:: ECONOMY :: РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ У ФІНАНСОВІЙ СИСТЕМІ ДЕРЖАВИ :: ECONOMY :: РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ У ФІНАНСОВІЙ СИСТЕМІ ДЕРЖАВИ
:: ECONOMY :: РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ У ФІНАНСОВІЙ СИСТЕМІ ДЕРЖАВИ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 25

Термін подання матеріалів

29 вересня 2020

До початку конференції залишилось днів 51  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ У ФІНАНСОВІЙ СИСТЕМІ ДЕРЖАВИ

 
05.10.2015 16:15
Автор: Сковира І.А., магістр, Львівський національний університет ім. Івана Франка
[Секція 5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;]


Важливе місце у економічній системі держави відводиться бюджетам, які відіграють провідну роль при забезпеченні макроекономічної рівноваги. У структурі бюджетної сфери варто особливу увагу приділити місцевим бюджетам як  невід’ємному чиннику ринкових трансформацій. 

Місцеві бюджети посідають вагоме місце у фінансовій системі кожної розвиненої держави, оскільки саме вони акумулюють близько 70% усіх фінансових ресурсів, що знаходяться у розпорядженні органів місцевої влади.

Необхідність розвитку місцевих фінансів, а також значення місцевих бюджетів у загальній структурі фінансової системи досліджували як вітчизняні, так і зарубіжні науковці, зокрема: Владимиров К. М., Гапонюк М. А, Єфремова І.І., Карлін М.І., Кириленко О.П., Рева Т.М., Сазонець І.Л., Федосов В. М та інші. Однак, в умовах постійних економічних трансформацій та ринкових перетворень місцеві бюджети відіграють дедалі більшу роль у фінансовій сфері, тому це питання потребує подальшого дослідження та узагальнення.

Мета роботи – дослідити значення місцевих бюджетів і визначити їх роль у фінансовій системі країни.

Місцевий бюджет як одна із складових фінансової системи відображає відносини, що пов’язанні з розподілом та перерозподілом валового національного продукту, заходами, які забезпечують соціальний захист населення  та реалізацію інвестиційних програм розвитку тощо [1, c. 43].

Існують різні підходи до трактування сутності поняття «місцевий бюджет». Так, з одного боку його можна розглядати як форму акумулювання певної частини фінансових ресурсів, які зосереджуються в руках органів місцевої влади. З іншого він є невід’ємною складовою загальної бюджетної системи держави,  оскільки передбачає взаємодію  з державним бюджетом[2]. Таким чином, бюджетна система України складається з двох взаємопов’язаних складових – державного та місцевих бюджетів.

До числа місцевих бюджетів відносять бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети, бюджети районів у містах та бюджети місцевого самоврядування. Законодавством України передбачено досить широкий спектр повноважень при реалізації програм соціального та економічного розвитку. Так, на органи місцевого самоврядування покладені такі обов’язки:

1) управління майном, що знаходиться в комунальній власності;

2) затвердження програм соціально-економічного і культурного розвитку та здійснення контролю за їх виконанням;

3) затвердження бюджетів відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контроль за їх виконання;

4) встановлення місцевих податків і зборів відповідно до законодавства;

5) створенння, реорганізація і ліквідація комунальних підприємств, організації і установи [3, c. 77].

У цілому місцеві бюджети виступають певною сполучною ланкою у відносинах між органами місцевого самоврядування і підприємствами, установами, які знаходяться на їх території  та населенням у частині мобілізації і використання коштів  таких бюджетів. Поряд з цим існує взаємозв’язок і між місцевими бюджети різних рівнів та державним бюджетом з приводу перерозподілу фінансових ресурсів, що дає змогу реалізовувати завдання покладенні на відповідні органи.

Важливим показником, що відображає роль місцевих бюджетів у фінансовій системі є показник ВВП, що розподіляється через такі бюджети. Значення такого показника характеризує рівень участі органів місцевого самоврядування  при реалізації поточних програм як на місцевому так і на загальнодержавному рівні [4, c. 119]. 

Як вище зазначено, місцеві бюджети покликані реалізувати ряд завдань. Так, до прикладу можна навести, що за рахунок коштів місцевих бюджетів здійснюється фінансування установ виробничої, соціальної сфер, фінансування адміністративних установ, реалізація інвестиційних програм тощо.

Висновки. Місцеві бюджети відіграють надзвичайно важливу роль у фінансовій системі України, оскільки виступають важливим чинником при реалізації економічних програм і забезпеченні макроекономічної рівноваги. Поряд з цим, місцеві бюджети здатні формувати фінансове підґрунтя для утримання та розвитку місцевих структур та  реалізації державних програм. У зв’язку з цим проведення ефективною бюджетної політики на місцевому рівні має поєднувати як економічні так і соціальні програми розвитку.
Список використаних джерел:

1. Бечко П. К. Місцеві фінанси: навчальний посібник/ П. К.Бечко, О. В. Ролінський. – К.: ЦУЛ, 2009. – 192 с.

2. Єфремова І.І. Місцеві бюджети та бюджети місцевого самоврядування: проблеми правового визначення / Єфремова І.І. //Форум права. – 2011. – № 1. – С. 157–161.

3. Рева Т.М. Місцеві фінанси. Навчальний посібник. / Т.М.Рева, К.Ф. Ковальчук, Н.В. Кучкова – К.: Центр учбовоїлітератури,2009. – 208 с.

4. Сазонець І.Л. Управління місцевими фінансами: Навч.посібник. / І.Л. Сазонець, Т.В. Гринько, Г.Ю. Придатно – К.: Центр навчальної літератури, 2010. – 264 с.


допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
26.09.2015 16:44
ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «БЮДЖЕТНЕ ФІНАНСУВАННЯ»
10.09.2015 15:38
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ФІНАНСОВА ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ
08.10.2015 10:57
ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКУ В ПЕРІОД ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ
07.10.2015 17:21
СТАН ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ У ЙОГО ЗОВНІШНЬОМУ ПРОЯВІ
06.10.2015 19:50
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.239 сек. / Mysql: 706 (0.206 сек.)