:: ECONOMY :: ОСОБЛИВОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ЇЇ РОЗВИТКУ :: ECONOMY :: ОСОБЛИВОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ЇЇ РОЗВИТКУ
:: ECONOMY :: ОСОБЛИВОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ЇЇ РОЗВИТКУ
 
   
       

Світ наукових досліджень. Випуск 10

Термін подання матеріалів

23 червня 2022

До початку конференції залишилось днів 0  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ОСОБЛИВОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ЇЇ РОЗВИТКУ

 
03.04.2017 14:02
Автор: Конюховська Наталія Володимирівна, студентка ФК-31, Національний університет «Львівська політехніка»; Фурдичко Любов Євгенівна, кандидат економічних наук, доцент, Національний університет «Львівська політехніка»
[Секція 6. Податкова система. Бюджетна система. Правові відносини в економічній системі;]

Бюджетна політика визначається як система законодавчо встановлених та науково обґрунтованих  засад та заходів для покращення взаємовідносин між ланками бюджетів різних рівнів, а зокрема –  зведеного. Процес розроблення бюджетної політики повинен оптимально поєднувати бюджетні параметри, враховуючи пріоритети бюджету, розвиток бюджетної сфери загалом та необхідність високої ефективності виконання функцій держави, що є актуальним для бюджетної системи України в сучасному в сучасному періоді розвитку України.

В процесі розвитку бюджетної системи, сформувалися певні суперечності та невизначеності, які вимагають цілісної перебудови бюджетної політики, переорієнтації на вирішення проблем економічного та соціального характеру,  а також забезпечення активного розвитку сучасної моделі економіки України. Важливо зазначити, що одним із завдань держави є забезпечення ефективного функціонування усієї системи ринкової економіки в цілому. Саме тому державний бюджет повинен розглядатися як забезпечення макроекономічного збалансування та економічного зростання та як стратегічний план фінансового розвитку суспільства, а не лише як план доходів та видатків [2].

Ефективність бюджетної політики слід оцінювати за ступенем виконання нею належних функцій: розподільчої, що забезпечує акумуляцію грошових коштів та використання їх для потреб держави та контрольної, яка відповідає за аналіз всіх державних соціально-економічних процесів. З огляду на це, ефективність бюджетної політики на сьогодні розглядається, по перше, з точки зору виконання державного бюджету, по друге - з точки зору впливу на соціально-економічну ситуацію в країні, основні показники якого відображені у табл. 1 [3].

Таблиця 1

Основні показники економічного розвитку України за 2011-2015 роки* 
*дані взяті із офіційного сайту Державної служби статистики України [4]

**найвища ціна зафіксована у році

Як бачимо із таблиці 1, станом на 2015 рік є зафіксовані негативна тенденція розвитку економіки. За останні 2 роки спостерігається значне зниження ВВП: на 31,3% у 2015 році, порівняно з 2014 роком [4]. Варто зауважити, що в гривневому еквіваленті спостерігається безперервне зростання обсягу ВВП з 2010 року, проте у, такому випадку, слід враховувати значний рівень інфляції, що мав місце у 2014 та 2015 роках та становив 24,9% та 43,3% відповідно [4].

Підвищення підприємницької активності сприяло росту ВВП у 2011-2013 роках, що в свою чергу забезпечило зниження рівня безробітного населення з 8,7% до 7,8%. Проте, високий рівень інфляції спричинив зниження рівня реального ВВП у 2014 та 2015 роках, що призвело до падіння рівня зайнятості і відповідно підвищення рівня безробіття до 9,5% у 2015 році [4]. 

Виконання державного бюджету за видатками за останні 5 років здійснювалося на основі принципів програмно-цільового методу та було спрямовано на реалізацію бюджетної політики. За останні роки динаміка недовиконання (дефіциту) мала тенденцію до зростання до 2014 року, проте вже 2015 році недовиконання бюджету різко скоротилося. Згідно із даними Міністерства фінансів дефіцит державного бюджету України 2011 – 2015 років скоротився і становить 2,3% від ВВП, порівняно із 4,9% у 2014 році [1]. Така тенденція спричинена великими інфляційними змінами, тобто значне зростання обсягів ВВП у гривневому еквіваленті призвело до зменшення частки дефіциту Державного бюджету. 

Пожвавлення виробництва, покращення ситуації на ринку праці та виконання всіх запланованих соціальних видатків бюджету у 2011-2013рр сприяло реальному зростанню доходів населення. Але падіння рівня ВВП, спричинене складною політично-економічною ситуацією в країні, високий рівень інфляції спричинило падіння реальної заробітної плати на 20,2 % у 2015 році, порівняно із 2014р. Варто нагадати що  у такій ситуації одночасно збільшився рівень безробіття у 2015 році [4].

Слід зазначити, що ефективність бюджетної політики характеризується низкою показників, таких як: динаміка ВВП і обсягу виробництва, рівень цін, динаміка валютного курсу, рівень зайнятості. На жаль поліпшення цих показників в останні роки не є характерним для України, що говорить про неефективну бюджетну політику уряду.

Можна сказати, що для підвищення ефективності бюджетної політики необхідно проводити бюджетні реформи, які б передбачали реалізацію основних завдань соціальних та економічних перетворень у довгостроковій та середньостроковій перспективі. Бюджет повинен забезпечувати підвищення конкурентоспроможності економіки та зміцнення соціальної та політичної стабільності в країні. Саме тому бюджет повинен бути основним інструментом економічної політики.  

 

Список використаних джерел:

1. Звіт про виконання Державного бюджету за 2015 рік [Електронний ресурс]/ Офіційний сайт Міністерства  фінансів України.  – Режим доступу до ресурсу: http://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/%D0%92%D0%B8%

D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%94%D0%91%D0%A3%202015_

%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%2023%20%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F.pdf

2. Короленко Р. В. заходи підвищення ефективності бюджетної стратегії в Україні [Електронний ресурс] / Р. В. Короленко, В. С. Швець // Економіка. Управління. Інновації.. – 2014. – Режим доступу до ресурсу:  http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&-P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/eui_2014_1_55.pdf

3. Літовкіна Т. В. Ефективність бюджетної політики та її вплив на формування державного бюджету [Електронний ресурс] / Т. В. Літовкіна // Економічний вісник: збірник наукових праць. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/handle/6789/2332. 

4. Офіційний сайт Державної служби статистики України// Режим доступу до ресурсу: http://www.ukrstat.gov.ua.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ СПРАВЛЯННЯ МІСЦЕВИХ ЗБОРІВ В УКРАЇНІ
29.04.2017 12:58
ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
26.04.2017 20:06
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ УКРАЇНИ З УРАХУВАННЯМ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ
24.04.2017 10:07
© 2010-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.245 сек. / Mysql: 841 (0.212 сек.)