:: ECONOMY :: ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АУДИТ РЕГІОНІВ - ОДНА З УМОВ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ :: ECONOMY :: ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АУДИТ РЕГІОНІВ - ОДНА З УМОВ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ
:: ECONOMY :: ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АУДИТ РЕГІОНІВ - ОДНА З УМОВ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ
 
   
       

Світ наукових досліджень. Випуск 9

Термін подання матеріалів

26 травня 2022

До початку конференції залишилось днів 6  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АУДИТ РЕГІОНІВ - ОДНА З УМОВ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

 
16.11.2016 11:17
Автор: Колесникова Анастасія Анатоліївна, студентка, Університет Державної Фіскальної Служби України
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]

Україні потрібен інвестиційний аудит регіонів. Він дозволить отримати реальні та зрозумілі для інвестора проекти у відкритому доступі. Більше двох років ринок злиття і поглинання в Україні працює в режимі очікування. Відбуваються лише епізодичні трансакції, хоча світовий ринок злиття та поглинання  зростає.

Для пожвавлення сектора, крім сприятливого інвестиційного клімату, потрібні економічне зростання та дерегуляція, однак для функціонування здорового організму важливе державне регулювання. Саме держава мусить стати каталізатором створення точок росту.

Соціально-економічна нестабільність розвитку країни негативним чином позначилася на інвестиційній діяльності підприємств у кожному регіоні, зумовила зниження інвестиційної привабливості регіонів та погіршення інвестиційного клімату у них. У підсумку це призводить до нестачі ресурсів для оновлення основних фондів, поповнення оборотних коштів і викликає ефект замкненого кола інвестування, коли непривабливі в інвестиційному сенсі регіони не мають можливості залучати інвестиційні ресурси і залишаються економічно слаборозвиненими та, відповідно, інвестиційно непривабливими. Зупинка інвестиційних проектів призводить до зниження темпів розвитку економіки, що разом із зниженням довіри інвесторів та побоюваннями щодо подальших умов інвестиційної діяльності в Україні призводить до стагнації економіки регіонів. Відповідно, питання відновлення позитивної інвестиційної динаміки в регіонах України на сьогодні постає з усією гостротою. До основних проблем інвестиційної діяльності у регіонах України належать наступні: 

1. Зростання концентрації обсягу інвестиційних ресурсів в одних і тих самих галузях господарської діяльності та відсутність привабливих можливостей для залучення інвестицій в іншій галузі, через що не всі регіони мають можливості залучати інвестиційні ресурси. Так, з року в рік спостерігається концентрація капітальних інвестицій у галузях переробної промисловості (29,8% за даними січня-червня 2015 р.), будівництва (15,2%), інформації та телекомунікації (14,7%), а іноземних інвестицій – у галузях переробної промисловості (26,9% станом на 1 липня 2015 р.), фінансовій та страховій діяльності (25,9%), оптовій та роздрібній торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (13,3%), операціях з нерухомим  майном (8,4%). Водночас, спостерігається нестача вітчизняних інвестицій у галузях добувної промисловості і розроблення кар’єрів (частка становить лише 10,3%) та сільського, лісового та рибного господарства (9,5%): дефіцит іноземних інвестицій має місце у будівництві (частка галузі – 2,8), сільському господарстві (1,3%), добувній промисловості та розробці кар’єрів (3,0%)[1]. Відчувається гостра нестача інвестиційних ресурсів у тих регіонах, де у структурі валового регіонального продукту переважає якась одна галузь добувного сектора або сільське господарство. Брак інвестицій не дозволяє розкрити внутрішній потенціал регіонів, ефективно використати наявні ресурси і розширити галузевий спектр інвестиційної діяльності. А внаслідок надмірного нарощування інвестиційного потенціалу високо затратних галузей неможливо добитися успіху в економічному розвитку всього регіону. 

2. Подальше падіння обсягів інвестиційної діяльності у регіонах України. За січень-червень 2015 року, порівняно із січнем-червнем 2014 р., обсяг капітальних інвестицій знизився на 9,2% і становив 98,7 млрд грн, що складає 2312 грн у розрахунку на одну особу. Зниження обсягу відбулося у 19 регіонах, причому у 8 з них більш ніж на чверть. Станом на 1липня 2015 р. обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу), вкладених в економіку регіонів з початку інвестування, порівняно з показником на 1 січня 2015 р., знизився з 45,8 до 42, 9 млрд дол. США, у розрахунку на одну особу обсяг прямих інвестицій знизився з 1072,0 до 1000,5 дол. США. Погіршення цих показників відбулося і усіх регіонах, найбільше – у промислових.

3. Збільшення концентрації обсягу інвестиційних ресурсів в одних і тих самих регіонах. З року в рік спостерігається концентрація ресурсів у регіонах з порівняно вищими темпами соціально-економічного розвитку. Так, за січень-червень2015 р. близько 65% обсягу капітальних інвестицій було освоєно у п’яти регіонах України: у м. Києві (40,0%), Дніпропетровській (8,9%), Київській (8,4%), Львівській (4,1%), Харківській (3,4%) областях. Станом на 1 липня 2015 р. близько 80% прямих іноземних інвестицій було сконцентровано у п’яти регіонах – м. Києві (50,3%), Дніпропетровській (16,9%), Донецькій (5,1%), Київській (3,9%) та Харківській (3,8%) областях. Варто зазначити, що позиції м. Києва у концентрації обсягів капітальних інвестицій значно змінилися: для порівняння, у січні-червні 2013 і 2014 рр. обсяг капітальних інвестицій, освоєних у м. Києві, становив 24,7 та 30,0% відповідно, у той же час обсяг прямих іноземних інвестицій, сконцентрованих у м. Києві, майже не змінився і становив на 1 липня 2013 р. 49,1%, а на 1 липня 2014 р. – 50,0%, що говорить про те, що для іноземних інвесторів чинник близькості до центральних органів влади ” є основним при прийнятті рішень про здійснення інвестування.

4. Низька ефективність інструментів стимулювання інвестиційної активності в регіонах. До інструментів, за допомогою яких можна впливати на інвестиційну діяльність у регіонах, належать Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 р., регіональні стратегії, Державний фонд регіонального розвитку, державне замовлення, державно-приватне партнерство. Водночас, Державна стратегія регіонального розвитку не містить розділу щодо необхідності акумулювання інвестицій на рівні регіонів, відповідно, відсутні й стратегічні цілі щодо нарощування інвестиційного потенціалу.

5. Відсутність ініціатив органів місцевого самоврядування щодо стимулювання інвестиційної активності. На даний момент діяльність місцевих органів виконавчої влади та місцевих рад із залученням інвесторів обмежується представленням інвестиційних пропозицій на власних сайтах.

6. Незадовільний рівень розвитку інфраструктури, у першу чергу, дорожньої та супутньої. Стан автомобільних доріг України є незадовільним. За експертними оцінками, за якістю автомобільних доріг Україна посідає 137 місце в світі з 144[2]. У звіті про глобальну конкурентоспроможність, підготовлену експертами Світового економічного форуму, якість українських доріг оцінили в 2,3 балу із 7 можливих[3].

Однією з причин низької активності закордонного капіталу в Україні є брак добротних інвестиційних пропозицій[4]. На українському  ринку мало проектів, в які інвестор охоче вкладе свої кошти. Натомість у регіонах є чимало людських та природних ресурсів, навколо яких можна будувати бізнес.

Одним із таких проектів, де потрібна активна участь держави, є інвестиційний аудит регіонів. Цей проект може стати амбітним завданням для Офісу залучення інвестицій, створення якого анонсував уряд. Результатом такого аудиту повинно стати виявлення цікавих для бізнесу проектів, підтримка конкурентоспроможного бізнесу, розуміння потреб регіону. Що ми отримаємо? Перш за все — реальні, зрозумілі для інвестора проекти у відкритому доступі, уявлення, кому потрібний кредит чи просто участь у статутному капіталі, а де можна задіяти державно-приватне партнерство. Чому це важливо? Якби Львів свого часу ініціював будівництво заводу з переробки сміття та оголосив тендер, то, можливо, вдалося б запобігти катастрофі на Грибовицькому звалищі. Така ж ситуація з метро на Троєщині в Києві.

Виникає закономірне питання: де взяти гроші на фінансування аудиту і розробку проектів? Це гроші донорів. За 25 років Україна отримала 9 млрд дол технічної допомоги, так званих грантів на реалізацію різних проектів.

Чим цікавий інвестиційний аудит регіонів для міжнародних донорів? Це своєрідна дорожня карта і для потенційних інвесторів, і для України. Це масштабний проект, який займе багато часу і потребуватиме фахових спеціалістів. Однак на виході ми отримаємо реальні кейси, які можна буде популяризувати у світі.

Завдання номер один для України — вихід на сталий економічний розвиток. У нас нема ні ресурсу, ні часу на зволікання. Чиновникам, бізнесменам, громадським діячам і пересічним українцям важливо діяти за принципом "хочу — дію". Кожен на своєму рівні може закласти цеглинку в економічний добробут країни.

Критикувати владу вже не модно. Суспільство втомилося від політичних чвар. Щоб рухатися далі, країні та українцям потрібно більше соціального оптимізму. Інвестиційний аудит регіонів може стати фундаментом для створення регіональних агентств економічного розвитку і допоможе вийти на сталий економічний розвиток набагато швидше.

Список використаних джерел:

1. Капітальні інвестиції в Україні за січень-червень 2015 року. Експрес-випуск Державної служби статистики України від 26.08.2015 № 392/0/03.4вн-15 [Електронний ресурс].- Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua; Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності України у січні-червні 2015 року. Експрес-випуск Державної служби статистики України від 14.08.2015 № 373/0/03.5вн-15 [Електронний ресурс].- Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua.    

2. Найгірші дороги України. Інфорграфіка [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrinform.ua/rubric-infografika/1878133-naygirshi_dorogi_ukraiini_infografika_2088861.html; 10 найгірших автомагістралей України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://bm.img.com.ua/berlin/storage/orig/0/cf/ce2315dbcb79ab2a6a5d93d989fd7cf0.png http://finance.bigmir.net/business/59513-Dorogi-pozora-10-samih-plohih-avtomagistralei-Ykraini.

3. Підсумки Форуму 2015. Міжнародний інвестиційний форум «Таврійські горизонти» [Електронний ресурс]. - Режим доступу:  http://www.investforum.ks.ua/ru/?page_id=1069

____________________________________________

Науковий керівник: Рябчук О.Г., кандидат економічних наук,  доцент кафедри аудиту та економічного аналізу, Університету Державної фіскальної служби УкраїниCreative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
РОЛЬ АУДИТОРСЬКИХ ФІРМ ТА АУДИТОРІВ У ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ
24.10.2016 16:22
AUDIT OF ACCOUNTS RECEIVABLE OF THE ENTERPRISE
20.11.2016 20:00
ПРОГРАМА ЗДІЙСНЕННЯ АУДИТУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
17.11.2016 11:50
АУДИТ ЯК ІНСТРУМЕНТ КОНТРОЛЮ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
16.11.2016 12:07
© 2010-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.287 сек. / Mysql: 812 (0.25 сек.)