:: ECONOMY :: ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ :: ECONOMY :: ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ
:: ECONOMY :: ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ
 
   
       

Світ наукових досліджень. Випуск 9

Термін подання матеріалів

26 травня 2022

До початку конференції залишилось днів 6  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

 
24.04.2015 10:32
Автор: Дерев’янко Людмила, студентка, Національний університет ДПС України
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]

Фінансова звітність підприємства є важливим та єдиним вільним у доступі джерелом облікової інформації, що характеризує фінансовий стан та господарську діяльність підприємства.  В умовах глобалізації світової економіки в нашій країні відбуваються складні процеси реформування бухгалтерського обліку, а саме поступовий перехід на міжнародні стандарти. Відображення  діяльності відповідно до Міжнародних стандартів забезпечить відкритість та прозорість фінансової звітності підприємств для іноземних інвесторів та інших зацікавлених сторін. Існує ряд проблем, що стоять на шляху до застосування міжнародних стандартів українськими підприємствами, тому це питання є актуальним і потребує детального розгляду.

Значущість фінансової звітності в системі бухгалтерського обліку забезпечується глобалізацією світового ринкового середовища, розширення масштабів обміну товарами, послугами, інвестиціями, формування міжнародних виробничих комплексів поза національними кордонами, розвитком міжнародного фондового ринку, появою транснаціональних компаній та іншими глобальними ринковими перетвореннями у світовому господарстві.

Фундаментальні зміни у світовій економіці, пов'язані з її глобалізацією, зростання ролі міжнародної інтеграції зажадали уніфікації бухгалтерського обліку, досягнення однаковості і прозорості при складанні фінансової звітності, особливо, в частині формування та обчислення прибутку, обліку та відображення інвестованих коштів. Облік, звітність, аудит мають ґрунтуватися на єдиних принципах і давати користувачам таку інформацію про майновий та фінансовий стан господарюючого суб'єкта, яка зрозуміла, порівнянна, значима, істотна і надійна, тобто володіє повнотою і базується на економічних підходах.

Одним із нововведень стала заміна для форм трирівневого кодування рядків на чотирирівневе. Так, статті фінансових звітів умовно позначаються чотирма цифрами (кодом рядка). Позитивним аспектом такого нововведення стає чітка ідентифікація за кодом рядка форми фінансового звіту, що спрощує процес її заповнення.  У цілому, аналізуючи нововведення, що внесені до форми Звіту про фінансовий стан, визначено згортання статей фінансової звітності, що зменшує її аналітичність для користувачів під час прийняття рішень. У зв'язку з чим поступово втрачається корисність інформації, що надає фінансова звітність для користувачів, які мають доступ виключно до них, оскільки лише фінансова звітність підприємства не є комерційною таємницею, відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні». Отже, на сучасному етапі практично всі національні П(С)БО України значною мірою ґрунтуються на міжнародних стандартах бухгалтерського обліку. Незважаючи на певну узгодженість між ними, а саме, спільність стандартів, мети, призначення, номерів, їх не слід ототожнювати.

На підприємстві, яке вперше складає звітність за міжнародними стандартами, необхідно провести ряд узгоджень. Здійснити це можливо за допомогою складання трансформаційних таблиць, що відображатимуть зміну методології обліку та оцінок. Але процес переходу до міжнародних стандартів займе немало часу та у зв'язку із залученням спеціалістів вимагатиме значних капіталовкладень.

Отже, незважаючи на вже здійснені Україною заходи у рамках Програми реформування бухгалтерського обліку робота у напрямі пристосування МСФЗ до особливостей ведення господарської діяльності в Україні триватиме і далі, і треба приділяти їй дуже велику увагу, оскільки кінцевою метою є підвищення конкурентоспроможності українських підприємств на світовому ринку. Звітність за міжнародними стандартами має забезпечувати повноту і достовірність інформації, надаючи можливість оцінити та проаналізувати привабливість підприємства для інвесторів та кредиторів.
Список використаних джерел:

1. Стратегія застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні (розпорядження КМУ від 24 жовтня 2007 р. № 911-р. 

2. Про затвердження Порядку подання фінансової звітності. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р. №419 ( із змінами та доповненнями).

3. Концептуальна основа фінансової звітності. Видана РМСБО у вересні 2010 р. – www.minfin.gov.ua/. 

4. МСБО 1 «Подання фінансової звітності». – www.minfin.gov.ua/. 

5. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року №996-XIV (із змінами та доповненнями).Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
23.04.2015 13:12
РОЛЬ КОНТРОЛІНГУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
06.04.2015 15:25
© 2010-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.191 сек. / Mysql: 812 (0.161 сек.)