:: ECONOMY :: ЗАХОДИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОКОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ :: ECONOMY :: ЗАХОДИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОКОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ
:: ECONOMY :: ЗАХОДИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОКОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 16

Термін подання матеріалів

26 вересня 2019

До початку конференції залишилось днів 8  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ЗАХОДИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОКОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ

 
16.03.2017 15:00
Автор: Тясмін Анна Вікторівна, магістрантка Київського національного університету технологій та дизайну
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]

Сучасний ринок молокопереробних продуктів в Україні динамічно розвивається та є високо конкурентним сектором, відкритим для виробництва нової продукції. 

Забезпечення конкурентоспроможності сучасних підприємств сьогодні в значній мірі залежить від показників продуктивності праці та ефективності господарської діяльності. Це обумовлено тим, що  зростання продуктивності праці, впровадження інновацій, управління якістю, якісна оцінка конкурентної ситуації на ринку є запорукою підвищення конкурентоспроможності продукції підприємств.

Конкурентоспроможність підприємства можна охарактеризувати як можливість тривалий час відстоювати власні домінуючі позиції в галузі завдяки наявності ефективної стратегії або як здатність діяти в довгостроковому періоді на ринку та одержувати при цьому прибуток, достатній для подальшого вдосконалення виробництва і підтримки якості продукції на високому рівні.

Дослідження конкурентоспроможності вітчизняних молокопереробних підприємств дало можливість виявити її залежність від наступних факторів: науково-технічної, інноваційної, інвестиційної політики підприємства, ступеня впровадження сучасних технологій виробництва, ефективних управлінських заходів, розробки перспективних напрямків підвищення рівня використання потенціалу в технологічній, інформаційній, інноваційній сферах функціонування підприємства, а також від державної підтримки розвитку молокопереробної галузі. 

Підвищення конкурентоспроможності молокопереробних підприємств є важливим завданням системи менеджменту на всіх рівнях управління молокопереробної галузі, оскільки забезпечує зростання ефективності її функціонування, що потребує постійного моніторингу та розробки заходів з посилення конкурентних позицій підприємств на ринку.

Основними заходами щодо підвищення конкурентоспроможності молокопереробних підприємств є:

- запровадження прогресивних технологій з глибокої переробки молочних відходів;

- використання високопродуктивних технологічних ліній з виробництва молочної продукції та ресурсозберігаючих технологій, що забезпечують раціональне використання сировини;

- залучення додаткових інвестицій в розвиток молокопереробного виробництва з метою підвищення рівня продуктивності використання технологічного обладнання і якості молочної продукції;

- запровадження в практику економічної роботи сучасних методів фінансового планування та аналізу, а також інструментів управління витратами з метою їх оптимізації;

- постійне підвищення кваліфікації працівників молокопереробної галузі.

Список використаних джерел:

1. Вольська О.М. Управління ефективністю молокопереробних підприємств / О.М. Вольська // Вісник ОНУ ім. І.І.Мечникова – 2014. – Т.19, Вип. 2/3 – С. 51-53.

2. Павлова В. А. Конкурентоспроможність підприємства: оцінка та стратегія забезпечення: [монографія] / В. А. Павлова. – Д.: ДУЕП, 2006. – 276 с.

3. Смолін І. В. Конкурентоспроможністьпідприємства: навч. посіб. / І. В. Смолін. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. – 204 с.

__________________________

Науковий керівник: Куклін Олег Володимирович, професор, д.е.н., Київськийо національний університет технологій та дизайну
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ВПЛИВ ФЕНОМЕНУ ПОКАЗНОГО СПОЖИВАННЯ НА УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО
21.03.2017 14:14
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
20.03.2017 13:51
ВАЖЛИВІСТЬ ПОКАЗНИКІВ КОРПОРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКІ Є НЕОБХІДНИМИ ПРИ ОЦІНЦІ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
20.03.2017 13:12
NEURAL NETWORKS: A COMPARATIVE STUDYUSING FLEXIBLE NONLINEAR ECONOMETRIC MODELS
17.03.2017 12:46
ЕКОНОМІЧНА СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
17.03.2017 12:38
НЕОБХІДНІСТЬ ЗАПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
17.03.2017 12:34
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА І ПРОДУКЦІЇ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ
17.03.2017 11:46
АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
15.03.2017 18:54
ІННОВАЦІЇ ЯК ОСНОВА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ЕКОНОМІКИ
15.03.2017 13:25
ФОРМУВАННЯ РИНКУ УКРАЇНСЬКОГО БІОПАЛИВА: ПЕРЕДУМОВИ, ПЕРСПЕКТИВИ, СТРАТЕГІЯ
15.03.2017 13:08
© 2010-2019 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.135 сек. / Mysql: 605 (0.102 сек.)