встановленняїїсильних та слабкихсторін у відповідності до стратегічнихцілейкомпанії, а такожвключає в себе підготовкурекомендацій з формування та реалізації комплексного плану заходів по вдосконаленнюсистеми корпоративного управліннякомпанії та їїосновнихкомпонентів.

Список використаних джерел:

1. Рубітель О. Ю. Аудит корпоративного управління: теоретичні та практичніпідходи / О. Ю. Рубітель. // ВісникиЧернігівськогоНаціональногоТехнологічногоУніверситету. – 2013. – №3. – С. 232–236.

2. Ліщинський М. Сутність та роль аудиту корпоративногоуправління в системіуправліннякомпанією [Електронний ресурс] / М. Ліщинський // Науковий клуб "SOPHUS". – 2014. – Режим доступу до ресурсу: http://sophus.at.ua/publ/2014_05_22_23_kampodilsk/sekcija_5_2014_05_22_23/sutnist_ta_rol_ auditu_korporativnogo_upravlinnja_v_sistemi_upravlinnja_kompanieju/63-1-0-995.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА РИНКУ МОЛОКА УКРАЇНИ
31.05.2017 13:41
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ
29.05.2017 13:02
НЕОБХІДНІСТЬ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА
25.05.2017 12:17
ДИНАМІКА ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ЧОЛОВІКІВ ТА ЖІНОК В УКРАЇНІ
25.05.2017 11:19
МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНСЬКІЙ ПРАКТИЦІ
22.05.2017 11:42
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.186 сек. / Mysql: 706 (0.153 сек.)