:: ECONOMY :: АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ ДОХОДІВ, ВИТРАТ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА :: ECONOMY :: АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ ДОХОДІВ, ВИТРАТ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
:: ECONOMY :: АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ ДОХОДІВ, ВИТРАТ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 21

Термін подання матеріалів

26 березня 2020

До початку конференції залишилось днів 29  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ ДОХОДІВ, ВИТРАТ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 
14.12.2016 12:54
Автор: Підласко Ольга Миколаївна, магістр, Вінницький національний аграрний університет
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]

Одним із способів вдосконалення обліку і аналізу господарської діяльності підприємств є використання автоматизованих обліково – аналітичних систем, застосування яких дає змогу підвищити якість, оперативність, точність, об’єктивність вихідної облікової інформації та надати її у зручному для аналізу й прийняття рішень вигляді.

Сучасні системи автоматизованого обліку містять великий набір типових рішень, серед яких найпоширеніша система «1С: Бухгалтерія» [3].

Різноманітність видів доходів, витрат і фінансових результатів у економічній літературі спричинили появу численних ознак їх класифікації. Групування фінансових результатів за певними ознаками передбачає виділення продуктивного та правового аспектів [2].

У межах продуктивного аспекту виокремлено ознаки: вид діяльності, джерело формування, підрозділ і період формування фінансових результатів; у межах правового аспекту – методика розрахунку, відповідність плану, база оцінки, особливості оподаткування, спосіб використання [1].

При веденні обліку бухгалтер керується Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 9 лютого 2006 року, іншими нормативно – правовими актами з обліку та звітності, а також Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати» затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99  №290.

У новій редакції «1С:Бухгалтерія версія 8.2» бухгалтерський та податковий облік ведеться у регістрі бухгалтерії на бухгалтерському плані рахунків. Доходи і витрати підприємства обліковуються у розрізі статей Декларації з прибутку та додатків до неї. Для класифікації доходів використовується довідник «Статті доходів», що є зручним при використанні. (рис.1)

 

Рис. 1. Статті доходів

Для класифікації витрат використовують довідник «Статті витрат». (рис.2)
Рис. 2. Статті витрат 

Витрати й доходи сільськогосподарських формувань можуть відрізнятися в залежності від широкої номенклатури основної та побічної продукції, каналів реалізації, видів робіт чи наданих послуг цехами (службами)  допоміжного виробництва, що обслуговують основне виробництво.

Оскільки номенклатура видів продукції сільського господарства є достатньо різноманітною, а її виробництво потребує типових робіт (послуг), то витрати й доходи доцільно розглядати не тільки за центрами їх виникнення та відповідальності, а й у розрізі видів виробництва  та наданих робіт і послуг.

Отже, ефективне ведення обліку доходів, витрат і фінансових результатів неможливе без запровадження автоматизованої обробки облікової інформації. Проектування інформаційних потоків доходів і витрат та запровадження багаторівневого аналітичного обліку фінансових результатів забезпечить раціональну побудову інформаційної системи підприємства та сприятиме удосконаленню управління фінансовими результатами.

  

Список використаних джерел:

1. Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський облік: облікова політика і план рахунків, стандарти і кореспонденція рахунків, звітність: навчальний посібник / Ф.Ф. Бутинець, Н.М. Малюга. – Житомир: ПП «Рута», 2001. – 512 с.  

2. М. В. Дубініна, Л.М. Вишенська Управління інформаційною системою обліку фінансових результатів діяльності аграрних підприємств / М.В. Дубініна, Л.М. Вишенська // Економічні науки. 2015. - №1 (33).  – С. 83- 85.

3. Клименко О.В. Інформаційні системи і технології в обліку : навч. посіб. / О.В. Клименко – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 320 с.  

_______________________

Науковий керівник: Коваль Олена Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку, Вінницький національний аграрний університетдопомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ КОНТРОЛЮ ЗА ЕКОЛОГІЧНИМИ ВИТРАТАМИ
19.12.2016 12:29
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
17.12.2016 21:18
АУДИТ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ І ЗАМОВНИКАМИ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ
17.12.2016 17:16
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ
16.12.2016 19:37
АУДИТ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
16.12.2016 19:20
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОРЕНДНИХ ОПЕРАЦІЙ ЗГІДНО НАЦІОНАЛЬНИХ ТА МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
16.12.2016 17:19
СУТНІСТЬ ІНТЕГРОВАНОГО БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
16.12.2016 17:13
ГОТОВА ПРОДУКЦІЯ ЯК ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ
16.12.2016 15:51
ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ У КОНТЕКСТІ ЗМІН ЗАКОНОДАВСТВА
15.12.2016 20:16
ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ В РОЗРІЗІ РЕГІОНІВ
15.12.2016 17:54
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.145 сек. / Mysql: 651 (0.106 сек.)