:: ECONOMY :: ОЦІНКА ФІНАНАСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ АБСОЛЮТНИХ ПОКАЗНИКІВ :: ECONOMY :: ОЦІНКА ФІНАНАСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ АБСОЛЮТНИХ ПОКАЗНИКІВ
:: ECONOMY :: ОЦІНКА ФІНАНАСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ АБСОЛЮТНИХ ПОКАЗНИКІВ
 
UA  RU  EN
       

Світ наукових досліджень. Випуск 12

Термін подання матеріалів

29 вересня 2022

До початку конференції залишилось днів 44  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ОЦІНКА ФІНАНАСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ АБСОЛЮТНИХ ПОКАЗНИКІВ

 
21.06.2016 13:17
Автор: Савко Оксана Ярославівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, м. Івано-Франківськ, Україна; Грицюк Оксана Іванівна, студентка 3-го курсу, напряму підготовки «Облік і аудит» Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, м. Івано-Франківськ, Україна
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]

В сучасних умовах господарювання об’єктивна оцінка результатів діяльності будь-якого підприємства є важливою умовою його подальшого функціонування. Процеси надходження, розміщення, використання та контролю за фінансовими ресурсами відображають ефективність управління підприємством та забезпечують його фінансову стійкість. Ступінь фінансової стійкості в значній мірі залежить від раціональної структури фінансових ресурсів та правильно і чітко сформованої стратегії їх управління. Чим більше у підприємства власних коштів та резервів, що розміщені на рахунках, тим більш фінансово стійким воно вважається.  У зв’язку з цим питання оцінки фінансової стійкості, рекомендації щодо механізмів управління нею є досить актуальними в умовах сьогодення. 

Оцінка фінансової стійкості підприємства за допомогою використання абсолютних показників ґрунтується на розрахунку показників, які з погляду даного методу найбільше повно характеризують фінансову стійкість підприємства. Для характеристики джерел формування запасів і витрат використається кілька показників, які відбивають різні види джерел:

- наявність власних оборотних коштів;

- наявність власних і довгострокових позикових джерел формування запасів і витрат або функціонуючий капітал;

- загальна величина основних джерел формування запасів і витрат.

Трьом показникам наявності джерел формування запасів і витрат відповідають три показники забезпеченості запасів і витрат джерелами формування:

- надлишок або нестача власних оборотних коштів;

- надлишок або нестача власних і довгострокових позикових джерел;

- надлишок або нестача загальної величини основних джерел.

На основі цих складових формується трьохкомпонентних показник фінансової стійкості підприємства та робиться висновок про її тип, а саме абсолютна фінансова стійкість, нормально стійкий фінансовий стан, нестійкий фінансовий стан, кризовий фінансовий стан [1,с.76-80].

Типи фінансової стійкості:

1) абсолютна фінансова стійкість - запаси підприємства сформовані за рахунок його власних джерел (власного капіталу);

2) нормальна фінансова стійкість - формування запасів забезпечуються сумою власних та довгострокових позикових джерел;

3) нестійкий фінансовий стан - запаси формуються як за рахунок капіталізованих джерел (власного капіталу та довгострокових зобов’язань), так і за рахунок короткострокових кредитів, тобто за рахунок усіх основних джерел формування запасів;

4) кризовий фінансовий стан - запаси не забезпечуються основними джерелами їх формування і підприємство перебуває на межі банкрутства.

Нами проведене дослідження ПАТ "Домобудівник", яке займається виробництвом бетону та бетонних сумішей для потреб будівництва  у  Івано-Франківській області (табл. 1). Інформаційною базою дослідження є дані річної фінансової звітності емітента які в обов’язковому порядку повинні бути офіційно опубліковані, зокрема на сайті державної комісій з цінних паперів та фондового ринку [2]. 

Таблиця 1- Динаміка показників оцінки фінансової стійкості ПАТ "Домобудівник"
На основі проведеного аналізу слід відмітити, що фінансовий стан підприємства є кризовий, і характеризується дефіцитом основних джерел формування запасів і витрат, власних оборотних засобів та власних і довгострокових позикових джерел формування запасів, що свідчить про можливість його банкрутства. Проте спостерігається незначне покращення фінансової стійкості у 2015 році, що зумовлене збільшенням наявних власних і довгострокових позикових джерел формування запасів. 

 Отже, оцінка фінансової стійкості є важливою складовою аналізу фінансових результатів підприємства, яка характеризує ефективність та стабільність його роботи, дозволяє зменшити негативний вплив від зміни факторів зовнішнього та внутрішнього середовищ, а також вказує на наявність і забезпечення фінансовими ресурсами для подальшого розвитку. 

Проведений аналіз фінансової стійкості ПАТ "Домобудівник" на основі абсолютних показників, дав змогу здійснити оцінку діяльності підприємства та визначити основні тенденції зміни показників у період з 2013 по 2015рр.. Подальшим дослідженням повинно стати проведення комплексного фінансово-економічного аналізу діяльності підприємства для вироблення рекомендацій щодо покращення фінансової стійкості та фінансового стану загалом.
Список використаних джерел:

1. Крейнина М.Н. Финансовое состояние предприятия. Методы оценки/ 

М. Н. Крейнина. – М.:ИКЦ “Дис”, 1997.-224 с.

2. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://smida.gov.ua/db/participant/04625524 Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВЕНЧУРНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
29.06.2016 19:53
ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ – РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ
18.06.2016 16:58
КОНЦЕПЦІЯ ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЇЇ ВІДМІННІСТЬ ВІД ТРАДИЦІЙНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕЛІ
08.06.2016 15:20
© 2010-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.250 сек. / Mysql: 899 (0.213 сек.)