:: ECONOMY :: ФАКТОРИ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ВИНОРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ :: ECONOMY :: ФАКТОРИ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ВИНОРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
:: ECONOMY :: ФАКТОРИ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ВИНОРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 24

Термін подання матеріалів

25 червня 2020

До початку конференції залишилось днів 21  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ФАКТОРИ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ВИНОРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

 
06.02.2015 17:34
Автор: Дрінь Олег Ярославович, здобувач кафедри стратегії підприємств, ДВНЗ «Національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
[Секція 2. Менеджмент. Маркетинг;]

Виноробна промисловість України представлена підприємствами первинного (вирощування винограду і виробництво виноматеріалів) та вторинного (виробництво винопродукції) виноробства із загальною кількістю у понад 400 зареєстрованих підприємств-виробників. Продукція виноробних підприємств є високоеластичною, тому нестабільність і явища кризового характеру на макрорівні безпосередньо впливають на діяльність виноробної галузі. 

Виявлення факторів, що визначають рівень нестабільності виноробної промисловості потребує системного підходу, що передбачає охоплення усіх сфер діяльності її підприємств. Об’єднання виноробних підприємств за галузевою ознакою дозволяє виокремити наступні рівні формування зазначених факторів: 

• макрорівень, де загальнонаціональні фактори мають диференційований вплив на окремі галузі економіки; 

• мезорівень, на якому діють специфічні фактори галузевого спрямування з їхнім різноспрямованим впливом на окремі підприємства чи виокремлені групи підприємств; 

• мікрорівень, що обумовлює формування факторів під впливом корпоративних управлінських дій модального характеру.

При цьому слід зазначити, що між факторами різних рівнів функціонує складний механізм взаємодії, який обумовлює взаємозалежність показників розвитку національної економіки, її галузей і підприємств за безумовної підпорядкованості факторам вищого рівня. Але сукупність корпоративних управлінських дій модального характеру знаходять свою реалізацію у галузевих показниках діяльності, що є свідченням коригування факторів мезорівня.

Дія факторів макрорівня виявляється на основі аналізу динаміки відповідних показників. Здійснені розрахунки засвідчили високий рівень нестабільності переважної частини досліджених макропоказників, що дозволяє зробити певні висновки щодо можливих наслідків їхнього впливу на окремі галузі. Зазначений вплив має диференційований характер, тому галузева визначеність є неодмінною умовою отримання обґрунтованих узагальнень прикладного спрямування.

Результати здійсненого аналізу свідчать, що динаміка обсягу виробництва продукції виноробства і його структура постійно змінюються, але вони не мають хаотичного характеру. Чітко ідентифікуються дві тенденції – зростаюча, за 2005 – 2010 рр. і знижувана - за 2006 – 2013 рр.. Виключення складає лише коньяк, обсяг виробництва якого постійно зростає в абсолютному і відносному вимірах.

Відомо, що виробництво винопродукції є об’єктом активного державного регулювання. Але законодавчі ініціативи іноді мають не тільки регулюючий характер, обмежуючи  чи стимулюючи виробництво тієї чи іншої продукції. Часто вони мають характер безальтернативної заборони. Так, передбачалось введення заборони на реалізацію в Україні вин, насичених вуглекислотою. 

Потужним дестабілізуючим чинником виробництва вина та інших алкогольних виробів в Україні є постійні зміни рівня акцизного збору. І справа не тільки у перманентному їх підвищенні, а у непередбачуваному режимі зазначених змін. Так, акциз на вино виноградне зріс в 2013 році (зріс в межах 5 коп/л) з 0,10 грн/л. до 0,15 грн/л.  Для  кріпленого вина ставка при цьому збільшилась на 13%. 

Виробничий сегмент виноробної галузі безпосередньо пов’язаний і, переважно, залежний від маркетингових умов середовища. Нестача сировинних ресурсів в Україні успішно заміщується імпортними виноматеріалами, а основним обмежувальним чинником виробництва виступає обсяг споживчого попиту.

Ринок вітчизняного вина перебував на стадії активного росту у досить тривалому періоді, який закінчився в 2011 році обвалом обсягу реалізації на 33%. Аналізуючи попередню динаміку даного показника у порівнянні із завищеною ціною реалізації продукції, можна було це передбачити.

Фінансово-економічний сегмент середовища виноробної галузі перебуває під впливом усіх інших чинників, що визначають стан та динаміку досліджуваного ринку. Їхній інтегрований результат відображається рівнем рентабельності реалізації продукції виноробства. Динаміка рентабельності реалізації продукції досліджуваними підприємствами характеризується високим рівнем нестабільності. За 7 років спостереження (2007 – 2013 рр.)  зміни рентабельності мали стохастичний характер: розмах варіації від 3,54% до – 4,98%; відсутність будь-яких ознак тенденції; збитковість реалізації впродовж двох років. 

Динаміка складових організаційного сегменту середовища виноробних підприємств України  характеризується не прогнозованістю частки діючих об’єктів за умов зростання концентрації діяльності, яка є передумовою зниження рівня інтенсивності конкуренції. 

Здійснений аналіз дозволив визначити основні фактори розвитку середовища діяльності виноробних підприємств України (табл. 1). 

Виокремлення факторів макроекономічного і галузевого рівня обумовлено не лише рівнем їхньої агрегації та, у багатьох випадках, причинно-наслідковим підпорядкуванням. Кінцевою методу дослідження характеру організаційного середовища є з’ясування рівня передбачуваності його змін і інтенсивності  впливу на конкретне підприємство. Цей процес не може бути повністю алгоритмізованим, оскільки передбачає прийняття рішення в умовах невизначеності. Тому дослідник, оцінюючи рівень нестабільності середовища повинен мати альтернативи аналітичного вибору – брати до уваги галузеві чи макрочинники, або дотримуватись принципу комплексності. Кожне рішення має свої недоліки і переваги, але наявність зазначених варіантів створює передумови для реалізації компетенцій аналітика.
Таблиця 1

Перелік макроекономічних і галузевих факторів розвитку виноробної промисловості України
Зазначена варіативність вибору передбачає подальше визначення порівняльної значимості даних факторів за критеріями характеру і інтенсивності впливу на об’єкт вивчення. Це буде сприяти прийняттю корпоративних управлінських рішень, адекватних стану і динаміки зовнішнього середовища.

Список використаних джерел:


1. Гаркуша О.М. Проблеми розвитку виноградарсько-виноробного підкомплексу України / О.М. Гаркуша// Економіка АПК. – 2008. – №11. С. 3–5.


2. Дикаленко М. Пьяньські витребеньки/ М. Дикаленко // Бизнес. – 2013. –№32 (1071). С. 47–50.


3. Ковпак К. Гроздный год / К. Ковпак // Бизнес. – 2014. – №5 (1096). С.35–37.


4. Державний комітет статистики України. [Електронний ресурс]  - Режим доступу  http://www.ukrstat.gov.ua

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ КРЕАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
27.01.2015 16:58
ВИВЧЕННЯ КОН’ЮНКТУРИ РИНКУ ТА АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ПІДПРИЄМСТВА У ПЛАНУВАННІ ПРОЕКТІВ
15.02.2015 20:33
СТИМУЛИ У СИСТЕМІ МОТИВУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
06.02.2015 17:06
ЗАВДАННЯ CRM-СИСТЕМ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ПРОМИСЛОВОГО ТА СПОЖИВЧОГО РИНКІВ
02.03.2015 12:38
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.475 сек. / Mysql: 695 (0.427 сек.)