:: ECONOMY :: CУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ  БЮДЖЕТУ МАРКЕТИНГУ :: ECONOMY :: CУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ  БЮДЖЕТУ МАРКЕТИНГУ
:: ECONOMY :: CУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ  БЮДЖЕТУ МАРКЕТИНГУ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 25

Термін подання матеріалів

29 вересня 2020

До початку конференції залишилось днів 49  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

CУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ БЮДЖЕТУ МАРКЕТИНГУ

 
01.03.2016 16:48
Автор: Фидрик Надія Вадимівна, студентка, Київський національний університет технологій та дизайну; Кузнецова Наталія Богданівна, кандидат економічних наук, Київський національний університет технологій та дизайну
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]

Сьогодні в діяльності сучасних підприємств бюджет маркетингу є одним з вагомих інструментів управління, використання якого здійснюється через механізм фінансового планування. Зазвичай, витрати на маркетинг часто складають більшу частину усіх витрат підприємства, оскільки спрямовані на стимулювання збуту, оптимізацію каналів товароруху та продажу продукції, розширення асортименту, всебічного дослідження ринку та його суб’єктів. Тому питання формування бюджету маркетингу, пошуку джерел фінансування маркетингових заходів та раціонального використання фінансових ресурсів, спрямованих на їх реалізацію, постійно залишається актуальним в діяльності сучасних українських підприємств.

На практиці варто враховувати, що розмір бюджету маркетингу підприємств залежить безпосередньо від особливостей самого продукту та певної величини місткості ринку – межі, до якої наближається ринковий попит. Адже при наближенні витрат на маркетинг в галузі до такої величини, подальше їх збільшення вже не призведе до зростання попиту при певних умовах зовнішнього середовища [1]. Оскільки до складу бюджету маркетингу входять витрати на комплекс маркетингових заходів, які за обсягом є достатньо великими, тому до його розробки слід ставитися відповідально і  систематично проводити аналіз бюджетів за попередні квартали, місяці, роки.

Вивчаючи сутність поняття «бюджету маркетингу» можна відмітити, що досить часто його ототожнюють з поняттям «бюджет реклами». Але поняття «бюджету маркетингу» є значно ширшим і включає в себе бюджет реклами, як одну із своїх складових.

Окремі дослідники вбачають в цьому понятті фінансовий план, представлений кошторисом витрат на маркетинг, як стратегічний, так і операційний [2, 4].   Також бюджет маркетингу розглядається і з  точки зору інструментарію аналізу та контролю прибутковості маркетингової діяльності [5]. Існують погляди, що бюджетом маркетингу є грошові витрати на маркетингові заходи. Проте практично відсутні підходи щодо визначення цього поняття з точки зору фінансового забезпечення реалізації всіх цих заходів.    

Тому вважаємо, що для більш чіткого розуміння бюджету маркетингу необхідно розглядати цю категорію ще як інвестиції у маркетингову діяльність із джерелами забезпечення потреби в них. Таким чином, можна констатувати, що бюджет маркетингу – це фінансовий план маркетингової діяльності, що відображає потребу у фінансових коштах (інвестиціях) на реалізацію усіх маркетингових заходів (на дослідження ринків, інформаційний зв'язок, організацію збутової мережі і руху товару, забезпечення конкурентоспроможності товарів) та джерела забезпечення цієї потреби.
Список використаних джерел:

1. Соломянюк Н. М. Сучасні тенденції формування бюджету маркетингу на українських підприємствах/ Н. М. Соломянюк // Економiчний часопис-XXI. - 2013. - № 7-8(1). - С. 87-89. 

2. Лях І. С. Методологічні засади формування маркетингового бюджету підприємства / І.С. Лях // Комунальне господарство міст. - № 98. – 2011, С. 269-274.

3. Галенко К. С. Проблеми формування маркетингового бюджету підприємства в умовах економічної нестабільності / К.С. Галенко // Управління розвитком. - № 15. –2014, С 17-18.

4. Герасимчук В.Г. План та бюджет маркетингової діяльності на підприємстві. Електронний ресурс. -  Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/17000/1/42-Herasymchuk-70-71.pdf.

5. Білик М.С., Кіндрацька Г.І. Аналіз результативності діяльності маркетингових служб підприємства. Електронний ресурс. -  Режим доступу: http://vlp.com.ua/files/06_26.pdf.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
РОЛЬ ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЙ В КОМПЛЕКСІ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА
29.02.2016 11:17
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.254 сек. / Mysql: 706 (0.213 сек.)