:: ECONOMY :: ЗАХОДИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОКОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ :: ECONOMY :: ЗАХОДИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОКОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ
:: ECONOMY :: ЗАХОДИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОКОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 21

Термін подання матеріалів

26 березня 2020

До початку конференції залишилось днів 29  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ЗАХОДИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОКОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ

 
16.03.2017 15:00
Автор: Тясмін Анна Вікторівна, магістрантка Київського національного університету технологій та дизайну
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]

Сучасний ринок молокопереробних продуктів в Україні динамічно розвивається та є високо конкурентним сектором, відкритим для виробництва нової продукції. 

Забезпечення конкурентоспроможності сучасних підприємств сьогодні в значній мірі залежить від показників продуктивності праці та ефективності господарської діяльності. Це обумовлено тим, що  зростання продуктивності праці, впровадження інновацій, управління якістю, якісна оцінка конкурентної ситуації на ринку є запорукою підвищення конкурентоспроможності продукції підприємств.

Конкурентоспроможність підприємства можна охарактеризувати як можливість тривалий час відстоювати власні домінуючі позиції в галузі завдяки наявності ефективної стратегії або як здатність діяти в довгостроковому періоді на ринку та одержувати при цьому прибуток, достатній для подальшого вдосконалення виробництва і підтримки якості продукції на високому рівні.

Дослідження конкурентоспроможності вітчизняних молокопереробних підприємств дало можливість виявити її залежність від наступних факторів: науково-технічної, інноваційної, інвестиційної політики підприємства, ступеня впровадження сучасних технологій виробництва, ефективних управлінських заходів, розробки перспективних напрямків підвищення рівня використання потенціалу в технологічній, інформаційній, інноваційній сферах функціонування підприємства, а також від державної підтримки розвитку молокопереробної галузі. 

Підвищення конкурентоспроможності молокопереробних підприємств є важливим завданням системи менеджменту на всіх рівнях управління молокопереробної галузі, оскільки забезпечує зростання ефективності її функціонування, що потребує постійного моніторингу та розробки заходів з посилення конкурентних позицій підприємств на ринку.

Основними заходами щодо підвищення конкурентоспроможності молокопереробних підприємств є:

- запровадження прогресивних технологій з глибокої переробки молочних відходів;

- використання високопродуктивних технологічних ліній з виробництва молочної продукції та ресурсозберігаючих технологій, що забезпечують раціональне використання сировини;

- залучення додаткових інвестицій в розвиток молокопереробного виробництва з метою підвищення рівня продуктивності використання технологічного обладнання і якості молочної продукції;

- запровадження в практику економічної роботи сучасних методів фінансового планування та аналізу, а також інструментів управління витратами з метою їх оптимізації;

- постійне підвищення кваліфікації працівників молокопереробної галузі.

Список використаних джерел:

1. Вольська О.М. Управління ефективністю молокопереробних підприємств / О.М. Вольська // Вісник ОНУ ім. І.І.Мечникова – 2014. – Т.19, Вип. 2/3 – С. 51-53.

2. Павлова В. А. Конкурентоспроможність підприємства: оцінка та стратегія забезпечення: [монографія] / В. А. Павлова. – Д.: ДУЕП, 2006. – 276 с.

3. Смолін І. В. Конкурентоспроможністьпідприємства: навч. посіб. / І. В. Смолін. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. – 204 с.

__________________________

Науковий керівник: Куклін Олег Володимирович, професор, д.е.н., Київськийо національний університет технологій та дизайну
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ВПЛИВ ФЕНОМЕНУ ПОКАЗНОГО СПОЖИВАННЯ НА УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО
21.03.2017 14:14
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
20.03.2017 13:51
ВАЖЛИВІСТЬ ПОКАЗНИКІВ КОРПОРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКІ Є НЕОБХІДНИМИ ПРИ ОЦІНЦІ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
20.03.2017 13:12
NEURAL NETWORKS: A COMPARATIVE STUDYUSING FLEXIBLE NONLINEAR ECONOMETRIC MODELS
17.03.2017 12:46
ЕКОНОМІЧНА СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
17.03.2017 12:38
НЕОБХІДНІСТЬ ЗАПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
17.03.2017 12:34
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА І ПРОДУКЦІЇ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ
17.03.2017 11:46
АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
15.03.2017 18:54
ІННОВАЦІЇ ЯК ОСНОВА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ЕКОНОМІКИ
15.03.2017 13:25
ФОРМУВАННЯ РИНКУ УКРАЇНСЬКОГО БІОПАЛИВА: ПЕРЕДУМОВИ, ПЕРСПЕКТИВИ, СТРАТЕГІЯ
15.03.2017 13:08
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.157 сек. / Mysql: 651 (0.109 сек.)