:: ECONOMY :: ПРИРОДНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА УМОВ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ СКОТАРСТВА В КАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ :: ECONOMY :: ПРИРОДНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА УМОВ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ СКОТАРСТВА В КАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ
:: ECONOMY :: ПРИРОДНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА УМОВ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ СКОТАРСТВА В КАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ
 
   
       

Світ економічної науки. Випуск 24

Термін подання матеріалів

25 червня 2020

До початку конференції залишилось днів 20  Головна
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Акція! 100 грн на мобільний
Календар конференцій
Наші збірники
  Наукові конференції
 
 Лінки
 Форум

 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше

 Наша кнопка
www.economy-confer.com.ua - Економічні наукові інтернет-конференції

 Лічильники
Українська рейтингова система

ПРИРОДНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА УМОВ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ СКОТАРСТВА В КАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ

 
28.11.2014 13:10
Автор: Макар Ірина Анатоліївна, аспірант кафедри менеджменту, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького, м. Львів, Україна
[Секція 1. Економіка та підприємництво;]
Досліджуючи розвиток галузі скотарства виникає необхідність проаналізувати природно-економічні умови, які впливають на виробництво продукції. Це зумовлено тим, що « ... завдяки відомому положенню нашої планети відносно Сонця, – зазначав В. В. Докучаєв,  – завдяки обертанню Землі, її кулястості – клімат, рослинність і тварини розподіляються по земній поверхні, по напрямку з півночі на південь, у строго визначеному порядку, із правильністю, що допускає поділ земної кулі на пояси – полярний, помірний, субтропічний, екваторіальний» [1, с. 17]. Ці слова видатного природознавця, геолога і вченого-грунтознавця випливають з більш широкого вчення про віковічний, генетичний і завжди закономірний зв’язок, який існує між тілами, явищами і силами, між живою й мертвою природою, між мінеральними, тваринними й рослинними царствами, що відображає сутність його учення про зони природи.
Традиційно територія України поділяється на шість природно-економічних зон: Полісся, Лісостеп, Північний і Центральний Степ, Південний Степ, Передгірні і гірські райони Карпат, передгірні і гірські райони Криму, які різняться грунтово-кліматичними й економічними умовами, густотою населення та наявністю виробничого й ресурсного потенціалу [2, с. 16].
Також на території нашої держави виділяють і економічні райони, основою формування яких є територіальний поділ праці, що визначає спеціалізацію певних територій. До основних умов виділення і розвитку економічних районів можна віднести такі як: природні і трудові ресурси; особливості географічного і економічного положення території; господарське освоєння території та інші.
Щодо Карпатського регіону, то він розташований на крайньому заході України і межує з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією і Молдовою. Специфічні природні умови досліджуваного регіону, а особливо прикордонне положення, вплинули на формування його народногосподарського комплексу.
До Карпатського регіону прийнято відносити території: Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької областей, на яких розташовані Українські Карпати. Площа даного регіону займає 56,6 тис. км. кв., що становить 9,3% території України, тут проживає близько 6,4 млн. чоловік, що становить 12,3 % населення України [3, с. 237].
Карпатський регіон є справжньою природною перлиною нашої країни, де зосереджено 22% лісів, 26% земель природно-заповідного фонду, формується 36% водних ресурсів річкового стоку, розташовано 42% унікальних і рідкісних родовищ підземних мінеральних вод, притаманні несприятливі природно-господарські особливості: низькі питомі показники забезпечення орними землями, погіршена транспортна доступність, ускладнені для господарювання кліматичні й гідрологічні умови [4, с. 36].
Клімат регіону помірно теплий з достатньою кількістю вологи. В горах спостерігається висотна поясність. Саме тут випадає найбільша в Україні кількість опадів [5, с. 37].
Природні умови регіону дуже різноманітні, що переважно пов'язано з проходженням Карпат в усіх його областях. Карпатський регіон має найбагатші в країні лісові ресурси. Найбільша лісистість спостерігається у Закарпатській області (близько 50%) [6, с. 218].
Ґрунти регіону теж різноманітні: сірі, світло-сірі, дерново-підзолисті, чорноземні, алювіальні, дернові, лучні – на рівнинах: бурі лісові і гірсько-лучні – в горах [6, с. 218].

Таблиця 1
Земельний фонд і його розподіл у Карпатському регіоні в 2012 році*Примітки: * – тут і надалі використано матеріали статистичного щорічника [7].

Карпатський регіон порівняно має невеликий земельний фонд, але враховуючи фізико-географічні особливості є досить освоєним з точки зору ведення сільського господарства – 61,1% займає рілля в площі сільськогосподарських угідь (2012 р.) (табл. 1). Стан сільськогосподарських угідь, у тому числі ріллі, є важливим показником при оцінці природної характеристики умов  виробництва продукції скотарства. Сінокоси, пасовища та орні землі виступають невід’ємним атрибутом у кормовиробництві.
Сільськогосподарські угіддя Чернівецької і Львівської областей займають більшу частину своєї загальної земельної площі і становлять відповідно – 58,1% і 58,0%. Це обумовлює те, що важливою складовою народногосподарського виробництва Львівської та Чернівецької областей є агропромисловий комплекс.  
Дані таблиці 1 показують, що частка ріллі є найвищою у Чернівецькій області (70,5 %), а у Закарпатській – найнижчою (44,2 %), це пояснюється тим, що у цій області близько 80 % території займають гори Карпати, де переважають ліси та пасовища.
Отже, враховуючи ґрунтові і агрокліматичні фактори Карпатського регіону, можна стверджувати, що для розвитку міцної кормової бази є усі передумови. А це у свою чергу може служити реальним поштовхом в ефективному розвитку виробництва продукції скотарства.

Список використаних джерел:
1. Докучаев В.В. К учению о зонах природы. Горизонтальные и вертикальные почвенные зоны / В.В. Докучаев. – СПБ, 1899. – 28 с.
2. Розміщення і спеціалізація сільського господарства Української РСР; за ред. П. Г. Дубінова та ін. – К.: Урожай, 1967. – С. 16.
3. Химинець В. В. Концептуальні засади сталого розвитку Карпатського регіону України / В. В. Химинець // Вісник національного університету водного господарства та природокористування / Збірник наукових праць. Випуск 4(60). Економічні науки. – 2012. С. 237-249.
4. Жук П. Проблеми розвитку гірського карпатського регіону у фокусі уваги науковців і практиків / П. Жук // Місцеве самоврядування та регіональний розвиток в Україні / Науково-практичний журнал. Грудень 2012 року (пілотний випуск). – С. 35-38.
5. Регіональна економіка: Підручник / за ред. Є.П. Качана. – К. : Знання, 2011. – 670 с.
6. Жук М.В. Розміщення продуктивних сил і економіка регіонів України / М.В. Жук, В.П. Круль: Підручник. К.ІКондор, 2004. – 296 с.
7. Статистичний щорічник України за 2012 рік. / [за ред. О. Г. Осауленка]. – Київ: Державна служба статистики України. – 2013. – 551 с.


допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст мишкою і натисніть Ctrl + Enter


 Інші наукові праці даної секції
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ТА МОТИВАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ
30.11.2014 18:41
ПРОГНОЗУВАННЯ РІВНЯ ПОТЕНЦІЙНОЇ СПОЖИВЧОЇ НЕОБХІДНОСТІ В ПРОДУКЦІЇ АПК З УРАХУВАННЯМ ЦИКЛІЧНОСТІ ЕКОНОМІКИ
27.11.2014 22:22
ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ СТРАХОВИМ ПОРТФЕЛЕМ У СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ СТРАХОВИКА
27.11.2014 22:10
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ
27.11.2014 20:58
УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ЯК СКЛАДОВА СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
27.11.2014 18:46
ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ ЯК ОДИН ІЗ ГОЛОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
27.11.2014 17:53
НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ ДЛЯ ВЫХОДА УКРАИНЫ ИЗ КРИЗИСА СВЯЗАННЫЕ С ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
26.11.2014 14:42
РЕФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В ПОЛЬШЕ. ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
26.11.2014 14:17
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
21.11.2014 18:14
ВПЛИВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА РОЗВИТОК АПК РЕГІОНІВ
21.01.2015 14:19
© 2010-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.economy-confer.com.ua обов’язкове!
Час: 0.177 сек. / Mysql: 695 (0.149 сек.)