:: ECONOMY :: ОСОБЛИВОСТІ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ КОШТАМИ :: ECONOMY :: ОСОБЛИВОСТІ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ КОШТАМИ
:: ECONOMY :: ОСОБЛИВОСТІ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ КОШТАМИ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 16

Термін подання матеріалів

26 вересня 2019

До початку конференції залишилось днів 38  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ОСОБЛИВОСТІ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ КОШТАМИ

 
26.05.2016 11:34
Автор: Скорик Валентин Юрійович, студент Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського; Хоменко Людмила Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри «Фінанси та кредит» Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]

Раціональне використання оборотних коштів - являється одним із найважливіших чинників стабілізації економіки, а поліпшення їхнього використання - є необхідною умовою зростання економіки. 

В сучасних умовах реформування економіки України управління оборотними коштами підприємств набуває особливої актуальності. До управління цим компонентом ресурсів підприємства слід підходити відповідально і кваліфіковано, оскільки раціональне використання обігових коштів - один із найважливіших чинників стабілізації економіки, а поліпшення їхнього використання - необхідна передумова економічного зростання. 

Від ефективності використання оборотних коштів залежить можливість досягнення максимальних фінансових результатів, що є метою підприємницької діяльності. Для цього, насамперед, доцільно систематично піддавати детальному вивченню й аналізу як внутрішні, так і зовнішні фактори, що мають як позитивний, так і негативний вплив на величину оборотних коштів, а також на показники ефективності його використання. Проблеми ефективності управління оборотними активами підприємства та напрями їх вирішення представлені в працях таких науковців: О.С. Бодаренко, Ґ. В. Брушко [2] , Д.Л. Ящук, В.І. Чобіток [3], Пятилокотова К.С. та інші.

У сучасній економічній літературі використовується досить велика кількість понять оборотних коштів. Найчастіше оборотні кошти підприємства визначаються як грошові ресурси або група мобільних активів підприємства, із періодом використання до одного року, які безпосередньо обслуговують операційну діяльність підприємства і внаслідок високого рівня ліквідності повинні забезпечувати його платоспроможність за поточними фінансовими зобов’язаннями [1]. Виходячи з цього визначення, бачимо, що оборотні кошти - є однією зі складових частин майна підприємства, та визначають стан і ефективність їхнього використання - що є однією з головних умов успішної діяльності підприємства. 

Тому, для ефективного управління оборотними коштами підприємства необхідно побудувати систему організації оборотних коштів яка буде заснована на таких принципах:

- визначення планової потреби та розміщення оборотних коштів за окремими елементами й підрозділами;

- надання підприємствам самостійності щодо розпорядження, управління

оборотними коштами, та визначення їхньої оптимальної структури; [3]

- коригування розрахованих і чинних нормативів з урахуванням вимог

господарювання, що змінюються: обсягів виробництва, цін та інших;

- раціональна система фінансування оборотних коштів; [2]

- контроль за раціональним розміщенням і використанням оборотних коштів.

Отже, побудова ефективної системи управління оборотними коштами необхідна для оптимізації задоволення потреб у придбанні різних елементів оборотних активів, забезпечення відповідності їх обсягів обсягами фінансово - господарської діяльності, максимізації прибутку і мінімізації витрат при допустимому рівні ризику. 
Список використаних джерел:

1. Білик, М. Д. Управління фінансами державних підприємств / М. Д. Білик. – Київ : Знання, 1999. – 312 с. 

2. Брушко Ґ. В. Методологічні основи управління оборотними активами// [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/knp/179/knp179_31-33.pdf 

3. Чобіток В.І.. Пятилокотова К.С. Управління оборотними активами підприємства: теоретичний аспект// [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vetp/2013_41/13cvieic.pdfдопомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
МОТИВАЦІЯ ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
27.05.2016 17:28
ЕКОНОМІЧНА КРИЗА В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ
26.05.2016 13:39
ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОЇ ПОТУЖНОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
26.05.2016 13:09
ВИМІР ПОТУЖНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
26.05.2016 13:01
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
24.05.2016 14:11
ПРИБУТКОВІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
24.05.2016 13:49
БЕЗРОБІТТЯ ЯК ІНДИКАТОР МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ
21.05.2016 17:37
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ОРГАНІЧНОГО АГРОВИРОБНИЦТВА
19.05.2016 14:19
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
18.05.2016 20:36
ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА НАПРЯМКИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ
16.05.2016 13:40
© 2010-2019 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.873 сек. / Mysql: 605 (0.389 сек.)