:: ECONOMY :: ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ – РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ :: ECONOMY :: ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ – РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ
:: ECONOMY :: ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ – РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 30

Термін подання матеріалів

28 квітня 2021

До початку конференції залишилось днів 8  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ – РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

 
18.06.2016 16:58
Автор: Бурик Зоряна Михайлівна, кандидат наук з державного управління, докторант, Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]

Актуальність теми. Актуальність досліджень у сфері формування державної політики сталого розвитку, особливо застосування «зеленої економіки» у регіональному розрізі підтверджуються глобальними викликами стосовно економіки, соціального та екологічного стану регіонів України, що мають за мету оптимальне користування енергією та ресурсами природи у плані розвитку економіки до 2050 р. Фундаментальним початком запровадженням державної політики сталого розвитку стало приєднання України до «зеленої платформи» ЮНІДО ще у липні 2012 року, згідно якого формуються механізми економічного зростання та позитивні тенденції стосовного сталого розвитку держави та регіонів.

Постановка завдання. Метою проведеного дослідження є поглиблений аналіз концепції «зеленої економіки», яка полягає у покращенні благополуччя населення і соціальних умов, одночасно з підвищенням екологічної  та соціальної безпеки (усунення ризиків для навколишнього середовища та безробітності). Зважаючи на великий досвід щодо використання різних інструментів державної підтримки регіонального економічного розвитку, з врахуванням соціально-екологічних складових протягом останніх 20-30 років ХХст. в розвинутих країнах світу можна висунути стратегію використання «зеленої економіки» України.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженням питань впровадження «зеленої економіки» займалися численні вітчизняні й зарубіжні дослідники, серед них можна особливо відзначити роботи таких авторів, як: Ю. С. Бережної, С. О. Білої, Б. В. Буркинського, Л. С. Іванюка, Л. П. Марчука, В. Г. Потапенка, Л. Г. Руденка, І. А. Сааджана, О. С. Чмира та інші.

Проведені дослідження. Забезпечення сталості регіонального розвитку може визначатись сукупністю індикаторів. В результаті для розрахунків сталого потенціалу регіону, поширеним є представлення інтегральних показників. У результаті виходить проста сума факторів, взаємна вагомість яких не враховується.

Для сталого розвитку регіонів України на сьогодні було запропоновано  виконання наступних заходів згідно законодавства України щодо покращення використання природних ресурсів, забезпечення кадастрів, впровадження механізму інтеграції тощо. Також для того, щоб розвиток «зеленої економіки» було успішно виділено напрямки, за якими має проводитись робота у сфері державного сталого розвитку. У результаті проведених досліджень було визначено, які саме принципи «зеленої економіки» [1, c.213] потребують впровадження в Україні та інструменти переходу до неї [2, c.14].

Висновки. «Зелена економіка» – це економіка, результатом якої є покращення добробуту громадян та соціальної справедливості з одночасним значним зниженням екологічних ризиків та екологічного дефіциту. 

Забезпечення сталого розвитку як механізм створений завдяки «зеленій» економіці, застосовуючи її етапами, а саме: покращення природного капіталу, прийняття до уваги параметрів соціально-екологічного стану та методів розрахунків економічних секторів та індексів країн. На даний момент у США та ЄС розвиток «зеленої» бізнесу стрімко зростає, тому ця сфера постійно зацікавлює інвесторів розвитком технологій. 

Усе це підтверджує необхідність застосування політики «зеленої економіки» для забезпечення сталого розвитку регіонів України.
Список використаних джерел:

1.  Чмир О. С. «Зелена» економіка: сутність, цілі та базові принципи / Чмир О. С., Захаркевич Н. П. Захаркевич Н. П. // Економічний вісник Донбасу. – 2013. – № 3. – С. 54-62.

2. Буркинський Б. В. «Зелена» економіка крізь призму трансформаційних зрушень в Україні: монографія / Б. В. Буркинський, Т. П. Галушкіна, В. Є. Реутов; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. – О., 2011. – 348 c.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВЕНЧУРНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
29.06.2016 19:53
ОЦІНКА ФІНАНАСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ АБСОЛЮТНИХ ПОКАЗНИКІВ
21.06.2016 13:17
КОНЦЕПЦІЯ ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЇЇ ВІДМІННІСТЬ ВІД ТРАДИЦІЙНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕЛІ
08.06.2016 15:20
© 2010-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.236 сек. / Mysql: 763 (0.206 сек.)