:: ECONOMY :: ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ :: ECONOMY :: ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
:: ECONOMY :: ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
 
   
       

Світ наукових досліджень. Випуск 9

Термін подання матеріалів

26 травня 2022

До початку конференції залишилось днів 6  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум
Наукові конференції
Наукова спільнота - інтернет конференції
Світ наукових досліджень www.economy-confer.com.ua

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

 
23.04.2015 13:12
Автор: Голишевська Лариса Віталіївна, асистент кафедри аудиту та державного контролю, Вінницький національний аграрний університет
[Секція 3. Облік, статистика і аудит;]

Для успішної діяльності організації, підвищення рівня рентабельності, збереження та примноження її активів необхідний налагоджений механізм управління, найважливішим елементом якого виступає повсякденний внутрішньогосподарський контроль. У зарубіжній літературі аж до кінця XX ст. домінував підхід, в рамках якого метою внутрішнього аудиту було надання допомоги співробітникам організації у виконанні ними своїх обов'язків, а також надання допомоги менеджменту організації в досягненні ним найбільш ефективного адміністрування операцій організації.

Аналіз спеціальної вітчизняної та західної літератури дозволив зробити висновок про відсутність єдиної точки зору на визначення цілей, функцій і завдань внутрішнього аудиту.

Внутрішній аудит дозволяє швидко виявити поточні проблеми на господарюючому суб’єкті. До функцій внутрішнього аудиту входять, зокрема, перевірка, оцінювання та моніторинг відповідності й функціонування систем бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю. Внутрішній аудит є підрозділом суб’єкта господарювання. 

Незалежно від ступеня самостійності та об’єктивності внутрішнього аудиту він не може досягти такого ступеня незалежності, якого вимагають від зовнішнього аудитора при висловленні ним думки щодо фінансових звітів. Внутрішній аудит - це регламентована внутрішніми документами організації діяльність з контролю ланок управління і різних аспектів функціонування організації, здійснювана представниками спеціального контрольного органу в рамках допомоги органам управління організації (загальним зборам учасників господарського товариства або суспільства або членів виробничого кооперативу, раді директорів, спостережній раді, виконавчому органу). 

Особливу увагу внутрішній аудит привертає низкою чинників: по-перше, внутрішній аудит є одним з небагатьох доступних і водночас недооцінених ресурсів, правильне використання яких може підвищити ефективність роботи компанії; по-друге, низка гучних корпоративних скандалів, яка прокотилася США та Західною Європою, дала підстави вважати, що зовнішній аудит може давати значні збої, внаслідок яких зазнають банкрутства навіть найбільші фірми; по-третє, наявність у компанії належного корпоративного управління, однією з невід’ємних ланок якого стає внутрішній аудит, – позитивний сигнал для потенційних інвесторів та кредиторів. Метою внутрішнього аудиту є допомога органам управління організації в здійсненні ефективного контролю над різними ланками системи внутрішнього контролю. Аналізуючи внутрішній аудит більш детально, можна виділити наступні його види: функціональний аудит систем управління, організаційно-технологічний аудит систем управління, всебічний аудит систем управління організацією, аудит видів діяльності, аудит на відповідність [2].

При внутрішньому аудиті якість виконання різних функцій (наприклад, функцій виробництва і реалізації продукції) оцінюється в їх взаємозв'язку і взаємодії .

На шляху впровадження використання комп'ютерної техніки і технології в аудиті існує певне коло проблем, серед яких виділяють наступні:

1. Низький рівень розвитку аудиторського ринку, викликаний незначним періодом його становлення.

2. Аудит фінансової звітності згідно з міжнародними стандартами багато в чому має за основу так зване «професійне судження аудитора, яке ґрунтується на його досвіді та інтуїції. Тобто, бездумна комп'ютеризація аудиту може призвести до такої його автоматизації, яка потягне за собою ряд помилок при проведенні аудиту.

3. Різна галузева спеціалізація клієнтів аудиторських фірм, що при динамічно мінливому законодавстві заважає детально налагодити спеціалізовані системи на усі можливі випадки.

4. Ряд методичних проблем, зокрема, необхідність розроблення методичних підходів реалізації трансформаційних процедур перетворення фінансових звітів по заданих форматах, не розголошуючи при цьому комерційну таємницю тих аудиторів, які вже виконують подібні замовлення й знають, як цю роботу виконувати.

5. Низький рівень комп'ютерної грамотності користувачів [3,4].

Таким чином, тенденція до комп'ютеризації внутрішнього аудиту - природний крок на шляху підвищення як його економічної ефективності, так і його якісних і функціональних характеристик.

Отже, внутрішній аудит - це «діяльність з надання незалежних та об'єктивних гарантій і консультацій, спрямованих на вдосконалення господарської діяльності організації, і з підвищення вартості організації, що допомагає їй досягти поставлених цілей, використовуючи систематизований і послідовний підхід до оцінки і підвищення ефективності управління ризиками , контроль і систему корпоративного управління»[1].
Список використаних джерел:

1. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг: видання 2010 року, частина 1 / пер. з англ. Ольховська О. Л., Селезньов О. В., Зеніна О. О. та ін. – К. : МБФ, АПУ, 2010. – 842 с. 

2. Суха О. Р. Тенденції розвитку внутрішнього аудиту в Україні [Електронний ресурс] / Суха О. Р. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua.

3. Міжнародний стандарт аудиту 401. Аудит середовищ комп’ютерних інформаційних систем. – К.:, 2008. – 68 с.

4. Івахненков С.В. Автоматизація аудиту в Україні та світі: підходи і програмне забезпечення // Аудитор України. – 2007. – №3. – С.19–24.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ
24.04.2015 10:32
РОЛЬ КОНТРОЛІНГУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
06.04.2015 15:25
© 2010-2022 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.231 сек. / Mysql: 812 (0.186 сек.)