:: ECONOMY :: ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «БЮДЖЕТНЕ ФІНАНСУВАННЯ» :: ECONOMY :: ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «БЮДЖЕТНЕ ФІНАНСУВАННЯ»
:: ECONOMY :: ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «БЮДЖЕТНЕ ФІНАНСУВАННЯ»
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 25

Термін подання матеріалів

29 вересня 2020

До початку конференції залишилось днів 52  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «БЮДЖЕТНЕ ФІНАНСУВАННЯ»

 
10.09.2015 15:38
Автор: Степанюк Надія Ігорівна, аспірант, «ДВНЗ» Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
[Секція 5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;]

Україна, як самостійна держава із здобуттям незалежності пройшла досить непростий шлях економічних перетворень і соціальних трансформацій. В сучасних умовах господарювання, при обмеженості фінансових ресурсів, у зв’язку з економічною кризою та воєнними діями, держава з великими труднощами виконує взяті на себе зобов’язання. Основним фінансовим документом за допомогою якого держава виконує свої зобов’язання є бюджет. То ж розподіл, перерахування, збільшення ефективності та мінімізація нецільового використання бюджетних коштів є актуальним на сьогоднішній день. Тому, на нашу думку, на перше місце виходить питання щодо бюджетного фінансування і, перш за все, його визначення.

 Варто відзначити, що у науковій літературі немає однозначності у трактуванні цього поняття. Аналіз визначень поняття «бюджетне фінансування» в сучасній науковій економічній літературі дозволив нам виокремити два підходи. За першим підходом «бюджетне фінансування» розглядається як сукупність грошових відносин, пов’язаних з розподілом і використанням коштів централізованого грошового фонду держави, що реалізуються шляхом безповоротного і безоплатного надання бюджетних коштів юридичним і фізичним особам на проведення заходів, передбачених бюджетом. Такої точки зору дотримуються науковці, а саме: Дем’янишин В.Г., Карлін М.І., Пасічник Ю.В., Родіонов О.В., Родіонова В.М., Федосов В.М., Юрій С.І., та інші. За другим підходом «бюджетне фінансування» розглядають як порядок перерахування грошових коштів із бюджету на рахунки розпорядників і одержувачів бюджетних коштів. Такої точки зору дотримуються науковці: Базилевич В.Д, Дєєва Н.М., Осипчук Л.Л., Стовбчатий А.М., Тютюнник П. С., та інші.

 На нашу думку, визначені підходи лише у тісному взаємозв’язку розкривають зміст поняття «бюджетне фінансування». Тому, під «бюджетним фінансуванням» слід розуміти:

- по-перше – це сукупність грошових відносин пов’язаних з розподілом і використанням коштів централізованого фонду держави - бюджету;

- по друге - це порядок перерахування коштів з рахунку бюджету на рахунки розпорядників і одержувачів бюджетних коштів. 

Очевидним є те, що «бюджетне фінансування», як правило здійснюється на безповоротній і безоплатній основі.

Проаналізувавши підходи до визначення поняття «бюджетне фінансування» можна стверджувати, що це грошові відносини, які виникають між державою, юридичними та фізичними особами для її повноцінного функціонування в процесі розподілу та перерахування коштів бюджету на безповоротній і безоплатній основі.
Список використаної літератури:

1. Бюджетний менеджмент: Підручник / В.М. Федосов, В.М Опарін, Л.Д.Сафонова та ін.; За заг. ред. В. Федосова. – К.: КНЕУ, 2004. – 864 с.

2. Державні фінанси. Навчальний посібник. Вид. 2-ге, доп. і перероб. / За заг. ред. Базилевича В.Д. – К.: Атіка, 2004. – 368 с. 

3. Пасічник Ю.В. // Бюджетна система України: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 670 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

4. Финансы / В.М. Родионова, Ю.Я. Вавилов, Л.И. Гончаренко и др.; Под ред. В.М. Родионовой. – М.: Финансы и статистика, 1995. – 432 с.

5. Фінанси: Підручник / За ред. С.І. Юрія, В.М. Федосова. — К.: Знання, 2008.— 611с.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
26.09.2015 16:44
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ФІНАНСОВА ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ
08.10.2015 10:57
ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКУ В ПЕРІОД ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ
07.10.2015 17:21
СТАН ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ У ЙОГО ЗОВНІШНЬОМУ ПРОЯВІ
06.10.2015 19:50
РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ У ФІНАНСОВІЙ СИСТЕМІ ДЕРЖАВИ
05.10.2015 16:15
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.648 сек. / Mysql: 706 (0.586 сек.)